Malkoçoğlu Balı Bey Osmanlı`da beylerbeyi. Lehistan`ın 1498 yılının başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliği`ne tecavüzü üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başlamıştı. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve hatta Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Lakin Lehistan Kralının Türk-Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgi alıp, ancak 1,000 atlı ile hayatını kurtarabilmesi ve 20,000 araba dolusu ganimetin Osmanlı`nın eline

Malkoçoğlu Balı Bey

Malkoçoğlu Balı Bey Osmanlı`da beylerbeyi. Lehistan`ın 1498 yılının başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliği`ne tecavüzü üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başlamıştı. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve hatta Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Lakin Lehistan Kralının Türk-Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgi alıp, ancak 1,000 atlı ile hayatını kurtarabilmesi ve 20,000 araba dolusu ganimetin Osmanlı`nın eline geçmesi üzerine, buna lüzum olmadığı anlaşıldı ve harbin yönetimi Silistre sancak beyi akıncı kumandanı Malkoçoğlu Balı Bey`e verildi. Balı Bey Lehistan üzerine iki sefer yaptı ve 40,000 akıncı ile Osmanlı tarihinin en büyük akıncı seferidir.

Ordunun sağ kanadını Balı Bey`in büyük oğlu Ali Bey, sol kanadı ise Mustafa Bey yönetiyordu. Türk atlıları önce Prut Nehri`ni, ardından Dniester nehirini geçti. Mustafa Bey önce Galiçya`ya girdi. Kuzeybatı istikametinde ilerledi Lviv şehrinin 100 km. kuzeybatısındaki Jaroslaw şehrini zaptetti. Burası Varşova`ya 260, Baltık Denizi`ne ise 500 km. mesafededir.

Balı Bey ise kuvvetleri ile Lviv şehrini aldı. Bütün Galiçya`yı çiğneyerek Varşova şehrine girdi. Böylece ilk defa Türk Akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyorlardı. Bu birinci seferden sonra 10,000 seçkin esir ile Akkerman`a döndü.

Yaklaşık 3 ay sonra Türk ordusu tekrar Lehistan`daydı. Bu sefer Podolya ve Galiçya üzerine gidildi. Yalnız şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi.

Bu büyük başarı ile Balı Bey sancak beyliğinden beylerbeyliğine yükseltildi. Türk-tarihi-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar