Maldon Muharebesi

Kısaca: Maldon Muharebesi 10 Ağustos 991'da İngiltere'de Maldon, Essex'de Blackwater Nehri'nin yakınında Anglosaksonlar ile istila için bölgeye gelmiş olan Vikingler arasındaki silahlı çatışmadır. Vikinglerin zaferi Anglosaksonların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Savaştan sonra "Canterbury Başpiskoposu Sigeric" ve Anglo-Sakson krallığının güney doğu illeri valisi Anglo-Sakson İngiltere Kralı Ethelred'e Vikinglere tazminat vererek onların İngiltere'den ayrılmasını sağlamasını tavsiye etmişlerdi. Böylece ...devamı ☟

Maldon Muharebesi 10 Ağustos 991'da İngiltere'de Maldon, Essex'de Blackwater Nehri'nin yakınında Anglosaksonlar ile istila için bölgeye gelmiş olan Vikingler arasındaki silahlı çatışmadır. Vikinglerin zaferi Anglosaksonların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.

Savaş

tan sonra "Canterbury Başpiskoposu Sigeric" ve Anglo-Sakson krallığının güney doğu illeri valisi Anglo-Sakson İngiltere Kralı Ethelred'e Vikinglere tazminat vererek onların İngiltere'den ayrılmasını sağlamasını tavsiye etmişlerdi. Böylece 3.000 kgm gümüş ağırlığa eşit olan 10.000 Romalı pundu Vikinglere tazminat olarak verilmişti. Buna "Danegeld" adı verilmiştir ve İngiltere tarihinde Vikinglere verilen ilk parasal tazminat olarak kayıtlara geçmiştir. Maldon

Savaş

ı hakkında bilgiler Eski İngilizce diliyle yazılmış olan ve büyük bir kısmı günümüze kadar gelmiş olan Battle of Maldon (Maldon Muharebesi) adlı bir epik şiirden kaynaklanmaktadır. Anglo-Sakson çağında günlük vakaları kayıt eden Anglo-Sakson Kronolojisinde Olaf Tryggvason adlı bir Norveçlinin komuta ettiği 2.000 ile 4.000 kişilik bir Viking gücünün denizden hücumu kaydı da bulunmaktadır. Savaş Norveç kralı Olaf Tryggvason 2.000-4.000 adam ile Vikinglerin "Red Orm" adını verdikleri tekneleriyle Britanya sahiline çıktılar. Bunu haber alan Essex kontu Byrhtnoth kuvvetlerini toplayarak hemen Maldon'a yöneldiler ve Vikinglerle karşılaştılar. Anglosaksonlar antik Makedonyalılar gibi "falanks" yöntemi ile uzun mızraklarıyla duvar yaptılar. Ancak bu yöntemde de deneyimsiz olan Anglosaksonlar Vikinglere baskı yapmaları gerekirken saldırıya geçtiler. Vikingler hemen mızrakların arasından sıyrılıp Anglosaksonları öldürmeye başladılar. Blackwater Nehri'nde o gün kan götürüyordu. Kont Byrhtnoth savaşta ölmüştü. Norveç kralı Olaf Tryggvason ise akibeti bilinmemektedir. Resimler Resim:United Kingdom location map.svg|

Savaş

ın olduğu yer Resim:Peter nicolai arbo, olaf tryggvasson king.jpg|Viking kumandani "Olaf Tryggvasson" Kaynakça * İngilizce Wikipedia "Battle of Maldon" maddesi

Dış bağlantılar

* "The Battle of Maldon" şiirinin modern İngilizce 'ye çevirisi çev.Wilfred Berridge Battle of Maldon.org.uk websitesi * The Anglo-Saxon Chronicle im Project Gutenberg

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.