maket

Maket Bir yapı veya eşyanın çok küçük ölçüde yapılmış modeli. Maket malzemesi olarak karton, tahta ve selefon gibi hafif, dayanıklı ve işçiliği kolay olanlar tercih edilir. Balmumu ve killi toprak gibi malzemeler de heykelcilikte kullanılabilir. Araştırma safhasında olan önemli liman, gemi, baraj, tren, uçak gibi şeylerin bütün boyutlarının belli bir oranda küçültülerek yapılması ile onların maketleri ortaya çıkar. Matbaa ve basım tekniğinde, dizicinin sayfa düzenini sağlayan çizime de ma...

MAKET (türkçe) anlamı
1. Fr Bina
2. şehir gibi eserlerin
3. belirli bir ölçüde küçültülmüş modeli.
MAKET (türkçe) anlamı
4. yapı
5. yontu gibi şeylerin taslak durumundaki küçük örneği.
MAKET (türkçe) ingilizcesi
1. (scale) model,
MAKET (türkçe) fransızcası
1. maquette [la]
MAKET (türkçe) almancası
1. Modell

Maket hakkında detaylı bilgi

Maket Bir yapı veya eşyanın çok küçük ölçüde yapılmış modeli. Maket malzemesi olarak karton, tahta ve selefon gibi hafif, dayanıklı ve işçiliği kolay olanlar tercih edilir. Balmumu ve killi toprak gibi malzemeler de heykelcilikte kullanılabilir. Araştırma safhasında olan önemli liman, gemi, baraj, tren, uçak gibi şeylerin bütün boyutlarının belli bir oranda küçültülerek yapılması ile onların maketleri ortaya çıkar. Matbaa ve basım tekniğinde, dizicinin sayfa düzenini sağlayan çizime de maket denir.

Sinema tekniğinde kullanılan birçok maket, yakından filme alınarak, gerçekmiş gibi gösterilir.

Milli, dini yapı veya şahıs heykellerinin maketleri, müzelerde saklanır. Üçüncü Ahmed Çeşmesinin altın kaplı büyük maketi Topkapı Sarayı Müzesinde saklanmaktadır. İstanbul Süleymaniye Camiinde, Kabe-i muazzamanın çok güzel bir maketi bulunmaktadır.

Maketçi, istenen boyutta her çeşit maket yapabilen kişidir. Güzel sanatların bir dalı olan maketçilik; bilgi, kabiliyet ve dikkat isteyen bir iştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Maket Füze

Model roket, Katı yakıtlı bir jet motoru ile ve bir yüzeyin kaldırma kuvvetinden yararlanmadan havaya çıkan bir modldir. Modeller 150-300 m irtifaya çıkmaktadır, irtifa yarışmalarında ise 1000 m üsütüne çıkabilmektedir.

Haliç

Haliç, İstanbul'un İstanbul ve Beyoğlu semtlerini ayıran koy, yani İstanbul'un iç limanıdır. Bizanslılar zamanında Khrysokeras (Altınboynuz) adı verilen bu koya, Osmanlı devrinde Halic-i Konstantiniye de denirdi.

Akışkan

Akışkan, sıvıları, gazları, plazmaları ve bazı durumlarda plastik katıları (eriyik) kapsayan, maddenin hallerinin bir altkümesidir.

Anket

ANKET Alm. Umfrage (f), Rundfrage (f), Fr. Enquéte, İng. Survey, Survey Research, Public Opinion Research, Opinion Poll, Interview. Araştırma tekniklerinden biri. İktisadi, siyasi, sosyal vb. sahalarda karar verme sırasında karşılaşılan belirsizlikleri ve bilgi eksikliğini gidermek, ...

Falçata

Falçata veya maket bıçağı, metal veya plastik bir koruma sürgüsü içerisinde ileri geri hareket eden ve kilitleme mekanizması ile sabitlenebilen tek tarafı keskin bıçaktır.

Modelcilik

Maket, gerçek veya kurgusal bir nesnenin çeşitli materyaller kullanarak üretilen, belirli bir ölçekteki kopyası.

özel Efekt

Özel efekt, (jargonda kısaca SPFX or SFX) film, televizyon, ve eğlence sektörlerinde yaygın olarak kullanılan, normal yollarla yaratılması mümkün olmayan veya çok riskli olan olayları yaratma yoludur.

Peyzaj Mimarı

Peyzaj mimarı, peyzajı oluşturan doğal ve kültürel kaynakları koruyarak insanlar için güvenli, yaşanabilir, erişebilir, konforlu ve huzurlu mekanlar yaratan bunu yaparken de ekolojik, estetik, ekonomik ve işlevsel boyutları göz önüne alarak tasarlanması, planlanması, tahrip ...

T

Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. T, ses olarak süreksiz bir diş ünsüzüdür.