Kıyâmette bütün canlıların tekrar diriltilip bir araya toplanarak hesâba çekileceği yer. Mahşer yerine “Arasat meydanı” ve “Mevkıf” da denir. Mahşer, Arapça bir kelime olup, “Haşr” kelimesinden türemiştir. Haşr, kıyâmette bütün canlıların beden ve ruhları ile bir arada hesap yerinde toplanmasıdır.

Mahşer

Kıyamette bütün canlıların tekrar diriltilip bir araya toplanarak hesaba çekileceği yer. Mahşer yerine “Arasat meydanı” ve “Mevkıf” da denir. Mahşer, Arapça bir kelime olup, “Haşr” kelimesinden türemiştir. Haşr, kıyamette bütün canlıların beden ve ruhları ile bir arada hesap yerinde toplanmasıdır. (bkz. Haşr ve Neşir)

Mahşer, ahiret hayatından bir safhadır. Âhiret hayatı bu dünya hayatına benzemez. Âhiret işleri, akıl ile anlaşılamaz ve bulunamaz. Çünkü akıl ancak dünya işlerini anlayabilecek şekilde yaratılmıştır. Âhiret hakkında bilinenler ise Allahü tealanın ve peygamberlerinin bildirdikleridir. Buların dışında ve bunlara uymayan sözlerin, bilgilerin hiçbir kıymeti, değeri yoktur.

mahşer

Osmanlıca mahşer kelimesinin Türkçe karşılığı.
Toplanma yeri. Kıyametten sonra insanların tekrar dirilip toplanmaları ve toplandıkları yer. Haşir meydanı. * Çok kalabalık.

mahşer

kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer. büyük kalabalık.

mahşer

(Arapça) Erkek ismi - Huy, tabiat.

mahşer

Türkçe mahşer kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Armageddon, Last Judgment
Değerli okuyucular, Kıyametin ne zaman kopacağı konusunda Dünyada en tecrübeli ve bilgili ,Hadislerle refensa sahip olabilen tek Uzmanım . Bilgilerimden yararlanmak isterseniz. (galaktikinsan@mynet.com) mail adresimden irtibat kurabilirsiniz. Allah tarafından İslam Ümmetine tahsis edilen ,Hz. Muhammed tarafından bildirilen ömür süresi olan , 1506 hicri tarihi 2093 miladi yılının 12 Ağustos Cuma günü doluyor.Tabiki 2093 yılı 1516 hicri gibi görünecek olsada orjinal rakam için belirttik. Çünkü takvimler 10 yıl fazla gözteriyor. Gerçeği bulmak için 10 yıl düşmek lazım. 2093 yılından sonra Müslümanlar dünyada 40 miladi sene kadar daha yaşayıp 2133 yılı içinde topluca bir gün içinde öleceklerdir. Böylece dünya 2133 -2203 yılları arasında 70 yıl boyunca sadece kafirlere kalacaktır. Yeryüzünde Kelimei şahadet getirecek bir müslüman olmadığı için Dünyada 27 kasım cuma günü 2203 yılında beklenilen Büyük kıyamet kopacaktır irtibat adresi:galaktikinsan@mynet.com
Sayın Okuyucular Beklenilen Büyük kıyametten önce 2012-2203 yılları arasında yeni bir Çağ yaşanacaktır. Ama bu yeni Çağ, Teknolojik-Bilimsel yönden günümüzden daha ileri bir Çağ olmayacaktır. Aksine 2000 yıl kadar daha geri bir çağ olacaktır. 