M��Zik Aleti

gayda

Dünyanın en eski müzik aletlerinden birisi. Hitit oymalarından bu aletin M.Ö. 1000 senesinden evvel de kullanıldığı anlaşılmıştır. Avrupa’ya muhtemelen M.S. 1. yüzyılda girmiş ve Roma ordusunda kullanılmış ve ortaçağda Avrupa’nın her yerinde yaygın hale g...

Astrolab

çakı

Çakı Alm. Taschenmesser (n), Fr. Canif (m), İng. Pocket knife, clasp knife. Bir veya birkaç kesici yüzü gövdesinin içine katlanarak kapanabilen kesici alet. çakılar çeşitli şekillerde, çeşitli maksatlar için kullanılırlar. Tırnak çakısı, izci çakısı, koma...

kaşağı

Kaşağı Hayvanları tımar etmek için kullanılan madenden yapılmış dişli alet. Bazı yörelerde kaşak da denir. Hayvanların üzerlerinde biriken toz, çamur çöp vs. gibi maddelerin temizlenmesinde kullanılır. İnsanın sırtını kaşıyabilmesi için uzun saplı, ucu el...

pense

Pense. Tutma, sıkma, bükme ve kesme işleri yapmaya yarayan el aleti. Kullanım alanı çok geniştir ve çok fazla çeşidi vardır.

cımbız

Cımbız, insan eliyle tutulamayan küçük nesneleri tutmakta kullanılan bir el aleti. Genellikle metalden yapılır ve iki kolu vardır.

Kürvimetre

Kürvimetre doğru uzunluk ölçme maksadıyla geliştirilmiş bir alet. aletin zemin üzerinde dönebilen dişli bir tekerleği ile buna bağlı olarak hareket edebilen ibresi mevcuttur. Ayrıca, ibrenin altında değişik ölçeklere göre tertiplenmiş daireleri olan bir k...

Morin

Morin aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Yay

Akım Transformatoru

Alm. Strömungstransformatör (m), Fr. Transformateur de courant, İng.