mısır patlatmak

cinmısırını ateş üzerine tutarak patlamasını sağlamak.

mısır patlatmak

Türkçe mısır patlatmak kelimelerinin İngilizce karşılığı.
to pop corn

Yanıtlar