Mısır Memlük Devleti

Memlük Devleti, kölelikten gelen Türk askerlerin oluşturduğu bir askeri aristokrasi devletidir. 1159 yılında Mısır'da yönetimi ele geçiren Selahaddin Eyyubi, ordusunda kölelerden oluşturulan birliklere, Abbasi halifelerinin bu geleneğine giderek ağırlık vermiştir. Karadeniz'in kuzey bölgelerinden ele geçirilen ve ordu tarafından satın alınan bu köleler, çoğunlukla Türk kökenli, dayanıklı insanlardı, içlerinde Çerkez ve Kazak unsurlar da bulunmaktadır. Selahaddin Eyyubi'den sonra, orduda köle uns

Mısır Memlük Devleti

Mısır Memlük Devleti ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Memlük Devleti

Yanıtlar