2012 den itibaren Önümüzdeki 191 yıl Allahın İnsanlara beklemedikleri sürpriz bir dönemi gösterecektir. Bu durumda dünyada yaşayan herkesin Allahtan ne kadar uzak kaldığını gösterir. Bazı Alimler bu durumun farkında olacaklardır. Ama İnsanların çoğu ,hayallerinde yarattıkları sahte din kavramlarına inandıkları için bizim iddialarımız herkese ters gelecektir.Kuranda bir ayette Yüce Allah buyururki: (Kafirler ve münafıklar ,sahip oldukları güçle, Allahın nurunu söndürebileceklerini zannederler. Oysa Onların gücü tekniği Allahın Nurunu söndürmeye yetmez. Allah ahir zamanda Nurunu eksildiği yerde tamamlayacaktır.Bu vaad edilen bir durumdur.) Ayeti kerimesinde Allahın nurundan kasıt Sadece bir ışık kavramı değildir. Allahın nuru (Ademin alnında görülen ve Meleklerin gördüğü zaman secde ettikleri nurdur. Yani, Hakikati Muhammedi Nurudur. Yani Halifetullah kelimesinin anlamında yerini bulan İlahi adalet kavramıdır. İlahi idari sistem kavramıdır.İnkar edilen Mucizelerin kerametlerin görüleceği yaşanacağı kavramdır. İşte Allah şu an dünyada görülmeyen inanılmayan yaşanmayan İlahi adalet dönemini 2012-2133 yılları arasında göstermek yaşatmak için İnsanlara sürpriz yaparak sahip olduğumuz süper bilgi ve medeniyet teknolojisini tamamen kaldırıp , yeni bir zamana hitab eden yeni bir dünyada tüm insanlığın yerlerini almalarını sağlayacaktır. son yaşanılan 26 bin senenin ruhsal hasatı=ruhsal seçimi ,ayıklaması yapılacaktır. Bu olay küçük kıyamet denilen bir kavram içinde yerini alır. Küçük kıyamet 2011 yılı 25 Aralığında başlayıp 6 gün sürecektir. 2012 den itibarende yeni bir dünyada tüm insanlık yerini alacaktır. Şu an hiç kimse gelecekteki yeni yaşam misyonlarını nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. Örneğin Beklenilen Gerçek Mehdi ve Sahte Mehdi Süfyaninin ,Gerçek Mesih İsa nın ve sahte Mesih Deccalın da, ilerde sahip olacakları özel misyonlarını ve kimliklerini bilmemesi gibi. Şu an Beklenilen Gerçek Mehdi denilen zat, 25 yaşındadır. 2015 yılı 9 kasım cuma günü Mekkede, 30 yaşındaki hali ile ortaya çıkacak ve onu ,kendisi hiç istemediği halde 7 İslam Alimi 300 küsur İslam ordusu Arap kralı yapacaklardır. Böylece Gerçek Mehdi 10 yıl kadar sahte Mehdi Süfyani ile savaşıp onu 2025 yılında öldürecektir. Ahmed ARı galaktikinsan@mynet.com
Sayın Okuyucular Allahın selamı rahmeti üzerinize olsun. Gerçek Mehdi, yeni kurulan dünyada yeni zamanda ,Orta Çağ dönemi gibi bir dünyada bulunacağı için bu dönem bize sanki Cinler aleminde dünyamızın bir benzeri olan hayalet bir dünyada gibi , bir mücadele dönemine girecektir. Şu yaşadığımız günler tarihe karışacaktır.Zamanda geriye sıçrama yapmış gibi olacağız. İşte böyle bir dünyada Türkiyede 2025 yılında Haçlı Devletlerin eline geçecek. Almanya-Fransa-ve İtalya nın ortak kralı İstanbulu ve Türkiyeyi 2025 yılına kadar ele geçirecekler ve Güçlü bir İmparatorluk kuracaklar. Gerçek Mehdi, 2025 yılında ,İstanbuldaki İmparator olan 5. Heraklius ile bir barış antlaşması imzalayacaktır. Barış antlaşması 9 yıl sürdükten sonra 2034 yılı sonunda Yeni Bizans Bİmparatoru 5. Heraklus tarafından tek taraflı bozulacaktır. İmparator 5. Heraklius Orta doğuya kudüse saldırıp orayıda Müslümanların elinden almak isteyecektir. Oysa Kudüs 2015- ila 2034 yılları arasında Müslümanların eline geçmiş olacaktır. İmparator 5. Heraklius yeni bir Haçlı seferi başlatarak Kudüsüde Bizansa (İstanbula) katmak isteyecektir. Böylece 2035-2038 yılları arasında 4 yıl sürecek olan 4. Dünya savaşı olacaktır. Bu savaşı 5. Heraklius ve Haçlılar kaybedecektir. Yeni bizans olan eski istanbul tekrar Müslümanların eline geçecek ve Türklerin idaresine bırakılacaktır. 2038 yılında. irtibat adresi:galaktikinsan@mynet.com
