Malkara

Kısaca: Tekirdağ ilinin bir ilçesidir.il merkezinin yaklaşık 56 km batısında yeralmaktadır ...devamı ☟

Malkara
Malkara

Malkara Haritası

Malkara Tekirdağ ilinin bir ilçesidir. İl merkezinin yaklaşık 56 km batısında yeralmaktadır.

Yüzölçüm 1225 km2 (Tekirdağ ilinin toprak alanı en geniş olan ilçesi)

Nüfusu Merkez : 25037 Köy : 35825 Toplam : 60862 Komşu İlçeler Keşan - Hayrabolu - Şarköy - Gelibolu - Uzunköprü İklim Yörede yarı karasal iklim hakim durumdadır. Kış aylarında Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bölgede etkilidir. Genellikle kış kuru ve dondurucu soğuklar şeklinde geçer. Yazlar sıcak ve kurak olurken, İlk ve Sonbaharda bol yağış görülür. Yağış Oranı Yıllık Ortalama 747.8 mm Geçim Kaynakları En önemlileri tarım ve hayvancılık Belediyeler Malkara Belediyesi (Merkez) - Sağlamtaş - Kozyörük - Balabancık Köyleri Ahievren - Ahmetpaşa - Aksakal - Alaybey - Allıışık - Bağpınarı - Ballı - Ballşısüle - Batkın - Bayramtepe - Çavuşköy - Çınaraltı - Çınarlıdere - Çimendere - Danişment - Davuteli - Deliller - Demircili - Dereköy - Deveci - Develi - Doğanköy - Doluköy - Elmalı - Emirali - Esendik - Evrenbey - Gönence - Gözsüz - Güneşli - Hacısungur - Haliç - Hasköy - Hemit - Hereke - Izgar - İbribey - İbrice - İshakça - Kadıköy - Kalaycı - Karacagür - Karacahalil - Karaiğdemir - Karamurat - Kavakçeşme - Kermeyan - Kırıkali - Kiremitlik - Kuyucu - Küçükhıdır - Kürtüllü - Mestanlar - Müstecep - Prinççeşme - Sarıpolat - Sarıyer - Sarnıç - Sırtbey - Şahin - Tekke - Tete - Vakıfiğdemir - Yaylaköy - Yaylagöne - Yenice - Yenidibek - Yılanlı - Yörücek - Yörük

Kaynaklar Pers kralı Kserkes (Kayhüsrev) zamanında Yunan şehirleri ile yapilan savaşlar (Pers savaşları) sırasında, Malkara'ya çok yakın olan Gürgen Bayırı denilen yerde bir kalenin yapıldığı söylenmektedir. Bu kale civarında birçok yılan bulunduğundan, bu kaleye Farsça Margar veya Margaar adı verilmiştir. Farsça'da mar yılan, gar veya gaar da in - mağara anlamına geldiğine göre Malkara sözü, yılanlı mağara veya yılanlı kale anlamına gelmektedir.

Bir söylentiye göre, Makedonya Kralı Büyük iskender (M. 0.356-323) Trakya'da otuz yıldan fazla kalan Persleri ( İranlılar ) Trakya'dan uzaklaştırınca, Malkara'da (Malgar'da) Sazan, Malgar ve Kumardar İsimli üç komutanı, yedek güçlerin başına bırakmıştır. Bunlardan Malgar Gürgen Bayırındaki kalenin benzerini, bugünkü Malkara'nın batısında yeniden kurmuştur. Kumardaç isimli komutan da bir kale yaptırmıştır (Halen oraya Kumardaş Tepe denilmektedir). Sazan adlı Komutan da yine bir kale yaptırmıştır ( Bugün Sazan çiftliği denilen yerde) . Bu kaleler daha sonra Romalıların eline geçmiştir. Bizanslılar dönemine kadar savunma amacıyla kullanılmışlardır.

Osmanlılar Döneminde Malkara Malkara'nın kesin olarak Osmanlılara geçmesinden sonra, Osmanlının iskan (yerleştirme) politikasına uygun olarak Anadolu'dan getirtilen Yörükler, Malkara ve civarına yerleştirilmişlerdir. Bu arada, Ankara ve Çankırı dolaylarından getirtilen bazı ahi gruplar da Malkara'ya yerleştirilmişlerdir. (Ahievren köyünün adı bu olaydan gelmektedir.) 1. Murat'ın ahiliğe karşı büyük bir sevgisi olduğundan (kendisi de bir Ahi'dir.), Malkara'ya getirtilen Yörükler arasında ahilik oldukça yaygındır. Malkara ve civarına yerleştirilen Yörüklerin büyük bölümünün 1. Mehmet (Çelebi) döneminde "1402-1421" Saruhanlı Beyliğinin Yörükleri olduğu bilinmektedir. Bunlar ; Konya, Aydın ve Muğla çevrelerinden getirtilerek yerleştirilmişlerdir. Başlarında da ünlü Paşayiğit (Keşan'ın Paşayiğit kasabası onun adını taşır) bulunmaktaydı. İstanbul'un Türkler tarafindan alınmasından sonra, Malkara'nın Balkanlara yapılacak seferler sırasında önem kazandığı görülür

Fatih döneminde Malkara, daha sonraları Evlad-ı Fatihan adıyla anılan akıncıların merkezi olacaktır.

