Maden Devri tarih öncesi devirlerdendir. Bakır, Tunç ve Demir olmak üzere üç döneme ayrılır. ilk kullanılan madenler doğada saf olarak bulunan ve kolay işlenebilen madenler olmuştur.

MADEN DEVRI (türkçe) anlamı
tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç çağdan sonuncusu olan ve madenlerin kullanılmaya başlandığı zaman kesimine verilen ad.
MADEN DEVRI (türkçe) anlamı
1. Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç çağdan sonuncusu olan ve madenlerin kullanılmaya başladığı zaman dilimi.

Maden Devri hakkında bilgiler

Maden Devri tarih öncesi devirlerdendir. Bakır, Tunç ve Demir olmak üzere üç döneme ayrılır. ilk kullanılan madenler doğada saf olarak bulunan ve kolay işlenebilen madenler olmuştur. Tarih öncesi dönemlerde başlayan Demir Devri yazının bulunmasından sonra da devam eder.

Dünya tarihi daha kolay incelenmek için çağlara ayrılmıştır. Tarihsel çağlar yazının bulunmasından günümüze kadar geçen zamanı kapsar. çağ değiştiren bir olayın temel özelliği evrensel nitelikte olmasıdır
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kırıkkale

Kırıkkale İç Anadolu bölgesinde yer alan il. Kuzeyinde Çankırı ve Çorum, doğusunda Yozgat ve Kırşehir, güneyinde ve batısında Ankara yer alır. Trafik kod numarası 71'dir.İsminin kökeniKırıkkale'nin bugünkü yerinde Cumhûriyetin ilk yıllarında Kırıkköy ile Kale ...

Tarih öncesi Dönemler

Tarih öncesi dönemlerde insanlar önce taş sonra sırasıyla toprak ve maden eşyalar kullanmışlardır. Bu eşyaları kullanmada temel amaç kendilerini doğaya karşı savunmaktır. Tarih Öncesi Devirler yazının bulunmasından önceki devirlerdir.

İpsala, Edirne

İpsala Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde, Edirne iline bağlı, yüzölçümü 753 km2 olan bir şirin ilçemizdir.

Tarih Çağları

Çağ ; TDK sözlüğüne göre aşağıdaki anlamlara gelebilir

Cairo Montenotte

Cairo Montenotte , (Ligurya lehçesi:''Cairi'' ) kuzeybatı İtalya'da Ligurya bölgesinde Savona ili'ne bağlı bir belde. Belediye sınırları içinde nüfusu (31.12.2007 itibariyle) 13.714 olmakla beraber beldeye bağlı varoşlarla, özelikle Val Bromida'da yaşayan kişilerden oluşan ...

Ilk çağ Uygarlıkları

ilk çağ uygarlıkları nelerdir yada kimlerdir? ilk çağ uygarlıkları hakkında beni bilgilendirirmsiniz?

Sivas

Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ...

Mısır

Mısır (Arapça: Mısr/Masr, مصر) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça: Gumhûriyet Masr'al Arabiye, جمهورية مصر العربية) Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da yer ...

Musabeyli

Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerinden önce yöre, büyük bir orman alanı olarak bilinmektedir. Bu tarihten sonra Murat Höyüğü olarak yerleşim birimi olarak bilimektedir. Ancak kesin olarak kuruluş tarihi bilinmemektedir.

Akümülatör

Akümülatör elektrik enerjisini kimyevi enerjiye çevirerek depolayan ve depolanan kimyevi enerjiyi istendiğinde elektrik enerjisi olarak dışarı verebilen araç. Akümülatöre “akü” de denir. Pratikte kullanılan aküler başlıca iki kısma ayrılır: Asitli (kurşunlu) ve bazlı ...

Demir

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Lat. Ferrum dan). Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Bu gerçekten çok safrifik bir durum olmakla birlikte, demir birçok alanda kullanılmaktadır.

Gemi

Gemi Alm. Sehiff, Fr. Navire, bateau, İng. Ship, vessel. Deniz, nehir ve göllerde yük ve yolcu taşımak maksadıyla kullanılan araçlar. Suda yüzebilen teknelerin, ilk defa ne zaman yapıldığına dair tarihi araştırmalar kesin bir bilgi vermemekle beraber M.Ö. 3000 yıllarında ...

Batılılaşma

Batılılaşma Batı'nın bilimde, fende, uygulamada, sanatta, imar ve refah vasıtalarında bulduklarını öğrenmek, yapmak ve bunlardan faydalanmaya çalışmak. Yaklaşık 200 yıldır Türkiye'nin kalkınma macerası ve devrimlerin itici gücü Batılılaşma olmuştur. Olumsuz bir anlamı da ...