Sayın okuyucular,Merhaba İstanbul9 yıl aradan sonra 2038 yılında tekrar müslümanların eline geçince burayı Türk Valiye emanet eden İstanbul Fatihi olan Gerçek Mehdi, Mekkeye döner. Fakat 2039 da Hiristiyanlar tekrar isyan ederek İstanbulu ellerine geçirirler. Türkler Mehdiden ikinci kez yardım isterler Mehdi 2040 yılınd a İstanbulu bir yıl aradan sonra ikinci kez fetheder ve tekrar Türklerin idaresine bırakır. 2040 yılından sonra İstanbul 2093 yılına kadar ,Türklerin elinde kalmaya devam eder. Türkler ,2048 ve 2093 yılları arasında sahte Mesih İsa olan Deccala karşıda çıkıp, Gerçek Müslüman Mesih İsanın yanında İslam dinine hizmet ederler. 2093 yılında Gerçek Mesih İsa 78 yaşında iken ölür. Gerçek Mehdi ise, 9 şubat 1986 tarihinde dünyaya geldiği için 2055 yılında 70 yaşında iken ölür. Gerçek Mehdi Muhammed, ölmeden önce ömrünün son 7 yılı içinde , Gerçek Mesih İsa ile tanışır ve Dost olup İkisi beraber İslam Dinine hizmet ederler. Böylece Bu iki kutsal şahsın yaşam dönemlerinde yüce Allah kurandada ayetle zikrettiği gibi, İlahi adalet dönemini büyük kıyametten önce gerçekleştirip ayetin içindeki ilahi müjdenin yada beklenilen kehanetin anlamına uygun olarak (ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR) hükmü gerçekleşmiş olacaktır. Bunu engellemeye günümüzün siyasilerinin ve din adamlarının güçleri yetmeyecektir. 2047 yılı Aralık ayı başında sahte mesih-Deccal ortaya çıkıp Baba Tanrının oğlu olan Tanrı İsa Mesih olduğunu iddia edecek ve o anda bir gözü şaşı olup, alnında Kafir yazısı belirecektir. Bu yüzden Müslümanlar ona Deccal=Saptırıcı Mesih diyeceklerdir. Gerçek Mehdi ve Gerçek İsa Mesih Deccala karşı 2047 2051 yılları arasında 40 ay mücadele edeceklerdir. Bu 40 aylık dönemde ,zaman çok uzun geçmiş gibi olacaktır. 40 ayın sonuna doğru zaman tekrar normal hale gelecektir. 2051 Nisan ayı başında Gerçek İsa Mesih Deccalı Mekke kapısı yakınında öldürecektir. 2051 yılında Deccalın ölümünden sonra bu sefer Kuranda bahsedilen Yecüc- Mecüc Cinleri dünyayı istila edecklerdir. Yecüc-Mecüc Cinleri tıpkı Moğollar-Cengiz Han gibi dünyayı ele geçirip insanları mahvedeceklerdir. Hz. İsa Mesih 2053 yılında Müslümanları Mısırdaki tur dağında toplayıp hayatta kalmalarını sağlayacaktır. 2053 yılında Uzaylı Rahmani Melekler Yecüc Mecüc üzerine Ebabil kuşlarını gönderecektir. Ebabil kuşlarının her birinin ağzında bir sülük bulunacaktır. Bu sülükleri yecüc-Mecüc askerlerinin üzerine bırakacaklardır.Onları öldüreceklerdir. irtibat adresi:galaktikinsan@mynet.com
