Bu makale Antik Mısır'ın erken hanedanlık döneminden (MÖ 3050), Roma işgaline (MÖ 30) kadar Mısır'ı yönetmiş olan bilinen firavunlarının bir listesidir. Verilen tarihler yaklaşık tahminler olarak alınmalıdır.

Mısır firavunları listesi

Mısır Hanedan listesi

Bu makale Antik Mısır`ın erken hanedanlık döneminden (İÖ 3050), Roma işgaline (İÖ 30) kadar Mısır`ı yönetmiş olan bilinen firavunlarının bir listesidir. Verilen tarihler yaklaşık tahminler olarak alınmalıdır. Çeşitli kaynaklarda kullanılan sistem ve alınan varsayımlara göre farklı tarihlemeler bulunabilir.

Arkaik DönemBirinci Hanedan (İÖ 3050 - İÖ 2890)| | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Hor-Aha (Menes) Bazı kaynaklara göre Yukarı ve Aşağı Mısır`ı birleştiren firavundur. 3050 - ?
Djer57 yıl?
Merneith
Djet
Den14-20 yıl?
Anedjib26 yıl?
Semerkhet9-18 yıl
Qa`a2916 ? - 2890


İkinci Hanedan (İÖ 2890 - İÖ 2686)| | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Hotepsekhemwy2890 - ?
Raneb39 yıl?
Nynetjer23 yıl
Wneg8 yıl
Senedj20 yıl
Seth-Peribsen17 yıl?
Khaksekhemy? - 2686


Eski KrallıkÜçüncü Hanedan (İÖ 2686 - İÖ 2589)| | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Sanakhte2686-2668
Djoser2668-2649
Sekhemkhet2649-2643
Khaba2643-2637
Huni2637-2613


Dördüncü Hanedan (İÖ 2613 - İÖ 2489)

| | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Sneferu2613-2589
Khufu (Keops)2589-2566
Djedefre2566-2558
Khafre (Kephren)2558-2532
Menkaure2532-2504
Shepseskaf2504-2500
Dedfptah2500-2498


Beşinci Hanedan (İÖ 2489 - İÖ 2345)| | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Userkaf2498-2491
Sahure2487-2477
Neferirkare Kakai2477-2467
Shepseskare Isi2467-2460
Neferefre2460-2453
Nyuserre Ini2453-2422
Menkauhor Kaiu2422-2414
Djedkare Isesi2414-2375
Unas2375-2345


Altıncı Hanedan (İÖ 2345 - İÖ 2181)| | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Teti2345-2333
Userkare2333-2332
I. Pepi Meryre2332-2283
I. Merenre Antyemsaf2283-2278
II. Pepi Neferkare2278-2184
II. Merenre Antyemsaf2185-2184


Birinci Ara Dönem

Yedinci Hanedan (İÖ - İÖ)| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Netjerykare2184-2183
Menkare2183-2181
I. Neferkare
Neferkare Neby
Djedure Shemai
Neferkare Khendu
Neferkamin
Nykare
Neferkare Tereru
Neferkahor


Sekizinci Hanedan (İÖ - İÖ)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Neferkare Pepyseneb
Neferkamin Anu
Qakare Ibi
Neferkaura
Neferkauhor Khwiwihepu
II. Neferirkare
Sekhemkare
Wadjkare
Iti
Imhotep
Hotep
Khwi
Isu
Iytenu


Dokuzuncu Hanedan (İÖ - İÖ)| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
VII. Neferkare
I. Kheti
II. Kheti
Senen...
III. Kheti
IV. Kheti
Shed...
Wahkare
Nebkaura


Onuncu Hanedan (İÖ - İÖ)| | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
V. Kheti
Meri...?
Se...ra Kheti
VI. Kheti
VII. Kheti
Merikare


Onbirinci Hanedan (İÖ 2125 - İÖ 2055)| | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Intef2134 - 2117
II. Intef2117 - 2069
III. Intef2069 - 2060


Orta Krallık

Onbirinci Hanedan (İÖ 2055 - İÖ 1985)| | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Mentuhotep2055 - 2004
II. Mentuhotep2004 - 1992
III. Mentuhotep1992 - 1987


