Magmatik Kayaçlar

Kısaca: Magmatik kayaçlar. Magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaç türüdür. ...devamı ☟

Magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi veya derinliklerinde yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaç türüdür. Magmatik kayaçlar temel olarak silikat minerallerinden oluşmuşlardır. * Plutonik Kayaçlar (Intrusive Magmatik Kayaçlar) Bu tür magmatik kayaçlar magmanın yerküre içerisinde soğuyarak katılaşmasıyla oluşur. Magma, etrafını çevreleyen önceden oluşmuş kayaçlar ( country rock) içerisinde yavaşça soğur. Bu da oluşan kayaların iri taneli olmasını sağlar.Intrusive oluşumlar; batolitler,stoklar,lakolitler,siller ve dayklardır. Büyük taneli yerkürenin derinliklerinde oluşan plutonik kayaçlar abyssal, yüzeye yakın olanları ise hypabyssal olarak adlandırılır. * Volkanik Kayaçlar (Extrusive Magmatik Kayaçlar) * Hypabyssal Magmatik Kayaçlar Bu tür kayaçlar plutonik ve volkanik kayaç oluşumlarının arasında kalan derinliklerde oluşur. }

Kaynaklar

Vikipedi

misafir - 7 yıl önce
magmanın yükselerekyerkabuğununiçerisine sonucu yer yüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaç türüdür

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kayaç
1 yıl önce

yardımıyla yapılan sınıflandırma, üç ana kayaç türünü içerir; bunlar Magmatik kayaçlar, Tortul ve Başkalaşım kayaçlarıdır. Bu sınıflandırmada daha çok parçacıkların...

Kayaç, Basınç, Bazalt, Dikit, Fosil, Granit, Havza, Kum, Mercanlar, Mermer, Mineral
Tortul kayaçlar
1 yıl önce

Üç ana kayaç türünden (diğerleri; magmatik kayaçlar, metomorfik kayaçlar ya da başkalaşım kayaçları) biri olan tortul kayaçlar, yeryüzünün yüzeyinde en...

Tortul kayaçlar, Bazalt, Boksit, Coğrafya, Diatomit, Dolomit, Dünya, Kalker, Kalseduan, Kil, Kireçtaşı
Felsik
1 yıl önce

Felsik nispeten feldispat ve kuvars minerallerince zengin olan magmatik kayaçları adlandırmak için kullanılır. Silikon, oksijen, alüminyum, sodyum ve potasyum...

Amfibolit
1 yıl önce

olduğunu. Öncelikle hornblend amfibol oluşan Aholocrystalline plütonik magmatik kayaçlar genellikle crystalcumulates olan bir Hornblendit, denir. Bir feldispat...

Petroloji
1 yıl önce

üzere kayaçların doğal tarihiyle uğraşan bilimdir. Magmatik/Mağmatik kayaç petrolojisi Sedimanter/Sedimenter kayaç petrolojisi Metamorfik kayaç petrolojisi...

Petroloji, Kayaç, Taslak şablonları, Taslak madde
Gnays
1 yıl önce

sıcaklıklara ve nispeten yüksek basınca maruz kalan tortul veya magmatik kayadan oluşur. Gnaysik kayaçlar genellikle orta ila kaba yapraklıdır; büyük ölçüde yeniden...

Bazalt
1 yıl önce

konusunda anlaşmazlıklarla tartışmaya devam etmektedir . En yaygın magmatik kayaçlara göre bazalt bileşimleri, TASO sınıflamasına göre MgO ve CaO bakımından...

Porozite
1 yıl önce

oluşturan malzemelerin dağılımına bağlı olarak değişir. Birçok magmatik ve metamorfik kayaç tıpkı kireç taşları ve dolomitler gibi düşük gözeneklidir. Çünkü...