maliye

Maliye bölümü fakültenin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır.

Maliye

Maliye bölümü fakültenin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır. İstatistik ve matematik gibi dersler de öğrencilerin yoğunlukla aldıkları dersler arasında yer almaktadır.

Maliye eğitiminin amacı öğrencileri yurtiçi ve dünya ekonomilerinin kurum ve işleyiş kuralları alanında eğiterek kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar, yarı-kamusal ve özel girişimlerde ihtiyaç duyulan elemanlar olarak yetiştirmektir. Bölümden mezun olanlar özellikle Maliye ve İçişleri Bakanlıklarında, Hazine Müsteşarlığında, Devlet Planlama Teşkilatında, Değişik kamu ve özel banka ve kurumlarda görev almaktadırlar.

Bölümde dört anabilim dalı bulunmaktadır: Mali İktisat Mali Hukuk Maliye Teorisi Bütçe ve Mali Planlama

Alınan bazı temel dersler şunlardır: Mikro ve Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Ekonometri, Bilgisayar, İşletme Yönetimi, Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası.

maliye

Osmanlıca maliye kelimesinin Türkçe karşılığı.
Devletin gelir ve masraflarının idaresi. * Gelir gider hesablarına bakan resmi dâire.

maliye

kamuyla ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların tümü. konusu, bu kuralları incelemek olan bilim dalı. devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş, maliye bakanlığı.

maliye

Türkçe maliye kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. finance, revenue office, internal revenue office, revenue board, revenue, exchequer

maliye

Türkçe maliye kelimesinin Fransızca karşılığı.
trésorerie [la]

maliye

Türkçe maliye kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fiskus

İlgili konuları ara

Yanıtlar