Paşayiğit'in soyundan Turhan Bey(Malkara'nın Hacıevhat Mahallesinin ondan fazla sokağı onun adını taşır), yaşadığı dönem içinde Malkara'nin gelişmesini sağlamış, bu dönem de Malkara oldukça gelişmiştir. Zira , akıncı birliklerinin turn ihtiyaçları buralarda karşılanmaktadır. "Bugün Malkara civarında Boyacılar, Ensericiler, ekmekçiler, Yaylagöne gibi isimler bu dönemin izlerini taşır. Akıncı birlikleri için lazım olan her şey buralarda hazırlanıyordu." Turhan Bey'in oğulları Atina fatihi Ahmet (ki burada ölmüştür) ve kardeşi Ömer Bey (Türbesi, Malkara'da adıyla anılan caminin avlusundadır. Klasik Osmanlı üslubunu taşıyan yapı, sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir.) Fatih döneminde önemli bir akıncı Beyidir. Kaynaklarda rastlandığı kadarı ile gözü pek bir komutan olan Ömer Bey, Fatih'in emriyle 1465'ler de Venedik'e 70 km. kadar yakın olan İzanco ırmağına kadar, 1470'lerde Romanya'ya Pleoşti (Bükreş yakınları)'ye kadar uzanan maceralı akınlar yapmıştır. Fatih'in isteği ile 1473 Otlukbeli savaşına katıl mış, uzun Hasan'ı İran içlerine kadar kovalamış ve orada esir düşmüştür. Fatih, bu değerli adamını, bir çok İranlı esiri vererek geri almıştır. Bundan sonra Ömer Bey'in gözden düştüğü ve Malkara'da öldüğü bilinmektedir.(l488)

Malkara'ya sürgün Gelen Ünlüler Yükselme döneminde Edirne - Belgrat önem kazanınca Malkara eski önemini yitirir gibi görünür. Ancak bu sırada, ünlü devlet adamlarının ve komutanlarının sürgün yeri olarak önemini devam ettirir. Bilinen sürgünlerin başlıcaları şunlardır:

Hadım Süleyman Paşa ; Ölümü 1548. Mısır Valisi iken Hint Denizi seferinde başarısız olunca Malkara'ya sürülmüştür.

Koca Sinan Paşa ; Ölümü 1596. Ünlü Osmanlı Vezir-i Azamıdır. 1580'de Malkara'ya sürgün olarak gönderilmiş, 4 yıl burada yaşamıştır. Bugünkü Sinanpaşa merası onun adından gelir

Sofu Mehmet Paşa ; Ölümü 1469. Sadrazamlıktan azledilince Malkara'ya sürgün edilir. Bugünkü Şadırvanın olduğu yerde boğularak öldürülür.

Husrev Mehmet Paşa ; 1756 Tekirdağ doğumludur. 1631'de Malkara'ya sürgün edilmiştir. Melek Ahmet Paşa ; l651'de Malkara'ya sürgün edilmiştir.

Boynu Eğri Mehmet Paşa ; l656'da Malkara'ya sürgün edilmiştir.

Hacı Evhat ; 1524'lerde Kanuni'nin özel öğretmenliğini yapan bu bilgin, onu çekemeyenlerce Malkara'ya sürgün gönderilmiştir. Malkara'nın en büyük mahallelerinden biri bu zatın adını taşır. İlginç Vakıflar kuran Hacı Evhat, hayırsever kişiliği ile Malkaralıların gönlünde taht kurmuş, anısı ölümsüzleştirilmiştir.

Bedri Mustafa Paşa ; l689'da Malkara'ya sürgün edilmiştir. Aslen Malkara doğumludur. Devlet kademesinde birçok önemli görevlerde bulunmuş, Osmanlı tarihinde ilk defa içkiye vergi koymuştur. Avusturya ile devam eden savaş sırasında Macaristan Serdarı Arap Recep Paşa yenilince ulema sınıfı Mustafa Paşanın aleyhine dönmüştür. 2-Süleyman Sadrazamlığa Fazıl Mustafa Paşayı getirince Bedri Mustafa bu görevden alınarak Malkara'ya sürgün edilmiştir.