Onikinci Hanedan (İÖ 1985 - İÖ 1773)| | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Amenemhat1991 - 1962
I. Senusret (I. Sesostris)1956 - 1911
II. Amenemhat1911 - 1877
II. Senusret (II. Sesostris)1877 - 1870
III. Senusret (III. Sesostris)1836 - 1817
III. Amenemhat1817 - 1772
IV. Amenemhat1772 - 1763
Kraliçe Sobekneferu1763 - 1759


İkinci Ara Dönem

Onüçüncü Hanedan (İÖ 1773 - İÖ 1650)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Wegaf
Amenemhet-Senebef
Sekhemre-Khutawi
V. Amenemhet
I. Sehetepibre
Iufni
VI. Amenemhat
Semenkare
II. Shetepibre
Sweadjkare
Nedjemibre
I. Sobekhotep
Reniseneb
I. Hor
VII. Amenemhet
II. Sobekhotep
Khendjer
Imira-Mesha
IV. Inyotef
Seth
III. Sobekhotep
I. Neferhotep
Sihathor
IV. Sobekhotep
V. Sobekhotep
Iaib
Ay
Sewadjtu
Ined
Hori
VI. Sobekhotep
II. Neferhotep
VII. Sobekhotep
IV. Senwosret
V. Montuhotep
Mentuemsaf
I. Dedumes
III. Neferhotep
VIII. Sobekhotep
II. Ibi
II. Hor
Senebmiu
I. Sekhanre
Merkeperre
Merikare


Ondördüncü Hanedan (İÖ 1773 - İÖ 1650)| | | | | | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Nehesi
Khatire
Nebfaure
Sehabre
Meridjefare
Sewadjkare
Heribre
IX. Sobehotep


Onbeşinci Hanedan (İÖ 1650 - İÖ 1550)| | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Salitis
Shesi
Yakubher
Khiyan Apachnan
Ipepi
Khamudi


Onaltıncı Hanedan (İÖ 1650 - İÖ 1580)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Anat-Her
User-Anat
Semqen
Zaket
Wasa
Qar
III. Pepi
Bebankh
Nebmaatre
II. Nikare
Aahotepre
Aaneterire
Nubankhre
Nubuserre
Khauserre
Khamure
Jacob-Baal
Yakbam
Yoam
Amu


Onyedinci Hanedan (İÖ 1580 - İÖ 1550)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
V. Inyotef
Rahotep
I. Sobekemzaf
Djehuti
VI. Mentuhotep
I. Nebirau
II. Nebirau
V. Senwosret
Semenenre
Susserenre
II. Sobekemzaf
VI. Inyotef
VII. Inyotef
I. Tao
II. Tao
Kamose


Yeni Krallık

Onsekizinci Hanedan (İÖ 1550 - İÖ 1295)| | | | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Ahmose1550 - 1525
I. Amenhotep1525 - 1504
I. Thutmose1504 - 1492
II. Thutmose1492 - 1479
Kraliçe Hatshepsut1473 - 1458
III. Thutmose1479 - 1425
II. Amenhotep1427 - 1400
IV. Thutmose1400 - 1390
III. Amenhotep1390 - 1352
IV. Amenhotep/Akhenaten1352 - 1336
Smenkhkare1338 - 1336
Tutankhamun1336 - 1327
Ay1327 - 1323
Hotemheb1323 - 1295


Ondokucuncu Hanedan (İÖ 1295 - İÖ 1186)| | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Ramses1295 - 1294
I. Seti1294 - 1279
II. Ramses1279 - 1213
Merenptah1213 - 1203
Amenmess1203 - 1200
II.seti1200 - 1194
merenptah siptah1194 - 1188
Kraliçe Tawosret1188 - 1186


Yirminci Hanedan (İÖ 1186 - İÖ 1069)| | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Sethnakht1186 - 1183
III. Ramses1183 - 1152
IV. Ramses1152 - 1146
V. Ramses1146 - 1142
VI. Ramses1142 - 1134
VII. Ramses1134 - 1126
VIII. Ramses1126 - 1124
IX. Ramses1124 - 1106
X. Ramses1106 - 1102
XI. Ramses1102 - 1069


Üçüncü Ara Dönem

Yirmibirinci Hanedan (İÖ 1069 - İÖ 945)| | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Smendes1069 - 1043
Amenemisu1043 - 1039
I. Psusennes1039 - 991
Amenemope993 - 984
I. Osorkon984 - 978
Siamun978 - 959
II. Psusennes959 - 945


