--}}

Madenler Coğrafyası

Madencilik; toprak altında bulunan ve ekonomik değere sahip olan çeşitli kaynakların çıkarılarak işlenmesini inceleyen bilim dalıdır. Son yıllarda madencilik alanında çok büyük atılımlar yapılmıştır.İnsanoğlu ilkçağlardan itibaren madenleri eriterek çeşitli eşya, alet ve silah yapmıştır.

Madencilik; toprak altında bulunan ve ekonomik değere sahip olan çeşitli kaynakların çıkarılarak işlenmesini inceleyen bilim dalıdır. Son yıllarda madencilik alanında çok büyük atılımlar yapılmıştır.

İnsanoğlu ilkçağlardan itibaren madenleri eriterek çeşitli eşya, alet ve silah yapmıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte maden yatakları daha hızlı bir şekilde işletilmeye başlamıştır. Önceleri madenler tek başlarına işlenirken daha sonra farklı madenlerin karışımıyla yeni alaşımlar elde edilmiştir.

Ekonomik Coğrafya Enerji Kaynakları Madenler Coğrafyası Ticaret Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Turizm Coğrafyası Tarım Coğrafyası Sanayi Coğrafyası

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.