Değerli Okuyucular,Allahın selamı rahmeti üzerinize olsun. Yukarıdaki mesaj yazılarımızı hangi referansla hangi ayete uygun açıkladığımızı izah edelim. 619 miladi yılında Resulullah Efendimiz Miraca çıktı. Cinler ve Melekler Aleminin bulunduğu boyutlara özel bir uzay aracı ile (Burak ve refref) yolculuk yaptı ve bir gece içinde geri döndü evine. İşte bu manevi yolculuğunda en son Cenabı Allah ile Arş boyutunda görüştü. Orada 5 vakit namaz ve bir ay oruç emrini aldığı esnada Cenabı Allah Hz. Muhammede 70 bin kelimelik Gayb Aleminin sırlarınıda verdi. Bu sırların yarısını saklamasını kalan yarısınıda ümmetine azar azar açıklamasını söyledi. Bu gayb sırları Allahın insanlardan gizlediği derin ilahi planlara ait özel kader sırları idi. Uzak geçmiş zamana ve yakın gelecek zamana ait özel sırlardı. Yakın gelecekte beklenilen büyük ve küçük kıyametlerden önce Kuranın ve İslam dininin Müslümanlardan 1380 yıl boyunca gizlenilen ilahi hikmet sırlarının ahir zaman başladığında ortaya çıkması gerekiyordu. 1986 9 şubatında dünya ahir zaman dönemine girdi. Mehdi Muhammed dünyaya geldi.Birinci büyük kıyamet alameti olarak. Sonra beklenilen kehanete ,peygamber ve Allah müjdesine uygun olarak, 1996 3 mart günü kuranın sır kitabını açacak ortaya dökecek olan ( 7777) şifresi bir Medyum Yazar tarafından keşfedildi. (7777=Seban minel mesaniy=mükerrer yedi) ayeti sırrının derin anlamları ortaya çıktı. İşte bu yeni Kuran mucizesi, Hikmet şifresi, Peygambere verilen 70 bin sır kitabının yani İlmi Ledününün anahtarı idi. Bu sayede yukarıda izah edilen olayların belgeleri ve ispatlanmış kesin tarihleri ortaya çıktı. Böylece Kuranın ve İslam Dininin Tüm müslümanlardan ve dünya insanlığından gizlenen gayb sırları, Medyum Yazarın (MAHŞERİN HABERCİLERİ) isimli kitabında yazıldı toplandı başka bir yerde yoktur. Devlet yayınlanmasını engellediği için, ancak internetten duyurabiliyoruz. Ahmed ARI ismi medyumun rumuz ismidir. Gerçek ismini ilk zamanlar açıklayıp duyurmuştu. Ancak zararını gördüğü için şimdi bu rumuzu kullanıyor. irtibat adresi:galaktikinsan@mynet.com Ahmed ARI
DÜNYANIN AHİR ZAMANI DÖNEMİNE AİT GELECEĞİN TARİHİ Sadece Hatemül Veli tarafından belgeli yazılabildi aşağıda sunulmuştur İŞTE, HATEMÜL VELİNİN, keşfettiği M.S. 1985-2203 YILLARI ARASINA KARŞILIK GELEN ,218 YILLIK AHİR ZAMAN TAKVİMİ -GELECEĞİN TARİHİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ OLAYLAR VE KESİN OLUŞ VE OLACAK TARİHLERİ-KRONOLOJİK SIRA İLE. OLAYLAR HEM MİLADİ HEMDE HİCRİ TAKVİMLE KESİN TARİH ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞTİR. BU RAKAMLAR GÜNÜMÜZÜN 10 YIL FAZLALIĞI BULUNAN TAKVİMLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. GERÇEK ORJİNAL RAKAMLAR İÇİN ORTALAMA 10 YIL İNDİRMEK GEREKİR işte hz.Muhammedin 1390 yıl önceden haber verdiği 10 Büyük kıyamet alametlerinin görüleceği kesin tarihlerin Hatemül Veli (Ali Beyti Dost)tarafından deşifresi: ( Allah Geleceğin sırrını,gaybini kimseye bildirmez diyenler bu tarihi belgelerimize dikkat etsinler. Allahın kendileri için hazırladığı kader sürprizini iyi anlamaya çalışsınlar. Ezberler bozuldu. Hurafeler yıkıldı. İslamda fikri devrim oldu.M.S. 9.