Malign

Malign

1. anlamı s. kötücül, bedhah, habis; garezci. ,kötü,xyz kötüle.
2. anlamı kötülemek. dil uzatmak. günahına girmek.

Malign

Malign İngilizce anlamı ve tanımı

Malign anlamları

  1. (a.) To speak great evil of; to traduce; to defame; to slander; to vilify; to asperse.
  2. (a.) Unfavorable; unpropitious; pernicious; tending to injure; as, a malign aspect of planets.
  3. (v. i.) To entertain malice.
  4. (a.) Malignant; as, a malign ulcer.
  5. (a.) Having an evil disposition toward others; harboring violent enmity; malevolent; malicious; spiteful; -- opposed to benign.
  6. (a.) To treat with malice; to show hatred toward; to abuse; to wrong; to injure.

Malign tanım:

Kelime: ma·lign
Söyleniş: m&-'lIn
İşlev: adjective
Kökeni: Middle English maligne, from Middle French, from Latin malignus, from male badly gignere to beget -- more at MAL-, KIN
1 a : evil in nature, influence, or effect : INJURIOUS b : MALIGNANT, VIRULENT
2 : having or showing intense often vicious ill will : MALEVOLENT
synonym see SINISTER
- ma·lign·ly adverb

Malign ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Evil, Malefic, Malevolent, Traduce,

Malign ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Benign, Benignant,

Malign

İngilizce Malign kelimesinin İspanyolca karşılığı.
v. difamar, denigrar adj. maligno, pernicioso

Malign

İngilizce Malign kelimesinin Fransızca karşılığı.
v. diffamer, calomnier adj. nocif; méchant; malveillant

Malign

İngilizce Malign kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. unheilvoll, verderblich, schädlich

Malign

İngilizce Malign kelimesinin İtalyanca karşılığı.
v. malignare su, sparlare di, dire male di; calunniare, diffamare agg. dannoso, nocivo, malefico; malevolo, animoso; (Med) maligno

Malign

İngilizce Malign kelimesinin Portekizce karşılığı.
v. espinafrar, pichar (gír.), maldizer adj. maligno

Malign

f. iftira etmek, çamur atmak, dil uzatmak s. kötücül, kötü, habis

Malign

İngilizce Malign kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
ww. kwaadspreken van, belasteren bn. schadelijk, verderfelijk

Malign

v. slander, make evil and untrue statements about another adj. evil, harmful

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hematoloji
3 yıl önce

yapıldığı benign hematoloji, hematolojik kanserlerin tedavisinin yapıldığı malign hematoloji, pıhtılaşma bozukluklarının tedavi edildiği hemostaz/tromboz...

Hematoloji, Anemi, Derin ven trombozu, Eritrosit, Hemofili, Hemoglobinopati, Hemoliz, Hücre, Kan, Kanama, Lökosit
Tümör
3 yıl önce

kemiklerinden elde edilen paleopatoloji verilerine dayanmaktadır. Kötü huylu (malign) tümörlerle ilgili tanımlamalar ise M.Ö. 1500 yılına dek uzanır. Hippocrates...

Tümör, Doktor, Doku, Hastalık, Kanser, Metastaz, Organ, TDK, Neoplazi, Madde taslağı, Tıbbi sorumluluk reddi
Superior vena kava sendromu
6 yıl önce

basısı da eşlik ederse superior mediastinal sendrom adını alır. En sık neden malign tümörlerdir. Çocuklarda daha sık, ön mediastenden köken alan ve/veya orta...

Melanin
3 yıl önce

Melanositlerin iyi huylu tümörlerine "Melanotik nevus", kanserlerine "habis melanom (malign melanoma)" adı verilir. Melanin pigmentinin yokluğuna “albinizm” denir;...

Melanin, Anatomi, Taslak
J. Michael Bishop
6 yıl önce

keşfettiler. Onların bulguları normal hücre genlerinde değişimle nasıl malign tümörlerin geliştiğinin anlaşılmasına yardımcı oldu. Bu değişikliklerin;...

Francis Peyton Rous
6 yıl önce

çalışmaları nedeniyle kazanmıştır. 1911 yılında evcil bir tavuğun büyüyen bir malign tümörünün (özellikle bir sarkom) başka bir kümes hayvanına hücre aracılı...

Osteosarkom
6 yıl önce

yapılarını üreten hücrelerden oluşan sarkomdur. Kemiğin en sık görülen primer malign tümörüdür. Çoğunlukla 20 yaşın altında ve daha çok diz çevresi ve kalçada...

Osteosarkom, ICD-10, Tıp
Hepatosellüler karsinom
6 yıl önce

karaciğer zemininde gelişen, nodüler lezyonlarla karakterize, karaciğerin malign (kötücül) neoplazisidir. HCC, dünyada en çok görülen kanser türleri arasında...