Maliyet Üretilen ürünün, meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malları ve faktörlerin nakdi ifadesi. Mal oluş. Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genelde iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi değişken giderler, ikincisi sabit giderlerdir. Bu iki gider türünün, üretilen mal birimine düşen payına ortalama maliyet denilir. Bir işletmede en son üretilen birimin maliyetine marjinal maliyet adı verilmektedir. Maliyet kelimesi, çeş...

MALIYET (türkçe) anlamı
1. Kıymet. Mâlolma değeri.
MALIYET (türkçe) anlamı
2. üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin tümü.
MALIYET (türkçe) ingilizcesi
1. n. cost
2. damage
MALIYET (türkçe) fransızcası
1. prix de revient
MALIYET (türkçe) almancası
1. Kosten
2. Selbstkosten

Maliyet hakkında detaylı bilgi

Maliyet Üretilen ürünün, meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malları ve faktörlerin nakdi ifadesi. Mal oluş.

Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genelde iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi değişken giderler, ikincisi sabit giderlerdir. Bu iki gider türünün, üretilen mal birimine düşen payına ortalama maliyet denilir. Bir işletmede en son üretilen birimin maliyetine marjinal maliyet adı verilmektedir.

Maliyet kelimesi, çeşitli gayelere göre bedel ve karşılık anlamında kullanılmakla birlikte, çoğunlukla bir işletmeye belli bir mal, hizmet veya faktör şeklinde sunulan girdilerin, işletmeye olan yükü anlamını taşır. Sermaye maliyeti, emek maliyeti, kredi maliyeti gibi. Diğer taraftan iktisadi bakımdan bir kaynağın belli bir işe tahsisi sonucu kaybolan başka üretim imkanlarına da alternatif maliyet veya fırsat maliyeti denilmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Değişken Maliyet

Maliyet, bir ünite malın (veya daha fazla) elde edilmesi için harcanan üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak) toplamına denir. Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genelde iki kaynağı bulunmaktadır.

Maliyet Bedeli Nedir

Maliyet bedeli, iktisadi bir kiymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artirilmasi münasebetiyle yapilan ödemelerle bunlara müteferri bilimum giderlerin toplamini ifade eder.Değerleme ölçüleri arasinda sayilmamiş olmasina rağmen aliş bedeli ölçüsü bir değerleme ölçüsü olarak ...

AMP Hakediş Ve Yaklaşık Maliyet

AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet, AMP yazılım firması tarafından geliştirilen tümüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütmekte olduğu güncel mevzutalara göre tasarımlanmış içerisinde; Birim Fiyat Modülü, Yaklaşık Maliyet Modülü, Hakediş Modülü olan bir yazılımdır.

Maliyet Yönetimi

Maliyet yönetimi adımları;

CE Işareti Için Maliyet

CE İşareti çalışmaları, firma dışından yetkililer tarafından yapılıyorsa, testler ve hizmet bedelleri söz konusudur. Kendisi çalışmaları yürütüyorsa, harcayacağı işgücü, olası yeni tasarımın getireceği maliyetler düşünülebilir. Maliyetlerde, ürünün kompleks olma ...

Tıklama-başı-maliyet

CPC (İngilizce: Cost Per Click Türkçe: Tıklama Bazında Maaliyet), İnternet reklamcılığında kullanılan bir fiyat birimi. Bir internet reklamında tıkladığında reklamveren tarafından ödenen miktarı yansıtmaktadır. Diğer bir reklam modeli ise Bin Gösterim Bazında Maaliyettir ...