ŞUBAT.1986: Hicri Tarih:1407 Bu tarihte Halley kuyruklu yıldızı Mahşerin Habercisi olarak,Dünyamızı ziyaret etti. Üzerinde bulunan bir Uzaylı Melek 218 yıllık Ahir zaman döneminin resmen başladığını haber verdi. Aynı zamanda Beklenilen Mehdi Muhammedin bebek olarak dünyaya geldiğini haber verdi. aynı zamanda birinci büyük kıyamet alameti ortaya çıkmış oldu. M.S. 4.MART.1996: HİCRİ: 1416: (ALİ BEYTİ DOST) SIFATLI Ahmed ARI'nın (Mahşerin Habercileri)kitabını ve (Hakikatı Muhammedi) denilen Ruhsal evrim sırlarını yazması 1.EKİM.2007: Hicri 1428 2. Büyük kıyamet Alameti olan,Küresel ekonomik krizin,iflasların,ekonomik çöküşlerin Amerika birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinde resmen dünyaya ilan edilerek,başlaması M.S.Mayıs .2008 Hicri 1429-1430 3. Büyük kıyamet Alametinin görülmesi: Avrupa Birliğinde ,ekonomik krizin görülmesi M.S. 2009: Hicri 1431 4. Büyük kıyamet Alametinin görülmesi İsrail-Türkiye arasında,(Filistin- Gazze )meselesi ile ilgili müzakerelerde (Van Minut stop=Bir dakaika durun) krizinin siyasi olarak başgösterilmesi,İsrailin siyonist dünya hakimiyetini kaybetmesi,Türkiyenin israile karşı aktif rol oynaması. 26.-31.Aralık 2011 Hicri:1432-1433 yılları arasında beklenilen küçük kıyamet-Kara delik zaman tünelinden yeni kurulacak dünyaya topluca sevk oluş,ışınlanma olayı ile yeni dünyanın 6 gün sonunda kurulması. 2012-2015 arasında Hicri:1433-1436 arasında Süfyani sıfatlı birisi, Sahte Mehdi olarak ortaya çıkacaktır. Kendisi aslen (Yezid bin Muaviye bin Ebu süfyan) olacaktır. 9 kasım.2015 Gerçek Mehdi Muhammedin ,Mekkede Kabei tavaf ederken ,7 islam alimi ile tanışıp buluşması sonucunda hidayete erip Arap Kralı ve kıyamet döneminin ilk İslam Halifesi olması. M.s.2015-2021 yılları arasında ,Gerçek Mehdi Muhammed Mekkede Halifelik yapacak. M.s. 2024 yılında Hicri:1446 tarihinde,Gerçek Mehdi Muhammed, Sahte Mehdi Yezid bin Süfyaniyi öldürecektir. M.s.2025 Hicri:1447-1448 arasında Gerçek Mehdi Muhammedin şüphe götürmeyecek şekilde, rakipsiz olduğunu , Halifeliğini herkes kabul edecektir. Mehdi Muhammed bu tarihte İstanbulda İmparator olan ,5.Heraklus ile kendi arasında 9 yıllık bir saldırmazlık (Barış) antlaşması imzalar. Bu barışı 2034 sonunda Yeni Bizans İmparatoru 5. Heraklius tek taraflı bozacaktır.Sonrada Ortadoğuya,Kudüs için Haçlı seferi başlatacaktır. M.s.2022- 2033 yılları arasında, Mehdi Muhammed,Kufe şehrinde bulunup buradan halifeliğini 12 yıl boyunca sürdürecektir. M.s.2024 Hicri:1446-1447 arasında ,5. Heraklius isimli birisi,Almanya,İtalya ve Fransa adına ortak Kral olup Türkiyeye saldıracak ve Yeni Bizans(İstanbul) Kralı,olacaktır.Yani Türkiyeyi tamamen ele geçirmiş olacaktır. M.s.2034-2035 Hicri:1456-1457 yılları arasında 5. Heraklius Yeni Bizans Kralı ;orta doğuya Yeni bir Haçlı seferi düzenleyip kudüse doğru yürüyecektir. Mehdi ile sürdürdüğü 9 yıllık anlaşmayı 2034 sonunda bozduktan sonra. 2035 yılında Meşhur Armagedon denilen Tanrılar savaşı- yada 4. dünya savaşı kılıç ve kalkanlı mızraklı atlı olarak yapılacaktır. Bu savaşta şeytani ruhlu insanlarla Meleki ruhlu insanlar adalet savaşı yapacaklardır. Bunun için Tanrılar=Melekler savaşı Armagedon denir. M.s. 2038 Hicri:1459-1460 Yılları arasında Gerçek Tevrat kitabının orjinali Antakyada bir mağaradan çıkartılınca Mehdiye verilecek ve Mehdi bununla Hiristiyanları ve yahudileri İslama davet edecektir. 70 bin Yahudi hemen Müslüman olup, 5. Herakliusun elinde bulunan İstanbulu Rumlardan kurtarmak için 2038 yılında İstanbula yürüyecek ve İstanbulu fethedecektir. Fetihten sonra Mehdi Kufeye dönecektir.İstanbul 2039 da tekrar rumların baskın isyanı ile tekrar rumların eline geçer. Türkler Mehdiden ikinci kez yardım isterler. Mehdi bu sefer ikinci defa bir İstanbul seferine çıkar. 2040 yılında İstanbulu,yani hicri 1463 yılında ikinci kez fetheder. Bu 1463 hicri rakamından takvimlerimizdeki 10 yıllık yanlışlık fazlalığını düşersek,gerçekte hicri 1453 rakamını buluruzki. Bu rakamda tesadüfi değildir. Bu rakamın ,Kader hikmeti gereği,uğurlu ve uğursuz durumu itibarı söz konusudur. Avrupalılar,13 rakamının ve 1453 rakamının uğursuzluğuna inanırlar. 1453 rakamı yanyana toplandığı zaman 13 eder.Avrupalılar bu uğurun kaybolduktan sonra tekrar kendilerine döneceğine inanırlar. Bu yüzden İstanbulun fethinden sonra ,13 rakamının uğursuzluğundan kurtulmak için şeytana,Türklere,Fatihe,ve 1453 rakamına,13 rakamına lanet ederler. Bu uğr ve uğursuzluk durumu tarih tekerrür eder misali yer değiştirecektir. 2034-2038 yılları arasında Hicri 1456-1460 arasında ,Mehdi Kudüste Halifeliğini yürütür. Mehdi 2038 ve 2040 yıllarında 6 ay 6 ay=1 yıl kadar İstanbulda kalır yöneticilik yapar. Mehdi 2037 ve 2038 yılları arasında , Anadoluda İslami cihad savaşını sürdürür.Anadoluda 2 yıl kalır. M.s. 2041-2047 yılları arasında Hicri:1464-1470 arasında 7 yıl kadar Avrupada Venedikte fetih işleri ile uğraşır.Avrupada 7 yıl kalır. M.s. 2048-2055 Hicri:1471-1478 arasında Mehdi 8 yıl boyunca Kudüste kalır. Halifeliğini buradan sürdürür. 2045-2048 yılları arasında orta doğuda islam aleminde 3 yıl sürecek bir kıtlık olur. . M.S. Aralık.2047 Hicri:1471 5.Büyük kıyamet Alameti olarak, Sahte Mesih İsa nın ,(Beklenilen Deccalın) önce peygamber olduğunu sonrada (Tanrı-Allahın oğlu) olduğunu ilan etesi. M.S. Mart.2048 Hicri:1471-1472 6. Büyük kıyamet alameti olarak, Beklenilen gerçek İsa Mesihin,Bir Veli olarak ,Müslümanlara katılıp,Mehdinin yardımcısı olması M.s. 2055 Hicri 1477- 1478 : Bu tarihte ,Hz. Mehdi 70 yaşında iken ölecektir. Yerine aynı tarihte Hz. İsa Mesih Kral-ve kıyametin ikinci son Halifesi olacaktır. M.S. 2051-2053 arasında Hicri:1474-1476 7. Büyük kıyamet Alameti olarak, (Yecüc-Mecüc) denilen iki farklı görünümde Cinni Varlıkların ,ortaya çıkıp İnsanlara karşı Moğol saldırısı gibi saldırı yapmaları dünyayı fethetmeleri.2 yıllık hakimiyet sonunda topluca bir gün içinde ölmeleri. M.s. Ağustos.2093 Hicri:1516 8. Büyük kıyamet alameti olan, Gerçek Hz. İsa Mesihin 78 yaşında iken ölmesi.Güneşin üçgün boyunca karardıktan sonra ,Batıdan doğuşu ve doğudan batışı olayı. M.s.Ağustos .2093 Hicri 1516 9. Büyük kıyamet Alameti olan ,Güneşin üç gün karardıktan sonra ,tersine doğup tersine batmasından sonra,Beklenilen (Dabbetül Ard ) denilen Devasa Cinni varlığın ortaya çıkması. Bu miladi 2093 yılında,peygamberimizin hadisinde müjdelediği gibi, hicret takviminin başlangıcı olan 622 yılından sonra, İslam dini, hicri 1506 yıl kadar, yani miladi 2093 yılına