Mahmud Esad Efendi (d. 1856 - ö.

Mahmud Esad Efendi

düzenle|Aralık 2007(1856-1918)

Hukukçu, yazar ve devlet adamı. 1856 yılında Seydişehir`de doğmuştur. Bazı kaynaklara göre doğum yeri Sandıklı`dır. Seydişehir`li Kadı Mehmed Efendi`nin oğludur. Rüştiye öğrenimini İstanbul`da tamamladıktan sonra Fatih Medresesi`nde ve Menşe-i Muallimin-i Askeriye Okulu`nda matematik, fizik, astronomi dersleri okudu. Yine İstanbul`da hukuk öğrenimi gördü. Gülhane Rüştiyesinde türkçe öğretmenliği yaptığı sırada, 1885`te İzmir Bidayet Mahkemesi Başkanlığı`na atandı. Bu görevinin yanı sıra İzmir İdadisi`nde fizik, kimya ve geometri dersleri verdi. 1896`da Maliye Nezareti Hukuk Müşaviri olarak İstanbul`a döndü. Mektebi Hukuk`ta mecelle ve hukuk tarihi, Mekteb-i Mülkiye`de devletler hukuku, İktisat ve İlahiyat Medresesi`nde hukuk, din ve iktisat dersleri verdi. 1908`de İkinci Meşrutiyet`in ilanından sonra Maliye Nezareti Müsteşarlığı, Defter-i Hakani (Tapu ve Kadastro) Nazırlığı ve Adliye Nazır Vekilliği yaptı. 1911`de İstanbul Kadastro Memurları Mektebi`nin açılmasına öncülük etti. 1914`te Şura-ı Devlet (Danıştay) Tanzimat Dairesi Reisi oldu. Aynı sene Istanbul Darülfünunu`nda ilk defa ``kadın hukuku`` derslerine girdi. Isparta milletvekilliği yaptı. Son zamanlarında Mekteb-i Kubat`ta (Kadastro Okulu) devletler hukuku dersleri verdi. Türkiye`deki kadastronun temelleri Defter-i Hakani (Tapu ve Kadastro) Nazırı Mahmud Esad Efendi zamanında çıkarılan 1912 tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkında Kanun-u Muvakkat adlı yasayla atılmıştır. Kadastro uygulamasıyla ilgili çalışmaları ilk kez Mahmud Esad Efendi yaptırmıştır. Hukukçuluğunun yanısıra alim ve yazar olan Mahmud Esad Efendi`nin islam hukuku, din, iktisat ve devletler hukukuna dair pekçok yazılı eseri bulunmaktadır. Bunlardan, 1891 yılında basılan ve İzmir İdadisinde ders kitabı olarak okutulan Telhis-i Usul-u Fıkıh adlı eseri ile 1924 yılında basılan Tarih-i Din-i İslam adlı eseridir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar