Makedon Hanedanı

Makedon Hanedanı 867-1056 arasında Bizans İmparatorluğu'nu yöneten aile.

Makedon Hanedanı 867-1056 arasında Bizans İmparatorluğu'nu yöneten aile. Aile Ermeni kökenli olup Makedonya'ya göç etmiştir. Kurucu I. Basileios, Frigya Hanedanı'ndan İmparator III. Mikhail'i devirip tahtı ele geçirmiştir. Makedon Hanedanı, Bizans tarihinin en başarılı hanedanlarından biridir. Hanedan zor bir dönemde başa geçmesine rağmen sınırları korumayı ve hatta yer yer genişletmeyi başarmayı bildi.

Önemli olaylar

* Müslümanlarla savaş: Arap istilası Anadolu kapılarında durduruldu. II. Nikephoros'un karşı saldırısıyla sınırlar Suriye'ye doğru genişledi. Hanedanın son zamanlarında doğuda Türkler belirdi. * Batıyla diplomatik mücadele: 962'de Büyük Otto'nun imparator ilan edilmesi, doğuyla batı arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Prenses Theophano'nun Otto'nun oğluyla evlenmesi durumu biraz yumuşatabildi. Kremonalı Liutprand'ın notlarında taraflar arasındaki düşmanlık açıkça görülmektedir. * Schisma: Doğu-batı düşmanlığının sonucu olarak Roma'daki kilise, Bizans imparatorunun güdümünden çıkarak batı imparatorluğunun çatısına sığındı. Hristiyan dünyası Katolik ve Ortodoks olarak ikiye bölündü (1054). * Soylularla mücadele: Makedon Hanedanı imparatorları, soyluların gücünü kırmak için halkı destekledi. Soyluların halkın topraklarına el koymasını yasaklayan yasalar çıkarıldı. Ancak bu politika istenen başarıyı yakalayamadı. * Balkanlarda savaş: Anadolu'daki kadar sürmedi. II. Basileios Bulgarları ezip geçerek Bizans egemenliğini Tuna'ya kadar taşıdı. Makedon Hanedanı, Bizans tarihinde başarı ve istikrar dönemidir. Özellikle II. Basil, en büyük imparatorlardan biri olarak gösterilir. Ancak kazanılan başarılar, son dönemlerde rehavete yol açtı ve imparatorlar, soyluların etkisini kırmak için askeri gücün çoğunu tasfiye etti. Bu da yakın gelecekte Türklerin Anadolu'yu istilasını kolaylaştıracaktı. Hükümdarlar listesi * I. Basileios * VI. Leon (Bilge) * Aleksandros * VII. Konstantin (Porfirogennetos-Sarayda doğan) * I. Romanos (Lekapenos) * II. Romanos * II. Nikeforos (Fokas) * I. Yannis Çimiskes * II. Basileios (Boulgaroktonos-Bulgar-Kıran) * VIII. Konstantin * Zoe * III. Romanos * IV. Mikhail Paflagonyalı * V. Mikhail * Teodora * IX. Konstantin (Monomakos-Teke tek dövüşen) * Teodora (Tekrar)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Makedon Hanedanı ilgili konular

 • Çin imparatorluğu

  Çin İmparatorluğu, birçok hanedanlıktan oluşmuş uzun süreli imparatorluktur.
 • Buhara Hanlığı

  Buhara Hanlığı, Buhara ve bugünkü Özbekistan dolaylarında hükümü sürmüş Şeybani Hanedanı, Aştarhan Hanedanı (Canoğulları Hanedanı)
 • Zhou hanedanı

  Çin tarihinde Xia ve Shang hanedanlarından sonraki üçüncü hanedan, Zhou hanedanıydı. M.Ö 1027 yılında kurulan Zhou hanedanı, M.Ö 256 yıl
 • Bagratlı Krallığı

  Bagrat Hanedanı, Bagratlı Hanedanı veya Bagrationi Hanedanı (Gürcüce: ბაგრატიონი, bagrationi) - Gürcü kraliyet hanedanı.
 • Kuzey Song Hanedanı

  Kuzey Song Hanedanı (Çince: 北宋), Hou Zhou hanedanının bir generali olan Çov Kuangyin tarafından kurulan hanedanlık. Chen Qiao kasabasında
 • Severuslar Hanedanı

  Severuslar Hanedanı
 • İspanya hükümdarları listesi

  İspanya hükümdarları listesi, İspanya Krallığı'nı yönetmiş hanedanların ve hükümdarların listesidir.
 • Kasım Hanları Listesi

  Kazan Hanları Hanedanı:
 • Paleologos Hanedanı

  Paleologos Hanedanı, (, ''Palaiologos'') 1259-1453 arasında hüküm sürmüş Bizans hanedanı