Majistral İlaç

Kısaca: Eczanelerde hazır bulunmayan fakat doktor tarafından reçeteye yazılmış formüle göre eczanelerde eczacılar tarafından hazırlanan ilaçlara Majistral İlaç denir. Günümüzde pek çok ilacın Müstahzar formları eczanelerde bulunduklarından giderek yapımı azalmıştır. Majistral ilaçların haricen kullanılanları kırmızı, dahilen kullanılanları beyaz etiketle etiketlenir. Etikette: içerik, kullanım şekli, son kullanma tarihi gibi bilgilere yer verilmelidir. ...devamı ☟

Eczanelerde hazır bulunmayan fakat doktor tarafından reçeteye yazılmış formüle göre eczanelerde eczacılar tarafından hazırlanan ilaçlara Majistral İlaç denir. Günümüzde pek çok ilacın Müstahzar formları eczanelerde bulunduklarından giderek yapımı azalmıştır. Majistral ilaçların haricen kullanılanları kırmızı, dahilen kullanılanları beyaz etiketle etiketlenir. Etikette: içerik, kullanım şekli, son kullanma tarihi gibi bilgilere yer verilmelidir. Majistral ilaçlar genellikle etken madde ve yardımcı maddelerden oluşur. Yardımcı maddeler etken maddeyi taşıyarak rahat uygulanması veya etkisin optimum şekilde olmasını sağlarlar. Bazı krem, pomat, çözelti, emülsiyon, süspansiyon, losyonlar hala eczanelerde yapılmaya devam etmektedir. Eczanelerde hazırlanan bir göz banyosu en fazla 1 hafta kullanılabilir. çeşme Suyu ile hazırlanan tek yapma ilaç Eau De Goulard'tır. Günümüzde her hastalığa özel jenerik ilaçların geliştirilmesi ile majistral ilaçlar doktorlar tarafından oldukça az tercih edilir hale gelmiştir. Bazı hekimlerin yazdığı ve bazı Cildiye uzmanlarının yazdığı bir kaç preparat dışında reçete edilmiş majistral ilaçlara rastlamak pek mümkün değildir.

Bazı Majisral İlaçlar

*Eau De Goulard *Alcohol Borique Sature

Kullanılan Ambalajlar

*Eczane şişeleri (10cc ,20cc ,30cc , 50cc , 100cc , 200cc , 500cc ve 1000cc) *Merhem kutuları (30cc ,50cc ,100cc, 150cc, 500cc, 700cc, 1200cc) *Kilitli torbalar

Majistral Preparat Türleri

*Tozlar (Şase gibi bölünmüş veya Pudra gibi bölünmemiş) *Likid *Pastil *Kapsül *Çözeltiler *Yarı katı preparatlar *Granüller

