Maat Mons, Venüs gezegenindeki en yüksek volkandır. Volkan, ana gezegen çapından 8 km (5 mil) yukarıda, 0.9° K 194.5° D koordinatlarındadır. Adını Eski Mısır'da adalet ve doğruluğun tanrısı Maàt'tan almaktadır.

Maat Mons Yanardağı

Maat Mons, Venüs gezegenindeki en yüksek volkandır. Volkan, ana gezegen çapından 8 km (5 mil) yukarıda, 0.9° K 194.5° D koordinatlarındadır. Adını Eski Mısır'da adalet ve doğruluğun tanrısı Maàt'tan almaktadır. == Dış bağlantılar == * Maat Mons'un 3 boyutlu görüntüsü

Yanıtlar