A a = İngilizce`deki "SUN" sözcüğü telafuzundaki gibidir.

Macar alfabesi

A a = İngilizce`deki "SUN" sözcüğü telafuzundaki gibidir.

í á =Türkçe`deki "A" harfi gibi okunur.

B b

C c =Türkçe`deki "TS" sesi gibi okunur.

CS cs =Türkçe`deki "Çok", "Çanakkale" kelimelerindeki "Ç" harfinin telafuzu gibidir.

D d

Dz dz =Türkçe`deki "eczane" - cz

Dzs dzs` =İngilizce`deki "jungle" - j

E e

í‰ í© =İngilizce`deki "WAVE" kelimesindeki "A" sesi gibi okunur.

F f

G g

GY gy = "d" ve "y" birlikte söylenir

H h

I i =Türkçe`deki "i" sesi gibi okunur.

í í­ =Uzun bir "i" sesi olarak seslendirilir.

J j =Türkçe`deki "Y" sessizi gibi okunur.

K k

L l

LY Ly = Türkçe`deki "Y" sessizi gibi okunur.

M m

N n

NY ny ="n" ve "y" birlikte söylenmektedir.

O o

í“ ó =Türkçe`deki "Oğuz" sözcüğündeki uzun "O" sesi gibi okunur.

Ö ö

í• íµ =Türkçe`deki uzun "Ö" gibi okunur.

P p

Q q

R r

S s =Türkçe`deki "şafak" sözcüğündeki "Ş" harfi gibi okunur.

SZ sz =Türkçe`deki "S" harfi gibi okunur.

T t

TY ty ="t" ve "y" birlikte söylenir.

U u

íš ú =Türkçe`deki "U" sesinin uzun okunuşu gibidir.

Ü ü

í› u =Türkçe`deki "Ü" sesinin uzun okunuşu gibidir.

V v

W w

Z z

ZS zs =Türkçe`deki "J" harfidir.KaynaklarHunyadi Pí©ter isimli müzisyen bir Macar tarafından şifahen aktarılmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar