Maastricht Kriterleri

Kısaca: Maastricht kriterleri, AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag kriterleri ise AB’ye tam üyelik koşullarının esaslarını belirlemektedir. ...devamı ☟

Maastricht kriterleri, AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag kriterleri ise AB’ye tam üyelik koşullarının esaslarını belirlemektedir.

9-10 Aralık 1991 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 1993'de yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması’nda Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) aşamaları, bu süreçte izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bunların gerektirdiği kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlendi. Bu düzenleme çerçevesinde EPB’nin son aşamasına geçiş öncesinde, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesini teminen bazı makro büyüklükler açısından yakınlaşma kriterleri tespit edildi ve bunlara uyulmaması durumunda yaptırımlar belirlendi.

Maastricht Kriterleri   * Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir. 
   * Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı %60’ı geçmemelidir. 
   * Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.
   * Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmayacaktır.
   * Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.

Kaynak

http://www.belgenet.com/

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Maastricht
3 yıl önce

gerçekleştirme yoluna girdiği anlaşmadır. Bu antlaşmayla belirlenen Maastricht kriterleri AB'ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri...

Maastricht Antlaşması
3 yıl önce

Maastricht Antlaşması, 7 Şubat 1992’de imzalanan ve AET’nin AB olması yolundaki son adım olan ekonomik ve parasal birliği de gerçekleştirme istikametine...

Maastricht Kriterleri, Avrupa Birliği, AB
Döviz
3 yıl önce

başlamıştır. Katılan tüm ülkeler Maastricht Kriterlerini yerine getirmişlerdir (resmi adı: Avrupa Birliği Birleşme Kriterleri) Avro sahasındaki fiyatların...

Döviz, Altın, Banka, Borsa, Döviz kuru, Fransızca, Hong Kong, Konvertibilite, Londra, Lozan Antlaşması, Maliye Bakanlığı
2020 Eurovision Şarkı Yarışması
6 yıl önce

bir prodüksiyon oluşturmak üzere belirlendi. Arnhem 's-Hertogen- bosch Maastricht Rotterdam Utrecht Hollanda Başbakanı Mark Rutte'a göre, bazı belediye...

Avrupa Birliği'Nin Gelecekteki Genişlemesi
6 yıl önce

üye başlangıç olarak kabul edilir). Giriş kriterleri 1993'te kabul edilen Kopenhag Kriterleri ve Maastricht Anlaşması'nın 49. maddesinde belirtilir. Bir...

Euro bölgesi
3 yıl önce

ayrılmadı; bu yönde herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır. Danimarka, Maastricht Antlaşması'nda yer alan ayrıcalıklara dayanarak euroya geçmeyen AB üyesidir...

Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali
6 yıl önce

Halkla İlişkiler Programı" ve festival kitabı da JCI Avrupa Konferansı Maastricht 2007 "Avrupa'nın En Başarılı Yayını" ödülünü aldı. 2020 yılından itibaren...

Avrupa Birliği'nin genişlemesi
3 yıl önce

Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üye 12 devlet tarafından 1992’de imzalanan Maastricht Antlaşması, topluluğa kapsamlı değişiklikler getirdi; Avrupa Ekonomik...

Avrupa Birliği`nin genişlemesi, 1952, 1957, 1969, 1972, 1976, 1981, 1985, 1989, 1990, 1992