Mısır'ın Arkaik Dönemi

Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi veya Arkaik Mısır birinci ve ikinci hanedanlar döneminde MÖ 2920'de Mısır'ın İlk Hanedan Dönemi ardından, MÖ 2575 yani Eski Krallık döneminin başlangıcına kadar olan dönemdir. Bazı mısırbilimciler Üçüncü Hanedanı da bu döneme eklemektedirler.

Mısır'ın Arkaik Dönemi

Mısır'ın Arkaik Dönemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Mısır`ın Erken Hanedan Dönemi

İlgili konuları ara

Yanıtlar