Maden Devri

Maden Devri tarih öncesi devirlerdendir. Bakır, Tunç ve Demir olmak üzere üç döneme ayrılır. ilk kullanılan madenler doğada saf olarak bulunan ve kolay işlenebilen madenler olmuştur.

Maden Devri tarih öncesi devirlerdendir. Bakır, Tunç ve Demir olmak üzere üç döneme ayrılır. ilk kullanılan madenler doğada saf olarak bulunan ve kolay işlenebilen madenler olmuştur. Tarih öncesi dönemlerde başlayan Demir Devri yazının bulunmasından sonra da devam eder.

Dünya tarihi daha kolay incelenmek için çağlara ayrılmıştır. Tarihsel çağlar yazının bulunmasından günümüze kadar geçen zamanı kapsar. çağ değiştiren bir olayın temel özelliği evrensel nitelikte olmasıdır

Diğer anlamları

maden devri

tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç çağdan sonuncusu olan ve madenlerin kullanılmaya başlandığı zaman kesimine verilen ad.

maden devri

Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç çağdan sonuncusu olan ve madenlerin kullanılmaya başladığı zaman dilimi.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.