Mahmud Şebüsteri

Mahmud Şebüsteri (d. 1288 ? - ö. 1340?), İran veya Azerbaycanlı sufi büyüklerinden ve yazarlarından. Hayatı hakkında tafsilatlı bilgi bulunmadığı gibi doğum ve ölüm tarihi de kesin bilinmiyor.

Mahmud Şebüsteri (d. 1288 ? - ö. 1340?), İran veya Azerbaycanlı sufi büyüklerinden ve yazarlarından. Hayatı hakkında tafsilatlı bilgi bulunmadığı gibi doğum ve ölüm tarihi de kesin bilinmiyor.

İlk eğitimi doğduğu şehir Tebriz`de aldı. Muhyiddin İbn Arabi`nin sembolik terminolojisinden etkilendi. Eserlerini Moğol işgali döneminde kaleme aldı.

Şebüsteri`nin en ünlü eseri Gülşen-i Raz adındaki mistik metindir. 1311 yılında Mesnevi tarzında yazılan şiir, Emir Hüseyin Herevi`nin sufi metafiziği hakkında sorduğu suallere Şebüsteri`nin verdiği cevaplardan oluşur.

KaynaklarGöz At

 • Şebüsteri, Gülşen-i Raz, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1989


LinklerKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mahmud Şebüsteri ilgili konular

 • Muhyiddin İbn-i Arabi

  Muhyiddin İbn-i Arabi evliyanın büyüklerinden ve sofiyye-i aliyyeden. İsmi, Ebu Bekr Muhammed bin Ali'dir. Künyesi, Ebu Abdullah olup, İbn-i Ar
 • Gülşen-i Râz

  Gülşen-i Râz, Mahmud Şebüsteri'nin eseri olan tasavvuf klasiği.
 • Mahmud Şebüsteri

  Mahmud Şebüsteri (d. 1288 ? - ö. 1340?), İran veya Azerbaycanlı sufi büyüklerinden ve yazarlarından. Hayatı hakkında tafsilatlı bilgi bulun
 • Bülent Rauf

  Türk-İngiliz yazar, çevirmen, mistik. == Hayatı ==1911'de İstanbul'da doğan ve 1987'de İngiltere'de hayata gözlerini kapayan Rauf, ilk eğitim
 • Gülşen (anlam ayrımı)

  Gülşen sözcüğü aşağıdaki anlamlara gelebilir:
 • Vahdet-i Vücûd

  Vahdet-i Vücûd (''varlık birliği''); tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaratılanın tek kaynaktan geldiğini ve "bir" olduğunu savunan görü
 • Ekberilik

  Ekberilik, Muhyiddin İbn Arabi'nin temel kavramlarını geliştirdiği sufi metafiziğinin Vahdet-i Vücud denilen meşrep veya okuluna bağlı olan
 • Neccarzade Mustafa Rıza Efendi

  Osmanlı döneminde yaşamış sufi, şair, hattat ve mesnevihan. ==Hayatı==1679'da Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğdu. Daha sonra ailesi i