Hacı Bektaş Veli, Makalat`ında İslam dininin genel hükümlerini Türk`ün anlayabileceği bir yorumla işler. O, Kur`an-ı Kerim ve hadislerin ışığında tıpkı Hazreti Muhammed`in ashabının yaptığı gibi Türk insanını halka halka birlik ve beraberlik ülküsü etrafında toplamaya, eğitmeye ve lider olarak yetiştirmeye çalışıyordu. ...

MAKALAT (türkçe) anlamı
1. (Makale. C.) Makaleler. Söz ve yazılar. Bahisler.

Makalat hakkında detaylı bilgi

Hacı Bektaş Veli, Makalat`ında İslam dininin genel hükümlerini Türk`ün anlayabileceği bir yorumla işler. O, Kur`an-ı Kerim ve hadislerin ışığında tıpkı Hazreti Muhammed`in ashabının yaptığı gibi Türk insanını halka halka birlik ve beraberlik ülküsü etrafında toplamaya, eğitmeye ve lider olarak yetiştirmeye çalışıyordu.

Onun tesirleri 13. Asırdan günümüze kadar gelmiş, Türk insanının kültürel kimliğini de korumasını sağlamıştır. Yedi yüzyıldan bu yana dünya görüşünde yanılmayan ve ileriki yüzyıllara da dünden bugüne mesajlar veren Hacı Bektaş Veli`nin görüşleri, bu günün insanının bile görüşlerinin tayininde etkili olmuştur. Bu bakımdan onun görüşlerini anlamak, önce eserlerini ve hakkında yapılan çalışmaları bilmekle mümkün olacaktır. Bu yolla Hacı Bektaş Veli`nin şahsiyeti, eserleri ve fikirleri daha iyi anlaşılacaktır

(kaynak:"mukremin kargı çarşamba ali fuat basgil anadolu lisesi)
taslak sol tarafın özellikleri ayrıca öfke:baş açgözlülük:yüz haset:kalp olarak alınmıştır.bunlar eşveli safilinin özellikleridir.bunların belirtisi şüphe; fitnedir. sağ tarafın özellikleri akıl:baş utanma:yüz ilim:kalp olarak alınmıştır.bunlar eşveli mahlukat ın özelliğidir. bunların belirtisi imandır.
* tasavvuf konularını işleyen makalelerden oluşmaktadır. 


* din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü işlenmiştir.


* türü; didaktiktir.


Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki makalat maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mevlana

Mevlânâ Celaleddin-i Belhi Rumi (Farsça:مولانا جلال الدین محمد رومی Mevlānā Celāl-ed-Dīn Muhammed Rūmī; d. 30 Eylül 1207 - ö. ...

Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli (1281 - 1338) Gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan , Hacı Bektaş-ı Veli Horasan'ın Nişabûr şehrinde 1281 senesinde doğdu. İlk eğitimini Şeyh Lokman-ı Perende’den aldı. Lokman-ı Perende, Ahmed Yesevi’nin halifelerinden olup, zahir ve ...

Aleviliğin Inanç Ve Ibadet Esasları

Alevilik günümüze sözlü ve yazılı olmak üzere iki kaynaktan ulaşmıştır. Sözlü gelenek nesilden nesile aktarılan bilgi ve uygulamalar ve Dedelerin günümüze ulaştırdığı bilgiler şeklinde günümüze ulaşmıştır. Sünni kitlelerin aksine eğitim kurumlarından yoksun kalan ...

Bettani

Bettani( 858 - 929 ) 9. ve 10. yüzyıllarda yetişmiş olan Müslüman matematik, astronomi ve coğrafya alimi. İsmi Muhammed bin Cabir bin Sinan er-Raki olup, künyesi Ebu Abdullah'tır. Avrupa'da AI-Batenglus veya AI-Bategni ismiyle meşhur olmuştur. 858 (H. 244) senesinde Harran'da doğdu.

Arif Hikmet Bey

ARİF HİKMET BEY Yüz beşinci Osmanlı Şeyhülislamı. İstanbul’da 1786’da doğdu. 1859’da aynı yerde vefat etti. Sultan Üçüncü Selim zamanı kazaskerlerinden İbrahim İsmet Beyin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra, sırasıyla Kudüs, Mısır ve Medine kadılıklarında ...

Ebü'l-Hasan-ı Eş'ari

Ebü’l-Hasan-ı Eş’ari Ehl-i sünnetin itikattaki iki imamından biri. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi Ebü’l-Hasan olup, Eş’ari nisbesiyle Ünlü olmuştur. Soyu, Eshab-ı kiramdan Ebu Musa el-Eş’ari’ye (radıyallahü anh) dayanmaktadır. 941 (H.330)de vefat etti. Küçük ...

Emir Hüsrev Dehlevi

Emir Hüsrev Dehlevi Hindistan’da yetişen evliyanın büyüklerinden. Nizamüddin-i Evliya’nın yetiştirdiği Türk asıllı veli ve şair. Künyesi Ebü’l-Hasan olup, lakabı Azimüddin’dir. Emir Hüsrev Dehlevi’nin dedeleri, Türkistan’da Laçin beylerindendi. Babası Seyfeddin ...

Giyasettin Aytaş

15. 03. 1964 Kars-Selim doğumlu.

Dört Kapı Kırk Makam

“Dört Kapı Kırk Makam” öğretisinin kökenleri eskilere kadar gider. “Horasan Tasavvuf Okulu”na, bu okulun ortaya çıktığı toplumsal ortama, eski Ortaasya, Ortadoğu ve Anadolu din ve inanışlarına kadar giden izlerini bulmak olasıdır. Hacı Bektaş ve Bektaşilik de zaten bu ...

Zahid-ül Kevseri

Zahid-ül Kevseri Osmanlı alimlerinden. İsmi Muhammed Zahid bin Hasan'dır. 1878 yılında Düzce'nin Hacı Hasan Efendi köyünde doğdu. Babası doğduğu köye Kafkasya'dan göçmüş ve bu köye, alim bir zat olan babasının ismi verilmiştir. 1951 (H.1370)de Mısır'da vefat etti. İlk ...

Mehmet Celal

Mehmet Celal, (d.1876,İstanbul) kendi döneminin en popüler yazarı ve şairidir.

Samsun Sosyal Bilimler Lisesi

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi, 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında kurulmuş Türkiye'nin 7. Sosyal Bilimler Lisesidir. Karadeniz Bölgesinde kurulan ilk Sosyal Bilimler Lisesi olan Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi, adını okulun tarihi binasını ...