Madagaskar Planı, Nazi hükümetinin Avrupa’daki Yahudi nüfusun Madagaskar Adası'na taşınmasını öneren bir politikasıdır.

Madagaskar Planı

Madagaskar Planı, Nazi hükümetinin Avrupa’daki Yahudi nüfusun Madagaskar Adası'na taşınmasını öneren bir politikasıdır. == Tarihsel arka plan == Avrupalı Yahudilerin Madagaskar Adası’na gönderilmeleri yeni bir görüş değildir. Düşünce ilk kez 1885 yılında antisemitik oryantalist düşünür Paul de Lagarde tarafından önerilmiştir ve 1920’lerde Henry Hamilton Beamish, Arnold Leese ve diğerleri tarafından tekrar ele alınmıştır. Siyonist hareket 1904 ve 1905 yıllarında Yahudilerin Uganda’da (Günümüzde Kenya) yerleşmelerini öngören İngiliz Uganda Programını ciddi şekilde tartışmış ve sonunda ret etmiştir. Bölgeselciliği savunanlar Siyonizmden ayrılmış ve bu konuda Madagaskar’ın spesifik bir rolü olacağını hiç düşünmeden dünyanın her tarafından Yahudilerin yerleşebileceği ve yeni bir devlet ya da en azından otonom bir alan yaratabilecekleri bir yer bulmaya çalışmışlardır. == Planın Nazi Almanyası tarafından ele alınması == Nazi Almanyası'nın liderleri düşünceye el koydular ve Adolf Hitler 1938 yılında onay verdi. Mayıs 1940’da, Heinrich Himmler “Umuyorum ki Yahudilerin görüşleri tüm Yahudilerin Afrika’ya ya da başka bir koloniye büyük bir göçle gönderilme ihtimali yoluyla tamamen bitirilecektir” diyerek fikrini belirtmiştir. == Planın terk edilişi == 1940 Ağustos ayının sonlarında, Franz Rademacher planı güçlendirmek için kendi bakanlığında bir uzman paneli hazırlanması konusunda toplantı yapmak için Ribbentrop’a baskı yaptı. Aynı şekilde Adolf Eichmann’ın Reinhard Heydrich tarafından hiçbir zaman onaylanmayan taslağı da gücünü kaybetmişti. Ekim ayında Varşova Gettosu tamamlanmış ve açılmıştı. Yahudilerin Alman bölgesinden işgal edilmiş Polonya’nın içine sürülmeleri 1940 Ağustos ayının sonlarından 1941 ilkbaharına kadar devam etti. Britanya Muharebesi sırasında Birleşik Krallığın direnci ve Eylül’den itibaren hızlı bir zafer elde etmek için Almanya’nın yaptığı hata planın çökmesine sebep olan başlıca etmenlerdendir. "Süper Getto" şeklindeki Madagaskar söylemi birbirini takip eden aylarda nadiren tekrarlandı. Fakat Aralık ayının başından itibaren plan tamamen terk edildi. 1942’de İngiliz ve Özgür Fransız kuvvetlerinin Madagaskar’ı Vichy kuvvetlerinden geri almaları, planla ilgili tüm tartışmaları etkin bir biçimde bitirdi. == Ayrıca bakınız == * Uganda Planı * Nazi Almanyası *

Dipnotlar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar