Maliye

Kısaca: Maliye bölümü fakültenin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır. ...devamı ☟

maliye
Maliye

Maliye bölümü fakültenin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır. İstatistik ve matematik gibi dersler de öğrencilerin yoğunlukla aldıkları dersler arasında yer almaktadır.

Maliye eğitiminin amacı öğrencileri yurtiçi ve dünya ekonomilerinin kurum ve işleyiş kuralları alanında eğiterek kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan bankalar, finansal kuruluşlar, yarı-kamusal ve özel girişimlerde ihtiyaç duyulan elemanlar olarak yetiştirmektir. Bölümden mezun olanlar özellikle Maliye ve İçişleri Bakanlıklarında, Hazine Müsteşarlığında, Devlet Planlama Teşkilatında, Değişik kamu ve özel banka ve kurumlarda görev almaktadırlar.

Bölümde dört anabilim dalı bulunmaktadır: Mali İktisat Mali Hukuk Maliye Teorisi Bütçe ve Mali Planlama

Alınan bazı temel dersler şunlardır: Mikro ve Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Ekonometri, Bilgisayar, İşletme Yönetimi, Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası.

maliye

Osmanlıca maliye kelimesinin Türkçe karşılığı.
Devletin gelir ve masraflarının idaresi. * Gelir gider hesablarına bakan resmi dâire.

maliye

Türkçe maliye kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. finance, revenue office, internal revenue office, revenue board, revenue, exchequer

maliye

kamuyla ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların tümü. konusu, bu kuralları incelemek olan bilim dalı. devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş, maliye bakanlığı.

maliye

Türkçe maliye kelimesinin Fransızca karşılığı.
trésorerie [la]

maliye

Türkçe maliye kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fiskus

İlgili konular

ekonomi finans

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Maliye
3 yıl önce

yılında kurulan Umur-ı Maliye Nezareti(Maliye Bakanlığı) ile "maliye" kelimesi Türkçeye yerleşmiş ve yaygınlaşmıştır. Maliye'nin bir bilim olarak ortaya...

Maliye, Ekonomi, Finans, Taslak
Maliye Politikası
3 yıl önce

Maliye politikası, devletin maliye politikası araçlarını (kamu harcamaları, vergiler gibi) kullanarak ekonominin tam istihdama ulaşmasını sağlamak, ekonomik...

Maliye bakanlığı
3 yıl önce

Maliye Bakanlığı, bir ülkenin hükûmetinde maliye politikalarını hazırlamak ya da hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasının uygulanması, uygulamanın...

Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Azerbaycan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı
3 yıl önce

Şerifov yürütmektedir. Maliye Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde devletin mali politikasını uygulayan ve devlet maliyesinin kontrolünü düzenleyen...

Maliye Okulu
6 yıl önce

Maliye Okulu, maliye memurlarının mesleki eğitimi amacıyla ilk olarak kurs mahiyetinde açılıp cumhuriyet döneminde meslek lisesine dönüştürülen eğitim...

Mali
3 yıl önce

Mali, resmi adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1.240.000 km²'lik yüz ölçümüyle Afrika'nın sekizinci büyük ülkesidir...

Mali, .ml, 1960, 2002, 2003, 22 Eylül, Afganistan, Afrika Birliği, Angola, Arap Birliği, Arnavutluk
Mali hukuk
3 yıl önce

Mali hukuk ya da maliye hukuku, kamu gelirlerinin toplanmasına ve kamusal giderlere ilişkin hukuk kurallarını içeren bir hukuk dalıdır. Mali hukuk; gelir...

KKTC Maliye Bakanlığı
3 yıl önce

Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve maliye işlerinden sorumlu olan bakanlık. Bütçe Dairesi Maliye Teftiş...