Maliye Teorisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Maliye Teorisi ilgili konular

 • Aşar

  İslâm maliyesinde, özellikle Osmanlılarda beyt-ül-mal adında ürün üzerinden onda bir oranında alman vergi. Osmanlılar bu vergiye, öşür,
 • Ahmed Resmi Efendi

  Ahmed Resmi Efendi Osmanlı devlet adamlarından ve tarihçi. 1700 senesinde Girit�te doğdu. Tahsilini tamamlamak üzere İstanbul�a ge
 • Şark Meselesi

  “Şark Meselesi”, son iki yüz yıl dünyanın büyük devletlerini meşgul etmiş, “güç dengesi”nin tesisinde en mühim amillerden biri olm
 • Açe Devleti

  Açe Devleti Alm. Der Staat “Atcha”, Fr. Etat “Atscha”, İng. The state of Achin. Hint Okyanusu’nun doğusundaki Sumatra Adasının kuzey k
 • Türk Tarihi

  Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklar'ın ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklar
 • Beyt-ül Mal

  İslam devletlerinde devlet hazinesidir. Arap-İslam Devleti`nin kuruluşundan Osmanlı Devleti`nin yıkılışına dek bu ad kullanılmıştır. İsl
 • Erdoğan Aydın

  Erdoğan Aydın(doğum: 1957), gazeteci yazar.
 • Türklerin İslamiyet'e girişi

  Türklerin büyük kısmı İslamiyet`ten önce Şamanizm inancına sahiptiler. Yaklaşık 10. yy`a kadar Şamanizm Türkler arasında en yaygın din
 • İslam Devleti

  İslam Devleti, 7. yy'da İslamiyet'in yayılmaya başlaması ile İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet.
 • Emevîler devrinde Alevîler

  Emevîler devrinde Alevîler==== Muaviye’nin Ali bin Ebâ Tâlib Mûrtezâ’ya karşı husumetinin nedenleri ====Hazreti Muhammed’in komutasında