maşuk

(Arapça) Erkek ismi - Sevilen, sevilmiş.

maşuk

Sevilen, âşık olunan (erkek):
"Biz sevdik, âşık olduk, sevildik, maşuk olduk."- Yunus Emre.

maşuk

sevilen, âşık olunan (erkek).

maşuk

Türkçe maşuk kelimesinin İngilizce karşılığı.
sıfat, eskimiş (ma:şu:k) Arapça ma¤ş°®

Yanıtlar