Major

Binbaşı, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi bölük veya tabur komutanlığı olan ve Yüzbaşıyla Yarbay arasındaki askerî rütbe.

MAJOR (almanca) türkçe anlamı
1. i. binbaşı (m)
MAJOR (fransızca) türkçe anlamı
2. [le] binbaşı
MAJOR (inglizce) türkçe anlamı
3. f. branşı doğrultusunda yoğunlaşmak
4. konusunda uzmanlaşmak
5. i. binbaşı
6. majör
7. yetişkin
8. reşit kimse
9. branş
10. s. büyük
11. önemli
12. başlıca
13. majör
MAJOR (türkçe) anlamı
14. f.
15. A.B.D. üniversitede öğrenimi belli bir konuda yoğunlaştırmak
16. başlıca bir mevzu takip etmek.
17. binbaşı/esas dal/reşit,büyük,major yoğunlaş.
18. 2. anlamı daha büyük. daha önemli. büyük. reşit. büyük önerme. (üniversitede) ana dal. esas dal. majör. binbaşı.
19. 3. anlamı binbaşı.
1. n. military rank above captain and below colonel
2. adult
3. one who has reached legal majority
4. main subject of study chosen by a college or university student
5. major key (Music)
6. major scale (Music)
7. v. specialize in a certain field of study
8. adj. more important than others
9. great
10. serious
11. having reached legal majority
12. pertaining to a main subject of study chosen by a college or university student
13. of a major scale (Music)
based on a major scale (Music),
Major (almanca) ingilizcesi
14. n. military rank above captain and below colonel
15. adult
16. one who has reached legal majority
17. main subject of study chosen by a college or university student
18. major key (Music)
major scale (Music),
Major (fransızca) ingilizcesi
19. (m) n. major
20. military rank above captain and below colonel,

Major İngilizce anlamı ve tanımı

Major anlamları
    (a.) An officer next in rank above a captain and next below a lieutenant colonel
21. the lowest field officer.(a.) Of full legal age.(a.) Greater by a semitone
22. either in interval or in difference of pitch from another tone.(a.) A mayor.(a.) That premise which contains the major term. It its the first proposition of a regular syllogism
23. as: No unholy person is qualified for happiness in heaven [the major]. Every man in his natural state is unholy [minor]. Therefore
24. no man in his natural state is qualified for happiness in heaven [conclusion or inference].(a.) Of greater dignity
25. more important.(a.) A person of full age.(a.) Greater in number
26. quantity
27. or extent
28. as
29. the major part of the assembly
30. the major part of the revenue
31. the major part of the territory.
Major tanım:
Kelime: ma·jor
32. Söyleniş: 'mA-j&
33. r
34. İşlev: adjective
35. Kökeni: Middle English maiour
36. from Latin major
37. comparative of magnus great
38. large -- more at MUCH
39. 1 : greater in dignity
40. rank
41. importance
42. or interest one of the major poets
43. 2 : greater in number
44. quantity
45. or extent the major part of his work
46. 3 : having attained majority
47. 4 : notable or conspicuous in effect or scope : CONSIDERABLE a major improvement
48. 5 : involving grave risk : SERIOUS a major illness
49. 6 : of or relating to a subject of academic study chosen as a field of specialization
50. 7 a : having half steps between the third and fourth and the seventh and eighth degrees major scale b : based on a major scale major key c : equivalent to the distance between the keynote and another tone (except the fourth and fifth) of a major scale major third d : having a major third above the root major triad
51.
Major (almanca) fransızcası
1. n. commandant (m)
2. chef de bataillon (m)
3. chef d'escadron (m)
Major (fransızca) almancası
1. n. standortkommandant
2. stabsarzt
3. jahrgangsbeste
Major (fransızca) italyancası
1. (militaire) maggiore (m)
Major (fransızca) ispanyolcası
1. (militaire) comandante (m)
Major (fransızca) portekizcesi
1. (militaire) major (m)
Major (fransızca) flemenkcesi
1. (militaire) majoor (m)

Major hakkında bilgiler

Major ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Binbaşı

İlgili Konu Başlıkları Tümü

John Roy Major

John Roy Major İngiliz siyaset ve devlet adamı. 29 Mart 1943'te Londra'nın güneyinde doğan Major'un çocukluğu fakirlik ve sıkıntı içinde geçti. Ancak ortaokulu bitirebildi. Çeşitli işlerde çalıştı. 1979'da Muhafazakar Partinin Huntingdon'dan milletvekili seçilerek ...

Canis Major (takımyıldız)

Canis Major ya da Büyük Köpek takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. Ayrıca, Batlamyus`un 48 takımyıldızından oluşan listesinde de geçer.

Canis Major Takımyıldızı

Canis Major ya da Büyük Köpek takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. Ayrıca, Batlamyus'un 48 takımyıldızından oluşan listesinde de geçer.

John Major

John Major (d. 29 Mart 1943, Londra), İngiliz devlet adamı ve Britanya başbakanı (1990-1997).

Sir John Major

John Major (d. 29 Mart 1943, Londra), İngiliz devlet adamı ve Britanya başbakanı (1990–1997).

Ursa Major (takımyıldız)

Büyük Ayı takımyıldızı (Lat. Ursa Maior), modern 88 takımyıldızdan biridir.

Major League Soccer

Major League Soccer, Amerikan ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey ligidir. Ligde 19 takım mücadele eder. Bu takımların 16'sı Amerika Birleşik Devletleri'ne 3'ü Kanada'ya aittir. Doğu ve Batı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.