Yirmiikinci Hanedan (İÖ 945 - İÖ 715)| | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Shoshenq945 - 924
I. Osorkon924 - 889
II. Soshhenq890 - 889
I. Takelot889 - 874
Harsiese Thebes`te 870 - 860
II. Osorkon874 - 850
II. Takelot850 - 825
III. Shoshenq825 - 773
Pami773 - 767
V. Shoshenq767 - 730
IV. Osorkon730 - 715


Yirmiüçüncü Hanedan (İÖ 826 - İÖ 715)| | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Pedubastis826 - 801
I. Iuput812 - 811
IV. Shoshenq801 - 795
III. Osorkon795 - 767
III. Takelot773 - 765
Rudamon765 - 762
II. Iuput762 - 728


Yirmidördüncü Hanedan (İÖ 727 - İÖ 715)| | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Tefnakhte
Bakenranef
Padinemti
II. Tefnakhte


Geç Dönem

Yirmibeşinci Hanedan (İÖ 752 - İÖ 656)| | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Piye752 - 721
Shebaka721 - 707
Shebiktu707 - 690
Taharqa690 - 664
Tantamani664 - 656


Yirmialtıncı Hanedan (İÖ 664 - İÖ 525)| | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Psamtek664 - 610
II. Nekau610 - 595
II. Psamtek595 - 589
Apries589 - 570
Ahmose570 - 526
III. Psamtek526 - 525


Yirmiyedinci Hanedan (Birinci Pers İktidarı) (İÖ 525 - İÖ 404)| | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Cambyses525 - 521
I. Darius521 - 486
I. Xerxes486 - 465
Artabanes465 - 464
I. Artaxerxes464 - 424
II. Xerxes424 - 423
Sogdianus424 - 423
II. Darius424 - 404
II. Artaxerxes


Yirmisekizinci Hanedan (İÖ 404 - İÖ 399)|
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Amyrtaios404 - 399


Yirmidokucuncu Hanedan (İÖ 399 - İÖ 380)| | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Nepherites399 - 393
Hernebkha Psammuthis393 - 393
Hakoris393 - 380
II. Nepherites380 - 380


Otuzuncu Hanedan (İÖ 380 - İÖ 343)| | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Nectanebo380 - 362
Teos362 - 360
II. Nectanebo360 - 343


Otuzbirinci Hanedan (İkinci Pers İktidarı) (İÖ 343 - İÖ 332)| | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
III. Artaxerxes (Ochus)343 - 338
Arses338 - 336
III. Darius (Codomannus)336 - 332


Makedonya İktidarı (İÖ 332 - İÖ 305)| | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
Büyük İskender332 - 323
II. Philip Arrhideaus323 - 317
IV. İskender317 - 309


Ptolemaioslar (İÖ 305 - İÖ 30)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Firavun Adı Ek Bilgiler Yıllar (İÖ)
I. Ptolemy Soter305 - 285
II. Ptolemy Philadelphus288 - 246
III. Ptolemy Euergeter246 - 222
IV. Ptolemy Philopater222 - 204
V. Ptolemy Epiphanes204 - 180
VI. Ptolemy Philometor180 - 164
VIII. Ptolemy Euergetes II171 - 163
VI. Ptolemy Philometor163 - 145
VII. Ptolemy Neos Philpator145 - 144
VIII. Ptolemy Euergetes II145 - 131
VIII. Ptolemy Euergetes II127 - 116
IX. Ptolemy II. Soter116 - 110
X. Ptolemy Alexander110 - 109
IX. Ptolemy II. Soter109 - 107
X. Ptolemy Alexander107 - 88
IX. Ptolemy II. Soter88 - 81
III. Berenice81 - 80
XI. Ptolemy II. Alexander80 - 80
XII. Ptolemy Neos Dionysos80 - 58
IV. Berenice58 - 55
XII. Ptolemy Neos Dionysos55 - 51
XIII. Ptolemy51 - 47
XIV. Ptolemy47 - 44
XV. Ptolemy Cesarion44 - 30


Kaynaklar

  • Erik Hornung, ``Mısır Tarihi``, Birinci Basım, Kabalcı Yayınevi, 2004, s186-193
  • Jean Vercoutter, ``Eski Mısır``, Üçüncü Basım, İletişim Yayınları, 2005, s119-124
  • kaynak wiki | url=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Pharaohs | tarih=13 Ağustos 2006 | dil=İngilizce | madde=List of Pharaohs


LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar