MAHLUKAT (türkçe) anlamı
1. (Mahluk. C.) Yaratılmışlar. Mahluklar. Allah'ın yarattığı şeyler.(Şu mahlukat
2. İzn-i İlâhi ile
3. zaman nehrinde mütemadiyen akıyor. Alem-i gaybdan gönderiliyor
4. âlem-i şehadette vücud-u zâhiri giydiriliyor. Sonra âlem-i gayba muntazaman yağıyor. İniyor. M.)
MAHLUKAT (türkçe) anlamı
5. yaratıklar
MAHLUKAT (türkçe) ingilizcesi
1. all living creatures
2. everything that lives and breathes.,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Cehennem

Cehennem Alm. Hölle (f), Fr. Enferr (m), İng. Hell. Âhirette kâfirlerin sonsuz, Müslümanlardan günahkâr olanların da günahları kadar kalıp azâb görecekleri yer. Allahü teâlânın bütün peygamberleri, insanlara Cehennem azâbını haber vermişler, inanmayanları bununla îkâz ...

Felak

Felak Suresi (Arapça: سورة الفلق , Surat'ul Falag), Kur'an'ın 113. suresidir. Medine'de indirildiğine inanılan sure 5 ayetten oluşur.

Makalat

Hacı Bektaş Veli, Makalat`ında İslam dininin genel hükümlerini Türk`ün anlayabileceği bir yorumla işler. O, Kur`an-ı Kerim ve hadislerin ışığında tıpkı Hazreti Muhammed`in ashabının yaptığı gibi Türk insanını halka halka birlik ve beraberlik ülküsü etrafında toplamaya, ...

Masiva

Masiva, dünya, kainat, tasavvufta alem. Allah`tan başka her şey demektir. 5 çeşit alem kabul edilmektedir: lahut alemi, ceberut alemi, melekut alemi, anasır alemi, insanı kamil alemi. İnsan, masivanın zübdesidir. Genel olarak zahir alemi görünen alemdir ve maddedir, batın alemi ise ...

Rahman

Rahman (din), Allah'ın isimlerinden biri

Melek

Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος) , dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Allah'a hizmet etmektir. ...

Simya

Simya (Alşimi), 12. yüzyıldan itibaren Ortaçağ Avrupa'sında yayılmış olan bir düşünce ve bilgi akımına verilen bir addır. Aslında bu tür, bir bilgi olarak ve o zaman bilimlerle inançlar arasındaki yöntem ve disiplin ayrımı olmadığından daha çok zanaatsal özellikler de ...

Yeryüzü

Dünya’nın yörüngesinde herhangi bir olağandışılık yok. Dünya’nın Güneş’ten ortalama uzaklığı 149.597.000 kilometre; Güneş etrafında dolanım süresi 3651/4 gün; yörüngesel hızı saniyede ortalama 29,8 kilometre, yani saatte 107.000 kilometredir. Dünya’nın Güneş ...

Kazvini

Kazvini on üçüncü yüzyılda yetişen astronomi, coğrafya ve tıp alimi. İsmi, Zekeriyya bin Muhammed bin Mahmud el-Kufi el-Kazvini, künyesi Ebu Yahya’dır. 1208 senesinde İran’ın kuzeyinde Rest ile Tahran arasında bulunan Kazvin şehrinde doğdu. Kazvini’nin nesebi, dört hak ...