MAŞUK (türkçe) anlamı
1. Sevilen
2. âşık olunan (erkek):
3. Biz sevdik
4. âşık olduk
5. sevildik
6. maşuk olduk.- Yunus Emre.
MAŞUK (türkçe) anlamı
7. sevilen
âşık olunan (erkek).
MAŞUK (türkçe) anlamı
8. (Arapça) Erkek ismi - Sevilen
9. sevilmiş
MAŞUK (türkçe) ingilizcesi
1. sıfat
2. eskimiş (ma:şu:k) Arapça ma¤ş°®,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Aşuk Ile Maşuk

Türk folklöründe yer alan, vücutları boyanarak surat şekline getirilmiş ve yüzleri bir bez ile örtülmüş, biri erkek diğeri kız karakteri olan ve iki oyuncu tarafından müzik eşliğinde oynanan bir ortaoyunudur. Aşuk aşık olanı, Maşuk ise aşık olunanı temsil etmektedir.

Maşuk, Bozova

Maşuk, Şanlıurfa ili Bozova ilçesine bağlı bir köydür.

Border

<!--lütfen ansiklopedik olmayan bilgiler girmeyin, silinecektir.-->

Divan Edebiyatı

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu’da ortak İslâm kültür ve medeniyetinin te’sirinde ortaya koydukları edebiyat. Dîvân edebiyatı, başlangıçta, dîvân kelimesinin ...

Şiirler-Yunus Emre

BEN YÜRÜREM YANE YANE Ben yürürem yane yane, Aşk boyadi beni kane Ne akilem ne Divane, Gel gör beni aşk neyledi Gah eserem yeller gibi, Gah tozaram yollar gibi Gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi Akan sulayın çağlaram, Dertli cigerem dağlaram Şeyhim anuban ...

Aşık Veysel

Aşık Veysel Şatıroğlu (1894 - 1973), 1894'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Babası 'Karaca' lakaplı, Ahmet adında bir çiftçidir. Veysel'in doğduğu sıralar, çiçek hastalığı Sivas yöresinde etkisini çok şiddetli gösteriyordu. Çiçek ...