Makinalı Tüfek

Makinalı Tüfek Tetiğe basıldığı müddetçe büyük bir ateş sıhhatiyle hızlı ve sürekli olarak atış yapan otomatik silah. Bu silah sistemi, geri tepme düzeni ve gaz basıncı ile çalışır. Hava veya su ile soğur. Cephane, bez veya metal şerit ve mayonlarla silaha verilir veya şarjör kullanılır. Daha ziyade makinalı tüfek mermisi ile adi tüfek mermisi aynı olduğundan, ikmali kolay olur. Makinalı tüfekler, değişik yerlerde değişik maksatlarla kullanılabilir. Bir makinalı tüfekle diğer silahl

Makinalı Tüfek Tetiğe basıldığı müddetçe büyük bir ateş sıhhatiyle hızlı ve sürekli olarak atış yapan otomatik silah.

Bu silah sistemi, geri tepme düzeni ve gaz basıncı ile çalışır. Hava veya su ile soğur. Cephane, bez veya metal şerit ve mayonlarla silaha verilir veya şarjör kullanılır. Daha ziyade makinalı tüfek mermisi ile adi tüfek mermisi aynı olduğundan, ikmali kolay olur. Makinalı tüfekler, değişik yerlerde değişik maksatlarla kullanılabilir.

Bir makinalı tüfekle diğer silahları birbirinden ayıran kesin bir hududun mevcudiyetinden söz edilmez. Çünkü diğer bazı silahlar da otomatik olup, hemen hemen aynı özelliğe sahiptirler. Ancak diğerleri devamlı olarak ateş edemezler. Mesela otomatik tüfekler de, tamamen otomatik olarak çalışır, hem de ağır silah grubuna dahil değildir, ama uzun zaman ateş edemezler. Yarı makinalı tüfekler veya makinalı tabancalar, menzillerinin kısa oluşu tetiğe bir basışta atım sayısının az oluşu gibi hususiyetleri ile makinalı tüfeklere benzemezler.

Tabancalara otomatik demek yanlıştır. Çünkü her seferinde tetik tekrar çekilmektedir. Tabancalara otomatik değil belki, kendi kendine dolan, denebilir.

Tarihi tekamülü: Karabarut harpte kullanılmaya başlanıldığı zaman (14. yüzyılın başlarında) çok namlulu volley tüfekleri ortaya çıktı. Yaylım ateşi açabilen bu tüfekler çok sayıda namludan meydana geliyor, bu namlular ise birbirlerine paralel oluyordu. On altıncı yüzyılda yaygın olarak kullanılan bu tüfekler hantaldı ve zor dolduruluyordu. On dokuzuncu asra kadar çeşit çeşit “birden fazla ateş eden tüfekler” ortaya çıkmış ise de, metal kovan imalinin yapılması ve kitle üretime geçilmesi, üzerine 1862'de Richard Jordan Gatling, Gatling tüfeğini yaptı. Aynı silah 1890'larda tekamül ettirilerek dakikada 3.000 adet mermiyi 10 adet namludan atar hale geldi. Tüfek, elektrik motoruyla çalışıyordu. Tabii ki, ister kolu çevirerek, isterse elektrik motoruyla çalışsın böyle tüfeklere tam manasıyla makinalı tüfek demek zordu. İlk hakiki makinalı tüfek, geri tepme sistemiyle çalışan, Maksim makinalı tüfeğiydi. Bu tüfek 1885'te Hıram Sterens Maksim tarafından imal edilmiştir. Bu yıldan 1911'e kadar makinalı tüfeklerin geliştirilmesi için çalışmalar devam etti. 1911'de Lewis makinalı tüfek yapıldı. İsaac Newton Lewis'in geliştirdiği bu model, ilk hafif otomatik makinalı tüfek oldu. Esasen tayyare personeli için yapılmış olmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı piyadeler tarafından geniş çapta kullanıldı.

İkinci Dünya Harbi ve Kore Harbinde, müttefikler tarafından en çok kullanılan silah, Browning makinalı tüfek ve otomatik tüfekleri idi. Almanlar Mg-34 ve Mg-42 hafif makinalı tüfeklerini yaptılar. Dakikadaki atım adedi 1500'e varan bu müessir silahlar, aynı zamanda basit ve kitle üretimine müsait silahlardı. Günümüzde silahlı kuvvetlerin çeşitli sınıflarında kullanılan değişik tip ve çapta makinalı tüfekler vardır. Bunlar orta, hafif, ağır makinalı tüfekler olarak sınıflandırılır.

İlk hakiki makinalı tüfeğin imali ile, ilk düzenli fişek imali ihtiyacı doğmuştur. Kovanın ve düzgün bir fişeğin yapılması, otomatik silahların tekamülüne büyük çapta hız katmıştır. Bugün, makinalı tüfek atışlarından sonra kalan boş kovanların ortadan kalkması çalışmaları yapılmaktadır. Bunun için belki sert bir patlayıcı maddeden kovan yapılacak bu patlayınca ortada birşey kalmıyacaktır. İkinci olarak düşünülen ise öyle bir kovan yapılacaktır ki ateşleme esnasında yanıp kül olacaktır. Böyle olunca silahın atım yatağı boş olacağından ikinci ikmal de kolaylaşacak, silahın tutukluk yapıp, atışın kesilmesinin önüne geçilmiş olunacaktır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Makinalı Tüfek
makinalı tüfek