Malezya Ülke Bayrağı

Venezuela bayrağı

Venezuela bayrağı günümüzdeki bayrağa benzer şekilde ilk olarak 1806 yılında göndere çekilmiş, zaman içerisinde ülkenin konumu nedeniyle de birçok kez değişikliğe uğramış, yapılan son değişiklik ile günümüzde kullanılan hali ile 12 Mart 2006 tarihinde res...

Guatemala bayrağı

Guatemala bayrağı ilk olarak 17 Ağustos 1871 tarihinde kullanılmış, 18 Kasım 1871 tarihinde ise ülkenin arması bayrağa ilave edilmiştir. 15 Eylül 1968'de ise bayrağın şekli, rengi yasal çerçevede belirlenerek bugünkü son halini almıştır.

Samoa bayrağı

Samoa bayrağı günümüzde kullanılan hali ile 24 Şubat 1949 yılında göndere çekilmiştir.

Andorra Bayrağı

Andorra bayrağı, Andorra Prensliği'nin bayrağıdır. Bayrak 3 eşit oranda boylamasına bölünmüş solda mavi, ortada sarı ve sağda kırmızı renklerden oluşur.

Haiti bayrağı

Haiti bayrağı günümüzde kullanılan hali ile 25 Şubat 1986 tarihinde göndere çekilmiştir.

Nijer bayrağı

Nijer bayrağı günümüzde kullanılan hali 23 Kasım 1959 tarihinde göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır.

Sudan bayrağı

Sudan bayrağı günümüzde kullanılan hali ile 20 Mayıs 1970 tarihinde göndere çekilerek ülkenin resmi bayrağı olmuştur.

japon bayrağı

l daire ülkeden doğan güneş ifade etti. Ülkenin adı güneşin kaynağı anlamına gelen Japonya'da güneş, milli simgelerin en önemlilerinden biridir. Japon mitolojisine göre güneşin tanrıçası Amaterasu da Japon tanrılarının kraliçesi ve Japon imparator

Malezya Bayrağı

Malezya Bayrağı Zemin kırmızılı(üstte) beyazlı 14 eşit şeritten oluşmaktadır. Bayrağın gönder tarafının üst kısmında içerisinde sarı bir hilal ve on dört köşeli sarı bir yıldız bulunan mavi bir dikdörtgen vardır.

Niue bayrağı

Niue bayrağı resmi olarak 1975 yılında göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır.