Maldiv Adaları, bkz.

Maldiv Adaları hakkında detaylı bilgi

Maldiv Adaları ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Maldivler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Rupi

Rupi (rupee, rupiah, rupaya, rupaye ya da rufiyaa olarak da bilinir) bazı Asya ülkelerinde kullanılan paralara verilen genel addır.

Maldivler

Güney Asya'da, Hint Okyanusunda atol grubu, Hinditanın güneyinde yer alırlar.

Hint Okyanusu

Hindistan, Afrika ve Okyanusya tarafından çevrilen, dünyanın üçüncü büyük okyanusu. Asya’nın güneyinde, Afrika ile Avustralya arasında kalan deniz. 20° doğu boylamıyla Atlantik’ten, 147° doğu boylamıyla Büyük Okyanustan ayrılır. Bu deniz, okyanuslar içinde en küçük ...

Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler

Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler (185 ülke) Üyeler (Giriş tarihleri) ABD (24 Ekim 1945) Afganistan (19 Kasım 1946) Almanya (18 eylül 1973) 18 Eylül 1973

Uluslararası Arama Kodu

Ülkelerin kod isimleri ile telefon kodları aşağıdaki listede bulunmaktadır. Uluslararası aramalarda, bulunulan ülkeye göre "00" veya "011" gibi ön numaralar aranmaktadır.

Ülkelere Göre Okuryazarlık Oranları

Birleşmiş Milletler 2005 Yılı Gelişme Programı Raporu'na göre ülkelere göre okuryazarlık oranları listesi.

Yurtdışı Alan Kodları

thailland alan kodu

ISO 4217

ISO 4217, para birimi kodu olarak da bilinen, para birmlerine verilen 3 haneli kısaltmaları düzenleyen ISO standartıdır. ISO 4217 kod listesi bankacılıkta ve iş dünyasında yoğun olarak kullanılmaktadır.

Suvadiva Cumhuriyeti

Suvadiva Cumhuriyeti, Hint Okyanusu'nda günümüzde Maldivler'in güney bölgesini oluşturan adalar üzerinde kurulan, 1959 ile 1963 yılları arasında bağımsız olan ve hiçbir ülke tarafından tanınmayan devlet.