Majistral İlaç Yapımında Kullanılan Maddeler

*Agar Agar (Agar agar) *Akriflavin (Acriflavine) *Aktif Kömür (Tıbbi Kömür) (Charbon actif, Carbo medicinalis) *Aluminyum Hidroksit (Hydroxyde d'aluminium) *Aluminyum Klorür Hekzahidrat (Chlorure d'aluminium hexahydratíé) *Aluminyum Subasetat Çözeltisi %8.5 (Solutíé de sous acíétate d'aluminium %8.5) *Aluminyum Sülfat (Sulfate d'aluminium) *Amonyak çözeltisi % 25 (Ammoniaque liquide %25) *Amonyum Klorür (Chlorure d'ammonium) *Arap Zamkı (Gomme arabique) *Ardıç Katranı (Huile de cade) *Argyrol (Arjirol) (Vitallinate d'argent) *Asetik Asit (Acide acetique) *Asetik Asit Glasiyel (Acide acetique glaciel) *Asetilsalisilik asit (Aspirin) (Acide acíétylsalicylique) *Aseton saf (Acetone pure) *Askorbik Asit (C Vitamini) (Acide ascorbique (Vitamine C)) *Aspartam (Aspartame) *Atropin Sülfat (Sulfate d'atropine) *Badem Yağı (Huile d'amande) *Bakır Sülfat (Sulfate de cuivre) *Balık Nefsi (Blanc de baleine) *Benzalkonyum Klorür %50 (Chlorure de benzalkonium %50) *Benzil Benzoat (Benzoate de benzyl) *Benzoik Asit (Acide benzoique) *Benzoil Peroksit (Benzoyl peroxide) *Benzokain (Anestezin) (Anesthesin) *Bergamot Esansı (Essence de bergamote) *Beyaz Balmumu (Cera alba,Cire blanche) *Bizmut Karbonat (Sous carbonate de bismuth) *Bizmut subnitrat (Sous nitrate de bismuth) *Boraks (Borax, Biborate de soude) *Borik Asit (Acide borique) *Burrow Solüsyonu (Solution de Burow) *Butanol (Alcool butylique) *Cıva (Mercure) *Çinko Klorür (Chlorure de zinc) *Çinko Oksit (Oxyde de zinc) *Çinko Stearat (Stíéarate de zinc) *Çinko Sülfat (Sulfate de zinc) *Deksametazon (Dexamethasone) *Demir (II) Sülfat (Fer (II) sulfate) *Demir (III) Klorür (Chlorure de fer (III)) *Dermatol (Sous gallate de bismuth) *Dikalsiyum Fosfat Dihidrat (Phosphate de calcium dibasique dihydrate) *Dimetilsülfoksit (DMSO) (Dimíéthylsulfoxyde) *Dipotasyum Hidrojen Fosfat (Dipotassium hydrogen phosphate) *Disodyum Hidrojen Fosfat (Dibasic sodium phosphate) *Domuz Yağı (Axonge , Adeps suillus) *Domuz Yağı Asilbentli (Axonge benzoiníée , Adeps benzoatus) *D-Panthenol (Dekspantenol) (Pantothenol) *EDTA Sodyum tuzu (EDTA Sodium) *Efedrin Hidroklorür (Chlorhydrate d'íéphíédrine) *Eosin (Eosine) *Eter (Ether sulfurique) *Etil Alkol (Etanol) %96 (Alcool ethylique %96) *Fenoksi Etanol (Ethoxy Phenol) *Fenol kristal (Acide phenique , Acide carbolique) *Fenol likid (Phíénol liquide) *Fenolftalein toz (Phenolphthalein) *Formaldehit %37 (Formalin) (Formaline) *Formik Asit %80 (Acide formique % 80) *Fosforik Asit (Acide phosphorique) *Fuksin Bazik (Fuchsine basique) *Furazolidon (Furazolidone) *Furosemid (Furosemide) *Gentamisin Sülfat (Gentamicin sulfate) *Glikoz Monohidrat (Dekstoz Monohidrat) (D- Glucose monohydrate , Dextrose monohydrate) *Glikoz Monohidrat (Dekstoz Monohidrat) (D- Glucose monohydrate , Dextrose monohydrate) *Gliseril Monostearat (Glyceryl Monostearate) *Gliserin (farmasötik ) (Glycíérine) *Glisin (Acide aminoacetique) *Gluteraldehit (Glutaraldehyde) *Gomenol (Gomíénol , Essence de niaouli) *Gül Esansı (Essence de rose) *Gül Suyu (Eau de rose , Aqua rosae) *Gümüş Nitrat Kalem (Crayon nitrate d'argent) *Gümüş Nitrat Kristal (Cristal de nitrate d'argent) *Heksan (Hekzan) (Hexane) *Hematoksilin (Hematoxyline) *Hidrojen Peroksit %50 (Peroxyde d'hydrogí¨ne %50) *Hidrokinon (Hydroquinone) *Hidroklorik Asit (Tuzruhu) (Acide chlorhydrique) *Hint Yağı (Huile de ricin , Oleum ricini) *Imhausen (Witepsol) () *İhtiyol (Ichthyol) *İodoform (İyodoform) (Iodoforme) *İyot (Iode) *İzopropil alkol (İPA) (Alcool isopropylique , Isopropanol) *Jansiyen Viyole (Kristal Viyole) (Violet de gentiane) *Jelatin (Gíélatine) *Kafein (Cafíéine) *Kafur (Camphre) *Kafur Tablet (Camphre tablette) *Kakao Yağı (Beurre de cacao) *Kalomel (Calomel , Chlorure mercureux) *Kalsiyum Glukonat (Gluconate de calcium) *Kalsiyum Hidroksit (Hydroxide de calcium) *Kalsiyum Karbonat (Carbonate de chaux, Carbonate de calcium) *Kalsiyum Klorür (Chlorure de calcium , Calcium chlorure) *Kalsiyum Laktat (Lactate de calcium) *Kaolen (Kaolin) *Kapsül (1000 adet) (Capsule (1000 pcs.)) *Karabaş Yağı (Lavandulae romanae) *Karanfil Esansı (Essence de girofle) *Kaşe (100 adet) () *Kekik yağı (Huile essentielle de thym ,Oleum thymi) *Kinin Hidroklorür (Chlorhydrate de quinine) *Kireç Suyu (Eau de chaux , Aqua calcariae) *Kitre Zamkı (Gomme adragante, Tragacanth) *Klor tablet () *Kloral Hidrat (Hydrate de chloral) *Kloramfenikol (Chloramphenicol) *Kloramin T (Chloramine-T) *Klorheksidin Glukonat %20 (Chlorhexidine Gluconate 20% Solution) *Kloroform (Chloroforme) *Kollodyum Elastik (Collodion íélastique) *Kömür Katranı (Goudron de houille) *Kreolin () *Ksilol (Ksilen) (Xylol , Xylene) *Kurşun Subasetat Çözeltisi (Solutíé de sous acíétate de plomb) *Kurşun Suyu (Eau de guolard , Aqua plumbi) *Kükürt çöktürülmüş (Soufre príécipitíé) *Laktik Asit (Acide lactique) *Laktoz (Lactose) *Lanette O (Setostearil alkol) (Alcool cíétostíéarylique) *Lanolin (Lanoline) *L-Arginine HCl (Chlorhydrate de L-arginine) *Lavanta Esansı (Essence de lavande) *Lesitin (Líécithine) *Lidokain Hidroklorür (Chlorhydrate de lidocaine) *Limon Esansı (Essence de citron) *Magnezyum Karbonat (Carbonate de magníésium) *Magnezyum Klorür (Clorure de magnesium) *Magnezyum Oksit (ağır) (Oxyde de magníésium lourd) *Magnezyum Oksit (hafif) (Magníésie calciníée, Oxyde de magníésium líéger) *Magnezyum Stearat (Stearate de magnesium) *Magnezyum Sülfat (İngiliz Tuzu) (Sulfate de magníésium) *Malahit yeşili (Vert de malachite) *Mangan (II) Sülfat (Sulfate de manganí¨se) *Mannitol (Mannitol) *Melissa Esansı (Essence de míélisse) *Melissa Suyu (Eau de melisse , Aqua Melissae) *Mentol kristal (Menthol crystal) *Metamizol Sodyum (Novalgin,Analjin,Dipiron) (Míétamizole sodique) *Metanol (Alcool míéthylique) *Metil Etil Keton (MEK) (Míéthylíéthylcíétone) *Metil Paraben (Nipajin M) (Methylparaben , Nipagin M) *Metil Paraben Sodyum (Nipajin M Sodyum) (Sodium methylparaben , Nipagin M sodium) *Metil Salisilat (Salicylate de míéthyle) *Metilen Mavisi (Bleu de míéthylí¨ne) *Mono Etilen Glikol (Ethylene glycol ,Monoethylene glycol) *Nane Esansı (Essence de menthe) *Nane Suyu (Eau de menthe , Aqua menthae piperitae) *Neomisin Sülfat (Neomycine sulfate) *Neroli Yağı (Portakal Çiçeği Esansı) (Essence de neroli) *Nikotinik Asit (Niosin) (Niocine) *Nişasta (Amidon) *Nitrik Asit (Kezzap) (Acide nitrique) *Nitrogliserin sol.%1(Gliserol Trinitrat sol.%1) (Nitroglycíérine solution %1) *Novokain Hidroklorür (Prokain HCl) (Chlorhydrate de procaine) *Oksalik Asit (Acide oxalique) *Oksitetrasiklin (Oxytetracycline) *Ökaliptol (Essence d'eucalyptus) *Pantokain Hidroklorür (Tetrakain Hidroklorür) (Tetracaine hydrochloride) *Para Amino Benzoik Asit (PABA) (Acide para amino benzoique) *Parafin katı (Paraffine) *Parasetamol (Paracetamol) *Penisilin G Prokain (Penicillin G procaine) *Pepsin (Pepsin powder) *Perkloretilen (Perchloroethylene) *Peru Balsamı (Baume du perou) *Pilokarpin Hidroklorür (Chlorhydrate de pilocarpine) *Pilokarpin Nitrat (Nitrate de pilocarpine) *Pirogallol (Pyrogallol crystal) *Podofilin (Podophylline) *Polietilen Glikol (PEG) (Polyethylene glycol) *Polivinil Prolidon (PVP) (Polyvinyl pyrrolidone) *Potasyum Bikarbonat (Bicarbonate de potassium) *Potasyum Bikromat (Potasyum Dikromat) (Dichromate de potassium) *Potasyum Bromür (Bromure de potassium) *Potasyum Hidroksit (Hydroxide de potassium) *Potasyum İyodür (Iodure de potassium) *Potasyum Karbonat (Carbonate de potassium) *Potasyum Klorat (Chlorate de potassium) *Potasyum Klorür (Chlorure de potassium) *Potasyum Nitrat (Nitrate de potassium) *Potasyum Permanganat (Permanganate de potassium) *Potasyum Sitrat (Citrate de potassium) *Potasyum Siyanür (Cyanure de potassium) *Potasyum Sorbat (Sorbate de potassium) *Potasyum Sülfat (Sulfate de potassium) *Precipite Blanc (Príécipitíé blanc) *Propil Paraben (Nipasol M) (Propylparaben , Nipasol M) *Propil Paraben Sodyum (Nipasol M Sodyum) (Sodium propylparaben , Nipasol M sodium) *Propilen Glikol (Monopropilen Glikol) (Monopropylene glycol) *Retinoik Asit (Acide ríétinoique) *Rezorsin (Resorcine) *Rivanol (Ethacridine lactate , Acrinol) *Rivanol 1 gr.* 10 adet (Ethacridine lactate 1 gram * 10 pcs.) *Rivanol 1 gr.* 25 adet (Ethacridine lactate 1 gram * 25 pcs.) *Saf Su (Deiyonize Su) (Eau díéionisíée) *Salisilik Asit (Acide salicylique) *Salisilik Asit (Acide salicylique) *Sel de carlsbad () *Setil Alkol (Alcool cíétylique) *Signolin (Dithranol) (Anthraline) *Silikajel (Silicagel) *Sitrik Asit (Acide citrique) *Sodalime (Sodalime) *Sodyum Askorbat (Ascorbate de sodium) *Sodyum Benzoat (Benzoate de sodium , Benzoate de soude) *Sodyum Bikarbonat (İçme sodası) (Bicarbonate de soude) *Sodyum Dihidrojen