kadar hüküm sürecek sonrada ,hükümsüz kalacaktır. Peygamberimiz (İslam dini 1000+500=1500 yıl yaşayacaktır) demiştir. Keza, Müslümanlarda, Mekkenin fethinden sonra,yani miladi 632 yılından sonra ,2133 yılına kadar 1501 miladi sene yaşayacaklardır. Peygamberimiz benim ümmetim 1500 sene yaşayacaktır demiştir. (632+1501=2133 yıllına kadar. Yuvarlak rakamla 1500 yıl demiştir. M.s.2093-2103 yılları arası: Hicri:1516-1526 Kıyametin Son ikinci İslam Halifesi olan,Hz.İsa Mesihin 45 yıllık misyonunu yaptıktan sonra , İsa Mesihin 78 yaşında ölmesi üzerine, Onun yerine, MUKAAD isimli,Arabın 10 yıl kadar ,Müslüman Kralı olması. M.s.2103-2106 yılları arası: Hicri:1526-1529 arası Mukaad isimli Arap Kıralın yerine,(Kureyşli) sıfatlı birinin 3 yıl boyunca Kral olması M.s. 2106: Hicri:1529-1530 Bu tarihten önce Hafızların kalbinden Kuranın ezber bilgileri silinir. Bu yıldan itibarende Kuranın sayfaları üzerinde bulunan , Arapça yazılar ,ayetler ,kendiliğinden otomatik olarak silinir. Uzaylı Meleklerin müdahalesi sonucunda. M.s.2107-2109 arasında Hicri:1530-1532 arasında Kureyşlininde ölmesi üzerine onun yerine ,(CEHCAH)yada (Mahzumi)isimli birinin 3 yıl süre ile Arap Kralı olması. M.s. 2110-2130 yılları arasında Hicri: 1533-1555 yılları arasında,Ölen Cehcah'ın yerine,Mansur yada (Kahtani)isminde birinin 21 yıl süre ile Arap kralı olması. M.s.2131- 2133 yılları arasında, Hicri :1556-1558 arasında ,ölen Kral Mansur'un yerine , 3 yıl süre ile Haysem isimli birinin 3 yıl süre ile Arap Kralı olması. M.s.2133 Hicri:1558-1559 yılları arasında,Dünyadaki tüm müslümanlar top yekün bir gün içinde öleceklerdir. Dünyada (La ilahe illallah) diyen kalmayacaktır. M.S.2140 Hicri 1565-1566 da,Dünyada,Kabeyi koruyacak hiç bir Müslüman bulunmayacağı için, Kabe,Habeşli zenci kafirler tarafından yıkılacaktır. M.S.2163 yılında Hicri 1588-1589 tarihinde Medinede bulunan Resulullahın Mihrabının bulunduğu yere,hayvanlar pislik bırakacak ve temizleyen olmayacaktır.Mescidi Nebevi Harabe haline gelecektir. M.s.2173 Hicri:1599-1600 Bu tarihte dünyada Müslümanlar yoktur sadece kafir insanlar vardır. Bu tarihte kadınların tamamı kısır olacak ve hiç canlı çocuk doğuramayacaklardır. Kadınlar beklenilen büyük kıyamete kadar Canlı çocuk doğuramayacaklardır. M.S. 12 Ağustos.veya 27.kasım veya 31.Aralık 2203 tarihinde,Hicri olarak ise , 1630 veya 1631 de, 10. büyük kıyamet alameti olan bir ateş görülecektir. Hadramut=Ölüm Çukuru denilen yerden açılacak bir krater çukurundan ,yer altından kızgın lavlar ,ateşler çıkacak ve yer yüzündeki tüm insanları Basraya yakın bir yerde toplayıp etrafını kuşatacaktır. Ondan sonra beklenilen büyük kıyametin kopması olayının görülmesi. M.s. 2243 Beklenilen Mahşer yerinin kurulması,Mahşer Mahkemesinde,İlahi arş huzuru önünde herkesin amellerinin tartılıp hesaplarının görülmesi, Cennete veya cehenneme sevklerin yapılması Değerli kardeşlerim,şimdide Taner AKIN isimli Okuyucu kardeşimizin yaptığı bir şifre çözümü vardır .Benden yorumunu istemiş o mesajı ve benim onun için yaptığım yorumu gösteriyorum aşağıda RAHMAN