Maliki Mezhebi

Kısaca: Maliki mezhebi veya ``Malikilik``, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik`ten alır.İmam Malik`in kendi usulüne göre şer`i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola ``Maliki Mezhebi`` denir. ...devamı ☟

Maliki mezhebi
Maliki Mezhebi

} Maliki mezhebi veya ``Malikilik``, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik`ten alır.

İmam Malik`in kendi usulüne göre şer`i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola ``Maliki Mezhebi`` denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Maliki denir. ``Malikilik`` olarak da anılır. Maliki mezhebi, Ehl-i sünnet`e bağlı dört büyük fıkıh mezhebinden birisidir.
maliki insanlar diger mezhepler gibidir 
}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sünnilik
3 yıl önce

Sünnet'ten saymazlar. Sünni mezhepler (fıkıh okulları) dört tanedir: Hanefi mezhebi Şâfiî mezhebi Maliki mezhebi Hanbeli mezhebi Bu dört Sünni fıkıh okulu...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Mehir
3 yıl önce

hukuki mezhepte mehri kadının hakkı olduğunu kabul etmekle birlikte evlilik akdi üzerindeki etkisi konusunda farklı görüşlere sahiptir. Maliki mezhebi; mehri...

Muhaddis
3 yıl önce

en-Tirmizi'nin yazarıdır. İbn Mace İmam Malik, "Ehl-i sünnet vel-cema'at"in dört büyük mezhebinden biri olan "Maliki" mezhebinin kurucusudur. ^ TDK Büyük Türkçe...

Tevriye
3 yıl önce

çizilidir: 1) Tahir efendi bana kelp demiş İltifatı bu sözde zahirdir, Maliki mezhebim benim zira, İtikadımca kelp tahirdir. (Nef'i) Tahir: 1. Tahir Efendi...

Tevriye, Edebi sanat
795
6 yıl önce

Aralık - I. Hadrianus, Katolik din adamı, papa tarihi bilinmeyen Mâlik bin Enes, Maliki mezhebinin kurucusu (d. 712) Ur Çor Kağan, Uygur-Türk kağanı...

795, 7. yüzyıl, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799
şafii
3 yıl önce

gösterdiği bu yola Şafii Mezhebi denildi. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara...

Mâlik bin Enes
6 yıl önce

bin Enes (Arapça: مالك بن أنس; d. 712, Medine - ö. 795, Medine), Mâliki mezhebinin kurucusu, müctehid ve muhaddis. Nesebte ismi geçen Ebû Âmir, İslâm Peygamberi'nin...

Mâlik bin Enes, 712, 795, Arapça, Medine, Mâliki mezhebi, Taslak, İslam, Müctehid, Muhaddis
Nef'i
3 yıl önce

geliyor. Birinci anlamı şöyledir: Tahir Efendi Maliki mezhebine mensup olduğu için ve Maliki mezhebinde köpeğin güvercin gibi temiz bir hayvan olduğuna...

Nef'i, Arapça, Divan(edebiyat), Fars, Farsça, Hicviye, Kaside, İstanbul, 4.Murad, Vezir Bayram Paşa, Siham-ı Kaza