Fosfat (Sodium dihydrogen phosphate) *Sodyum Florür (Fluorure de sodium) *Sodyum Hidroksit (Sud Kostik) (Soude caustique) *Sodyum Hipoklorit (Hypochlorure de sodium) *Sodyum İyodür (Iodure de sodium) *Sodyum Karboksimetilselüloz (Na CMC) (Sodium carboxymethylcellulose) *Sodyum Karbonat (Çamaşır Sodası) (Carbonate de sodium) *Sodyum Klorür (Chlorure de sodium) *Sodyum Lauril Sülfat (Lauryl sulfate de sodium) *Sodyum Metabisülfit (Metabisulfite de sodium) *Sodyum Nitrat (Nitrate de sodium) *Sodyum Nitrit (Nitrite de sodium) *Sodyum Sakkarin (Saccharine de sodium) *Sodyum Salisilat (Salicylate de sodium) *Sodyum Sitrat (Citrate de soude) *Sodyum Sülfat (Sulfate de soude , Sulfate de sodium) *Sodyum tiyosülfat (Thiosulfate de sodium , Hyposulfite de sodium) *Sorbitol (Sorbitol , Glucitol) *Sorbitol toz (Sorbitol powder) *Span 80 (Sorbitan monooleate) *Stearik Asit (Acide stíéarique) *Streptomisin Sülfat (Sulfate de streptomycine) *Sulfamerazin (Sulfamerazine) *Susam Yağı (Huile de sesame , Oleum sesami) *Süblime (HgCl2) (Bichlorure de mercure, Dichlorure de mercure) *Sülfirik Asit (Acide sulfurique) *Şap (Alum) *Talk (Poudre de talc) *Tanen (Tannik Asit) (Acide tannique) *Tannalbin (Albumin tannate) *Tarçın Esansı (Essence de cannelle) *Tarçın Suyu (Eau de cannelle , Aqua cinnamomi) *Tartarik Asit (Acide tartrique) *Tentür Belladon (Teinture de belladone) *Tentür Benjoin (Asilbent Tentürü) (Teinture de benjoin) *Tentür Kapsikum (Teinture de capsicum) *Terebentin Esansı (Essence de tíéríébenthine) *Timol (Thymol) *Titanyum Dioksit (Dioxyde de titanium) *Toluen (Toluol) (Toluene) *Trietanolamin (Triethanolamine) *Triklorasetik Asit (Acide trichloracíétique) *Trikloretilen (Trichloríéthylí¨ne) *Trisodyum Fosfat (Sodyum Fosfat) (Trisodium phosphate , Sodium phosphate tribasic) *Turunç Çiçeği Suyu (Eau de fleur d'oranger, Aqua aurantii floris) *Tween 80 () *Undesilenik Asit (Acide undíécylíénique) *Üre (Uríée) *Ürotropin (Hekzametilentetramin) (Míéthíénamine) *Vanilin (Vanilline) *Vazelin katı (Beyaz Vazelin) (Vaseline blanche) *Vazelin sıvı (Parafin likid) (Huile de vaseline , Paraffine liquide) *Vitamin A (Vitamin A Palmitat) (Palmitate de vitamine A) *Vitamin B1 HCl (Tiamin Hidroklorür) (Chlorhydrate de thiamine) *Vitamin B12 (Siyanokobalamin) (Cyanocobalamine) *Vitamin B2 (Riboflavin) (Riboflavine) *Vitamin B6 HCl (Pridoksin Hidroklorür) (Chlorhydrate de pyridoxine) *Vitamin D3 (Vitamine D3, Colíécalciferol) *Vitamin E sıvı (Vitamine E liquide) *Vitamin E toz (Vitamine E poudre) *Vitamin H (Biotin) (Vitamine H ,Vitamine B7) *Zeytin Yağı (Huile d'olive)

Kaynaklar

Vikipedi

misafir - 5 yıl önce
size bir sorum olacak hammade olmadan doktor un yazdığı majistral reçetede sadece merhem olarak yazarsa bu majistral olarak kabul edilmezmi sgk kurumu bu uygulamayı majistral olarak kabul etmiyor bu kadar saçmalık olurmu

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.