Vikisözlüğe taşı ...

MAARIF (türkçe) anlamı
1. Tahsil ile elde edilen ilim
2. malûmat
3. bilgi
4. Meharet. Üstadlık. Hüner.
5. Marifetler. Mâruflar. Kültürler.
6. Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri.
7. Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.
MAARIF (türkçe) anlamı
8. bilgi ve kültür.
9. öğretim ve eğitim sistemi.
10. milli eğitim bakanlığı ya da müdürlüğü.
MAARIF (türkçe) ingilizcesi
1. learning
2. education
3. system of education,
MAARIF (türkçe) almancası
1. das Unterrichtswesen

Maarif hakkında detaylı bilgi

isim, eskimiş (maa:rif)

  • 1. Bilgi ve kültür.
  • 2. Öğretim ve eğitim sistemi.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Maarif Madalyası

Maarif Madalyası mülki ve askeri okulları birinci ve ikinci bitirenlere verilen madalya. Sultan İkinci Abdülhamid Han (1876-1909) zamanında, talebeleri teşvik ve mükafatlandırmak için 1901'de verilmeye başlandı. Altın ve gümüş olmak üzere iki cinsti. Altın, birincilere, gümüş ...

Maarif Bakanlığı Kolejleri

''Maarif Bakanlığı Kolejleri'', kurulmaları o zamanki adı Maarif Vekaleti olan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1954 tarihinde kararlaştırılmış ve kuruluşları 1955'te TBMM tarafından onaylanmış, yabancı dille eğitim yapmak üzere kurulmuş ve sınavla öğrenci alan yedi ...

Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun, 2 Mart 1926 tarihinde Türkiye'de, ilkokul lise ve yükseköğretimin belli esaslara göre düzenlenmesi için Maarif Teşkilatı Kanunu kabul edildi. Devletin izni olmadan okul açılamayacağı belirtilerek okullarda hangi derslerin ne şekilde okutulacağı ...

Güzelyurt Türk Maarif Koleji

Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güzelyurt şehrinin tek devlet koleji olma özelliğini taşıyan eğitim kurumudur. 1982'den beri eğitim hayatına devam etmektedir.

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek devlet koleji olma özelliğini taşıyan ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren Türk Maarif Kolejinin Gazimağusa şehrinde bulunan organıdır. Alımlar Türk Maarif Kolejlerine özgün sınav olan Kolej Sınavıyla ...

1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi

1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi, Osmanlı Devleti'nin İdadi|İdadi Mektebi adıyla, rüştiye|rüştiyelerden sonra gelen bir orta öğretim kurumu kurulmasını öngördüğü yasa.