<sup>``Ayrıca bknz. ("Majör gam")``</sup>

Majör

<sup>``Ayrıca bknz. ("Majör gam")``</sup>

Minörün karşıtı olarak Fransızca ``majeur`` kelimesinden gelen, büyük anlamında nitelik belirten sifat terim. Terim olarak, büyük önemli anlaminda kullanılır.

Felsefe alanında da aynı şekilde genel anlamda Büyük önerme anlamında kullanılmaktadır. Bu kökensel anlamlarına bağlı olarak, düşünce alanında genel, evrensel ve kesin olanın Majör olarak ifade edilmesi yaygınlaşmıştır. Bu nedenle Postmodern düşünürlerin her alanda izlerini sürüp yadsımaya çalıştıkları eğilimin adıdır Majör. Edebiyatta, müzikte, siyasette, teoride Majör olan bir yöntem ve yaklaşım biçimi olarak yadsınır.

majör

büyük, önemli. bir makam, bir akort ya da bir aralığın oluşma biçimi. büyük önerme.

majör

Türkçe majör kelimesinin İngilizce karşılığı.
[major] n. military rank above captain and below colonel; adult, one who has reached legal majority; main subject of study chosen by a college or university student; major key (Music); major scale (Music) v. specialize in a certain field of study adj. more important than others; great; serious; having reached legal majority; pertaining to a main subject of study chosen by a college or university student; of a major scale (Music); based on a major scale (Music)

majör

Türkçe majör kelimesinin Fransızca karşılığı.
majeur [le]

majör

Türkçe majör kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Dur

İlgili konuları ara

Yanıtlar