M��Nir Hayri Egeli

İstanbul Yelken Kulübü

İstanbul Yelken Kulübü (kısaca İYK), Türk yelken kulübü.

Hayri Doğan

Hayri Doğan (d. 1950 Alanya, Antalya), Türk siyasetçi.

Hayri Kozakçıoğlu

1938'de Alaşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Mülki İdare Amirliği, Valilik, Kaymakamlık, Mülkiye Müfettişiliği, Başmüfettişlik, Erzurum Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adana, Sakarya, Diyarbakır Valiliği...

Kütahya coğrafi bilgiler

Fizikî YapıKütahya ili genel olarak bir yayla durumundadır. Arazinin dörtte üçü 1000-1500 m arasındadır. Coğrafî olarak bu bölgeye “Kütahya Yaylası” denir.

Mata Hari (Eurovision Şarkısı)

EŞY şarkısı

Yellice Dağı

Kütahya'nın hemen güneyinden geçen fay çizgisinin gerisinde bulunan 1100 m ortalama yükseltili dar plato alanının kıyısında yükselir. Dağın en yüksek noktası İncebel Tepesi'dir (1764 m). Genel görünümü ile üst kesimi hayli düz olan Yellice kütlesinin üzer...

Dutluca, Gördes

Dutluca, Manisa ilinin Gördes ilçesine bağlı bir köydür.

Mustafa Hayri Öğüt

Mustafa Hayri Öğüt (h.1311 - 1395 m.1895 - 1979 ). Büyük mutasavvuf ve Kadiri Hülafalarındandır.Malatya'nın Eşrafından Seyyit Battal Gazi ocağından , ma'ruf ve meşhur Koca Vaiz hz. nin sevgili torunlarından olup secereleri Sevgili Peygamberimiz'e (sav) ul...

Çanakkale coğrafi bilgiler

Fiziki YapıÇanakkale topraklarının yarısı ormanlarla kaplı, geri kalan yarısı da ekime elverişlidir. Ekime elverişli olmayan kısım % 3’tür. Arâzinin % 15’i ovalardan, % 45’i dağ ve yaylalardan ve geri kalan % 40’ı platolardan ibâre...

Birsel Lemke

Birsel Lemke (d. 1950) çevreci bir siyasetçi. Aynı zamanda Right Livelihood Ödülünü almış tek Türktür.