Şair Nev'i ve Evliya ÇELEBİ Şair Nev'i ; 1533 yılında Malkara'da doğan Şair Nev'i, şair Baki'nin çağdaşıdır. Osmanlı Kadılarından Ataullahın oğlu olan Şair Nev'i, Padişah ve sadrazam çocuklarına öğretmenlik yapmıştır. Ayrıca, bazı illerde Kadılık yaptıktan sonra, kısa bir sure Bağdat Kadılığında da bulunmuştur. Anlaşıldığı kadarı ile Bağdat'a yanlışlıkla verilen Şair Nev'i bu yanlışlığın farkındadır. Daha sonra yanlışlığın yetkililer tarafından da anlaşılması üzerine, Bağdat Kadılığından alınarak başka bir göreve atanır. Bunun üzerine Şair Nev'i " YANLIŞ HESAP BAĞDAT'TAN DÖNDÜ " demiştir. Daha sonra bu söz halk arasında " Yanlış hesap Bağdat'tan döner " ünlü atasözüne dönüşmüştür. Malkara'da Şairnevi adını taşıyan bir ilkokul bulunmaktadır.

Büyük gezgin Evliya ÇELEBÎ; hemen, hemen bütün Osmanlı Împaratorluğu'nu dolaşmış ve Malkara'yı da görmüştür. Malkara'nın 1.150 hanedan oluştuğunu, evlerinin kiremit örtülü, bakımlı bir şehir olduğunu Seyahatnamesinde belirtir. Ayrıca, şunları da ilave eder; "Gezdiğim yerlerden farklı bir yer Kömürhisar (Korudağı -Malkara).Çünkü burada büyükler gibi çocuklar da çalışıyor. Balı ve Kaşkavalı (Kaşar Peyniri) ünlü olan bu yerin Tabakhaneleri (Deri imalathanesi) de pek ünlüdür. Bu tabakhaneler de derinin sepilenmesi için, köpek pisliği gereklidir. Sabah erkenden, eline bir sepet ve maşa alan her çocuk, sokaklarda köpek pisliği toplar. Doğru tabakhaneye götürür, böylece para kazanır. Ben bu işe şaştım." Malkara'nın, Selanik'ten İstanbul'a giden eski yol üzerinde olması, konaklama yönünden önemli bir merkez olmasını sağlamıştır.

Savaş ve İşgaller Malkara, 1828 Osmanlı - Rus savaşı sırasında, Türklerin elinde ilk defa işgale uğramıştır. 1878 Osmanlı - Rus savaşında da (93 harbi) Tekirdağ işgal edilince, Malkara'da önemli göçlere sahne olmuştur. Malkara , tarihinin en kötü günlerini Balkan savaşı sırasında yaşamıştır. 9 Kasım 1912'de Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir. Yerli Bulgar ve Rumlarında işbirliği ile 500'den fazla kadın, erkek ve çocuk şehit edilmiştir. Katledilen insanlar, toplu olarak gömülmüşlerdir. Şehitlik denilen bu yerde, bu şehitlerin anısına güzel bir anıt dikilmiştir. işgal 8,5 ay sürmüş, bu arada şehir yağma edilmiş, yakılmış, yıkılmıştır. 14 Temmuz 1913'te Mustafa ve Enver Paşanın birlikleri tarafından şehir harabe halinde kurtarılmıştır. Malkara son kez, 1. Dünya Savaşı sonunda 20 Temmuz 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. işgal yıllarında çok kötü günler yaşayan Malkara, 11 Ekim 1922'de sağlanan ateşkes uyarınca 14 Kasım 1922 tarihinde Yunanlıların şehri boşaltmasıyla kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur.

Balkan Savaşında Bulgar zulmü İdamdan önce son namaz 2. Dünya Savaşı yıllarında da (1940-1941), Trakya'da ki diğer kasabalar halkı gibi, buradakiler de işini, gücünü, yerini terk ederek Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmış, türlü maddi, manevi sıkıntılara ve acılara uğramışlardır.

2. Dünya savaşı sırasında Türkiye'ye sığınan Yunanlıları da savaş süresince beslemiştir.

Malkara, tüm bu işgallerin yanında birde ayaklanmaya şahit olmuştur. III. Selim zamanında Nizam'ı Cedit'in kuruluşu günlerinde bu yenilik hareketini çekemeyen Yeniçeriler, Malkara'nın Ballı köyünde ayaklanmışlardır. Nizamı Cedit kuvvetlerince bastırılmıştır.

