Mısır Tarihi`ndeki Birinci Hanedan bünyesinde bulunan bilinen kralları içerir.Antik Mısır`ın Birinci ve İkinci Hanedanları genellikle Mısır`ın Erken Hanedan Dönemi altında gruplanırlar. O tarihlerde başkent Thinis`tir.

Mısır'ın birinci hanedanı

} Mısır Tarihi`ndeki Birinci Hanedan bünyesinde bulunan bilinen kralları içerir.

Antik Mısır`ın Birinci ve İkinci Hanedanları genellikle Mısır`ın Erken Hanedan Dönemi altında gruplanırlar. O tarihlerde başkent Thinis`tir.

+Birinci Hanedan
Ad Yorumlar Tarihler
Narmer - yaklaşık 3100–M.Ö. 3050
Hor-Aha Erken listelerde Menes yaklaşık M.Ö. 3050
Djer - 57 yıl
Merneith Den`in naibi -
Djet - -
Den - 14-50 yıl arası
Anedjib - 26 yıl
Semerkhet - 9-18 yıl arası
Qa`a - 2916?–M.Ö. 2890


Mısır`ın İlk Hanedan Dönemi hakkında bilgiler birkaç anıttan ve üzerinde kraliyet isimlerinin olduğu nesnelerden gelmektedir. En önemli nesnelerden bir tanesi Narmer Paleti`dir. İlk iki hanedan hakkında Palermo taşı üzerinde korunmuş kısa liste haricinde ayrıntlı bilgi günümüze ulaşmamıştır. Hiyeroglif`ler bu döneme kadar gelişmişti, ve şekilleri küçük değişikliklerle üç bin yıldan fazla süre kullanılmıştır.

Memphis yakınındaki Helouan mezarlıklarına ek olarak Abydos, Nakada ve Sakkara`da buluan büyük firavun veya kral mezarları, duvarların ve zemin yapımında küçük oranda taş kullanılmasının dışında büyük oranda tahtadan ve çamur tuğladan yapılmış yapılar ortaya çıkartmıştır. Taş kaliteli ziynet, kap ve bazen heykellerin üretiminde kullanılmıştır.

Kaynaklar

  • }


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar