Mahrem

Kısaca: Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir. ...devamı ☟

Mahrem, İslam'da evlenilmesi haram olan (nikah düşmeyen) kişi. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir. Namahrem sözcüğü Türkçede yabancı, el anlamında da kullanılır. * Gayrimüslim erkekler * Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanlar (Ehl-i kitap) haricindeki kadınlar * Eşin kızkardeşleri * Eşin kardeşlerinin çocukları (evlilik bağıyla edinilen yeğenler) * Eşin teyze ve halaları

Notlar

mahrem

Türkçe mahrem kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. confidential, secret, private, privy, close, closet, hush hush, secluded
n. camera

mahrem

yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen.
başkalarına söylenmeyen, gizli.
sırdaş.

mahrem

Türkçe mahrem kelimesinin Fransızca karşılığı.
confidentiel/le

mahrem

Türkçe mahrem kelimesinin Almanca karşılığı.
geheim, intim

mahrem

Osmanlıca mahrem kelimesinin Türkçe karşılığı.
Gizli. * Dince ve şer'an müsaade olunmayan. * Birisinin hususi hâllerine ait gizli sır. * Nikâh düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akraba. (Baba, dede, anne, nine, erkek ve kızkardeş, amca, dayı, hala ve teyzeler arasında bir neseb yakınlığı, bir ebedî mahremiyet vardır. Bunlar arasında nikâh asla caiz değildir.) * Çok samimi ve içli-dışlı olan kimse.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mahrem
3 yıl önce

Mahrem, İslâm'da evlenilmesi haram olan (nikâh düşmeyen) kişi. Mahrem sözcüğü Arapça haram (yasaklanmış) kökünden gelir. Mahrem olmayan kimselere (evlenilebilen...

Mahrem (roman)
3 yıl önce

gizlenen 'Mahrem' ”, Cumhuriyet Kitap, 16 Kasım 2000 Melih Bayram Dede, “Ruhdaşlarımı yazıyorum”, Yeni Şafak, 11 Ocak 2001 ^ "Metis Kitap,Mahrem Sayfası"...

Tatavlalı Mahremi
3 yıl önce

Tatavlalı Mahremi divan şairidir. Divan Edebiyatı’nda Türki-i Basit (Yalın Türkçe) Basitname akımının öncüsüdür. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul'...

Teşhircilik
3 yıl önce

hayvanlarda, hem de insanlarda cinsel eylemi başlatan davranışlardan biridir. Ama mahrem bir ilişki çerçevesinde yer almadığı sürece bu davranış, psikolojide cinsel...

İsmail Karakurt
3 yıl önce

Birliği tarafından 1992 yılı şiir ödülüne lâyık bulundu. İkinci şiir kitabı Mahrem Mecazlar (1999 Ankara) Hece Yayınları arasında çıktı. Çocukluğum Bir Çocuk...

Nur Suresi
3 yıl önce

parçası şekline dönüşmüştür.(bkn. tesettür) Surenin 58. ayeti ise kişilerin mahrem vakitlerini ifade etmektedir, ancak ayetin tercümelerinde çoğu mütercimler...

Nur Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Ha (harf)
6 yıl önce

hareket ederse sesi doğru olarak çıkartıyoruz, demektir. Örneğin: Maⱨrem (Mahrem)... Bu sese en uygun örneklerden birisi de Ⱨacı (Ҳacı: Hacı) sözcüğüdür...

Sikke-i Tasdik-i Gaybi
6 yıl önce

bu risaleyi saklı tutma isteğini şöyle açıklar: Bu Sikke-i Gaybiye’yi mahrem tutardık; yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin...

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Kitap, Said Nursí®, Taslak