Mali Hukuk

Mali hukuk ya da maliye hukuku, kamu gelirlerinin toplanmasına ve kamusal giderlere ilişkin hukuk kurallarını içeren bir hukuk dalıdır. Mali hukuk; gelir hukuku ve gider hukuku olmak üzere temelde ikiye ayrılırken , bütçe hukukunu da mali hukukun üçüncü alt dalı olarak nitelendirmek mümkündür.

Mali Hukuk, Anayasal hareketlerin başlangıcı olarak nitelendirildiğinden Anayasa Hukuku'ndan daha eski bir geçmişe sahiptir.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.