Maleik Asit

Kısaca: Alm. Maleick und fumerick säure, Fr. Acide (m) maleique et fumerique, İng. Moleic and fumaric acid. Doymamış dikarboksilli asitlerin en önemlilerinden biri. ...devamı ☟

Kimyaca adı etilendikarboksilli asittir. Maleik ve fumerik asit birbirinin izomeridir. Molekül formülleri CHOtür. Maleik asit cis, fumerik asit trans 444 şekline sahiptir. Fumerik asit şahtere otunda, muhtelif mantarlarda ve ciğer otunda bulunur. Maleik asidin 150°Cde yalnız başına veya hidroklorik veya hidrobromik asit ile ısıtılmasından fumerik asit elde edilir. Fumerik asit aynı zamanda, suda veya alkolde çözünmüş piridin ile bromosüksinik asidin 210°Cde kaynatılmasından elde edilebilir. Ticari olarak ise şekerin fermantasyonunundan elde edilen Fumerik asit, küçük prizmalar ve iğnecikler şeklinde kristallere sahip olup, özellikle soğuk suda çözünmez. 200°C civarında bir sıcaklık aralığında sublime olur, kısmen de maleik anhidrit ve suya dönüşür. Maleik asit (Cis-butendioik asit) maleik asidin 250°Cde ısıtılmasından ve benzenin katalitik oksidasyonundan elde edilir. Fumerik asit ile asetil klorür 100°Cde ısıtılırsa, yine maleik asit elde edilir. Maleik asit, monoklin prizma kristale sahib olup, 130°Cde erir ve 160°Cde kaynar. Bu sırada maleikanhidrite ve suya bozunur. Kolayca suda çözünür. Maleik asit, fumerik asitten daha kuvvetli bir asittir. Maleik asit kolayca hidrojenle birleşerek süksinik asidi meydana getirir. Maleik asit alkit reçinelerinin imalatında kullanılır. Fumerik asitten de reçine yapılır. Ayrıca bu reçineler, boya, çabuk kuruyan mürekkep, tabii kuruyan yağlarda koruyucu olarak kullanılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.