SURESİNDE; Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? CÜMLESİ 13. AYETTEN 77. AYETE KADAR TAM 31 KERE GEÇMEKTEDİR. VE BU 31 ADET AYETİN SAYISININ TOPLAMI 1433 TÜR. BAZI AYETLARDE 2 AYETTEN BİRİ Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? CÜMLESİ İKEN (13-16)(18-21)(25-28)(42-45) İNCİ AYETLERDE İSE 3 AYETTE BİR Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? CÜMLESİ GEÇMEKTEDİR. BU RAKAMLARIN TOPLAMIDA 12 DİR. 1 DEN 31 E KADAR GEÇEN RAKAMLARI KULLANDIĞIMIZ TAKVİM OLARAK KABUL EDERSEK (2,4,7 VE15. GÜNLERİN TOPLAMI 28) DİR. KISACA BURADA ÇIKAN RAKAMLARI KULLANDIĞIMIZDA; 13.12.1433 HİCRİ RAKAMI; 28.10.2012 HİCRİ TARİHİ ÇIKMAKTADIR. RAHMAN SURESİNDE Kİ BAZI AYETLERDE; 5 - Güneş de ay da bir hesab iledir. 7 - Göğü yükseltti ve mizanı koydu. 17 - (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir. 24 - Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur. 26 - Yer üzerinde bulunan her şey fânidir. 33 - Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah\'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz. 35 - Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız. 37 - Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman... 39 - İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz. BU AYETLERDEN ÇIKARILACAK PEK ÇOK SONUÇ VARDIR. BANA GÖRE; BU TARİHLERDE DÜNYA DA PEK ÇOK DEĞİŞİKLİKLER OLACAK (KUTUPLARIN YERİNİN DEĞİŞMESİ, GÖĞÜN KIZILA DÖNMESİ, MEHDİNİN GELMESİ, GÜNEŞ PATLAMASIYLA ALEVLERİN GELMESİ VB.) VE AYETLERDE ; - Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? BELİRTİLDİĞİ GİBİ KİMSE KURANI YALANLAYAMIYACAKTIR. yorumlarınızı bekliyorum. Hatemül Veli-Ali Beyti Dostun -Ahmed ARI nın Yorumu: Taner Akın kardeşimizin kuranın Rahman suresi 13. ayetine bakarak yaptığı ,kendine özgü şifre çözümü kendi çapında ayrı bir öneme sahip ve bizim meditasyon tekniğinede uygun düşmektedir. Şöyleki,Taner AKIN ,zikredilen Rahman suresinin 13. ayetinin içeriğini oluşturan ayetin mealinin 13. ayetten 77. ayet sonuna kadar tam 31 kez tekrarlandığını görmüş ve bu tekrarlanan ayetlerin 31 tanesinin harfleri toplamıda 1433 ediyormuş. Bu 1433 rakamınında hicri 1433 takvimine göre önemli bir dünya felaket olaylarına işaret ettiğini vurgulamaya çalışmıştır. Bu Vurguladığı doğal felaketlerde kıyamet öncesi görülecek olan dehşet verici felaketleri andırmaktadır. Rahman suresindeki bazı ayetlerinde 5. ayetten 39. ayete kadar,kıyametin felaketlerinden bahsettiğini göstermiş. Bu Rahman suresinde yüce Allah insanlara Cennet nimetlerini vaad ederken insanların manevi vaadlere inanmayıp yalanladıkları iddia edilmektedir. Yani insanlar Allahın kurandaki bu vaadlerini ciddiye almayacaklar ve sonundada hak ettikleri küçük kıyametle cezalandırlacakları vurgulanmaktadır. Hicri 1433 rakamı2011 yılndaki hicri takvim rakamı olacaktır. Bu rakam dünyamızın küçük kıyametinin görüleceği 2011 miladi senenin hicri takvim yılı karşılığıdır 2011 yılından sonra 2012 yılından itibaren yeni kurulacak hayaletimsi Cinni karakter özelliğindeki dünyada 2000 yıl öncesini hatırlatan Mehdi ve Mesih dönemi yaşanacaktır.

Yanıtlar