Malkara

Tekirdağ iline bağlı ilçelerden biri.

misafir - 8 yıl önce
malkara/aksakal resimleri görmek isterim ...

misafir - 8 yıl önce
aksakal köyü hakkında dah fazla detaylı bilgi almak ve resimlerini görmek istiyoruz

misafir - 8 yıl önce
Bu haritada eksik var DEMİRCİLİ KÖYÜNÜ niye yazmadınız

misafir - 8 yıl önce
Sn. Ziyaretçi, harita bölümümüzde kod kullanılmamakta ve resim eklemesi yapılamamaktadır. İlginiz için teşekkür ederiz. TurkceBilgi.com

misafir - 8 yıl önce
selam malkara /elmalı koyunun fotograf ve bılgılerını gormek ısterız saygılarımızla elmalı koyluler

misafir - 8 yıl önce
ben tekirdağ/malkara /batkın a kayıtlıyım batkın köyü neden yazılmamış??

misafir - 8 yıl önce
malkara ve koylerının yenı fotograflarını görmek isteriz

misafir - 8 yıl önce
"Malkara ilçesi belde ve köyleri bölümünde" belde ve köy isimlerinin tamamını yazarsanız; Batkın, Balabancık... ve bunun gibi Malkara''nın en renkli yerleşim yerlerini unutmamış ve buralarda yaşayan insanları gücendirmemiş olursunuz. Saygılarımla

misafir - 8 yıl önce
1991 Yılında Malkara''da Yedeksubay olarak askerlik yaptım. Gerçekten coğrafi konumuyla,sıcak insanlarıyla ve yetiştirdiği tarımsal ürünleriyle ucuz ve harika bir yer.Aynı yerde bir daha yedeksubay olarak askerlik yapmak isterim.Orada oturan bütün Malkara halkına selamlar. S.S. 2 Nolu Karamürsel Küçük Oto Koop Muhasebecisi OSMAN ŞEN.

misafir - 8 yıl önce
selam ben devciköyü kayıtlı ramazan köyün ismin ve fotoraflarını görmek istiyorum..

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Balabancık, Malkara
6 yıl önce

Tekirdağ ilinin Malkara ilçesine bağlı bir mahalledir. Balabancı'ta 30 Aralık 1986'da belde belediyesi kuruldu. Belde, Tekirdağ ili Malkara ilçesine bağlıdır...

Halıç, Malkara
6 yıl önce

Halıç, Tekirdağ ilinin Malkara ilçesine bağlı bir mahalledir. Tekirdağ il merkezine 65 km, Malkara ilçesine 10 km uzaklıktadır. Yerelnet27 Haziran 2012...

Halıç, Malkara, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Ballısüle, Malkara
6 yıl önce

Ballısüle, Tekirdağ ilinin Malkara ilçesine bağlı bir mahalledir. Tekirdağ il merkezine 45 km, Malkara ilçesine 30 km uzaklıktadır. Yerelnet27 Haziran...

Ballısüle, Malkara, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Kiremitlik, Malkara
6 yıl önce

Kiremitlik, Tekirdağ ilinin Malkara ilçesine bağlı bir mahalledir. Tekirdağ il merkezine 65 km, Malkara ilçesine 12 km uzaklıktadır. Yerelnet27 Haziran...

Kiremitlik, Malkara, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Elmalı, Malkara
2 yıl önce

Elmalı, Tekirdağ ilinin Malkara ilçesine bağlı bir mahalledir. Tekirdağ il merkezine 70 km ve Malkara ilçesine ise 18 km uzaklıktadır. Yerelnet 27 Haziran...

Elmalı, Malkara, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Kuyucu, Malkara
6 yıl önce

Kuyucu, Tekirdağ ilinin Malkara ilçesine bağlı bir mahalledir. Tekirdağ il merkezine 50 km, Malkara ilçesine 12 km uzaklıktadır. Yerelnet 27 Haziran 2012...

Kuyucu, Malkara, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Deveci, Malkara
6 yıl önce

Malkara ilçesine 9 km,keşan'a 25 km uzaklıktadır.Koru dağına yakınlığı sebebiyle piknik ve mesire alanıdır.tepe üzerine kurulması sebebiyle malkara ve...

Deveci, Malkara, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik
Kalaycı, Malkara
6 yıl önce

Kalaycı, Tekirdağ ilinin Malkara ilçesine bağlı bir mahalledir. Tekirdağ il merkezine 50 km, Malkara ilçelerine 27 km uzaklıktadır. ^ Yerelnet Yerelnet...

Kalaycı, Malkara, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Elektrik