Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi

Mısır`ın Erken Hanedan Dönemi veya Arkaik Mısır birinci ve ikinci hanedanlar döneminde M.Ö. 2920`de Mısır`ın İlk Hanedan Dönemi ardından, M.

} Mısır`ın Erken Hanedan Dönemi veya Arkaik Mısır birinci ve ikinci hanedanlar döneminde M.Ö. 2920`de Mısır`ın İlk Hanedan Dönemi ardından, M.Ö. 2575 yani Eski Krallık döneminin başlangıcına kadar olan dönemdir. Bazı mısırbilimciler Üçüncü Hanedanı da bu döneme eklemektedirler.

Antik Mısırlılar kökenlerini Punt Toprakları olarak kaydetmişlerdir, şu anki Eritre veya Sudan olduğu düşünülmektedir. Kendilerini "İki Toprağın İnsanları" olarak saymaktadırlar, bu topraklar Yukarı ve Aşağı Mısır`dır

Manetho`ya göre, ilk kral Menes`tir. Ancak, Birinci Hanedan`ın en erken kayıtlı kralı Hor-Aha`dır ve iki toprağı birleştirdiğini iddia eden ilk kral Narmer`dir (İlk Hanedan Dönemi`nin son kralı). Antik Mısırlıların gözlerinin kenarlarına sürdükleri göz sürmesini oluştururken, minerallari karıştırmak için kullandıkları bir adak paleti[1] sayesinde Narmer`in ismini biliyoruz. Hanedan öncesi zamanlarda köylüler için yapılan cenaze uygulamaları bu dönemde de aynıdır, fakat zenginler daha fazla şey istemektedir. Böylece Mısırlılar mastabaların yapımına başlarlar.

Yukarı ve Aşağı Mısır`ın birleşmesinden önce yaklaşık M.Ö. 3100`lerde, topraklarda özerk köyler bulunmaktaydı. İlk hanedan ile beraber, yöneticiler ulusal bir yönetim kurmuşlardır ve kraliyet valileri atamışlardır. Merkezi yönetimin binaları genellikle tahtadan veya kumtaşından yapılmış açık-hava tapınakları şeklindeydi.

Kaynaklar

  • }


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi
Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi