Mısır`ın İlk Hanedan Dönemi (genellikle M.Ö. 3200 - M.

Mısır'ın İlk Hanedan Dönemi

} Mısır`ın İlk Hanedan Dönemi (genellikle M.Ö. 3200 - M.Ö. 3000 arasına tarihlendirilir) Hadanedan Öncesi Dönem`in hemen sonundaki dönemi anlatır. Naqada III olarak bilinen arkeolojik evreye denktir. Bazen Hanedan 0 veya Geç Hadanedan Öncesi Dönem olarak da adlandırılır.

İlk Hanedan Dönemi Antik Mısır`ın politik birleşme işlemini geçirdiği zamanlar olarak karakterize edilir. Ayrıca, Mısır dili bu dönemde ilk defa hiyerogliflerle kaydedilir. Ek olarak İlk Hanedan Dönemi`nde güney İsrail`de Mısır yerleşim yerleri olduğuna dair güçlü arkeolojik kanıtlar vardır. Bu yerleşim yerlerinin koloni veya ticaret antreposu olduğu düşünülmektedir.

Eyalet düzeni bu devirde belki daha önceden başlamıştır. Çeşitli şehir-devletleri Nil boyunca meydana çıkmıştır. Yüzyıllarca süren fetihler Yukarı Mısır`da bulunan devlet sayısını üç ana devlete düşürmüştür: Thinis, Naqada ve Nekhen. Aşağı Mısır`ın siyasi düzeni hakkında fazla bilgi yoktur fakat Naqada`nın Set inancını paylaştıkları düşünülmektedir, Thinis ve Nekhen ise Horus inancını benimsemişlerdi. Thinis ve Nekhen arasında kalması nedeniyle ilk olarak Naqada düşmüştür. Daha sonra Thinis Aşağı Mısır`ı fethetmiştir. Nekhen`in Thinis ile olan ilişkileri belirsizdir fakat bu iki devlet barışçıl olarak Thinite kraliyet ailesi altında Mısır`ın tümünü yönetmek için birleşmiş olabilir. Thinite kralları Abidos`ta Umm el-Qa`ab mezarlığına gömülmüşlerdir.

Birçok mısırbilimci Narmer`i bu dönemin son kralı olarak sayar (ancak bazıları onu Birinci hanedan dönemine ekler), bazıları ise Akrep Kral`ı son kral olarak saymaktadır.

Kaynaklar

 • }
  • AnÄ‘elković, Branislav. 2002. "Southern Canaan as an Egyptian Protodynastic Colony." ``Cahiers Caribí©ens d`í‰gyptologie`` 3/4 (Dix ans de hií©roglyphes au campus):75–92.
  • Bard, Katherine, A. 2000. "The Emergence of the Egyptian State." In ``The Oxford History of Ancient Egypt``, edited by Ian Shaw. Oxford and New York: Oxford University Press. 61–88
  • Midant-Reynes, Bí©atrix. 2000. ``The Prehistory of Egypt: From the First Egyptians to the First Pharaohs``. Translated by Ian Shaw. Oxford and Malden: Blackwell Publishers
  • Wilkinson, Toby Alexander Howard. 2001. ``Early Dynastic Egypt``. 2nd ed. London: Routledge
  • Wright, Mary. 1985. "Conacts Between Egypt and Syro-Palestine During the Protodynastic Period." ``Biblical Archeologist: Perspectives on the Ancient World from Mesopotamia to the Mediterranean`` 48 (4):240–253.


Dış kaynaklarKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar