Daha sonra kullanılabilir cisimler yapmak amacıyla doğal veya yapay olarak üretilmiş maddeler. Birçok materyal vardır bunlar şöyle gruplandırılabilir. ...

MALZEME (türkçe) anlamı
1. 1 . Gereç.
2. 2 . Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.
MALZEME (türkçe) anlamı
3. gereç
4. materyal.bir yapıtın hazırlanmasında yararlanılan tüm bilgi ve kaynaklar.
MALZEME (türkçe) ingilizcesi
1. n. material
2. materiel
3. necessaries
4. provisions
5. stock
6. requisite
7. outfit
8. apparatus
9. furnishing
10. furniture
11. kit
12. makings
13. turnout
14. utensil
15. findings
16. instruments
17. topping
18. ingredient
MALZEME (türkçe) fransızcası
1. équipements
2. matériel [le]
3. articles
MALZEME (türkçe) almancası
1. n. Gerät
2. Gut
3. Material
4. Zeug

Malzeme hakkında bilgiler

Daha sonra kullanılabilir cisimler yapmak amacıyla doğal veya yapay olarak üretilmiş maddeler. Birçok materyal vardır bunlar şöyle gruplandırılabilir.

Malzemelerin sınıflandırılması
  • Metal ve alaşımlar en legeringen
  • Seramik
  • Polimerler
  • Kompozitler
  • Yarı-İletkenler
  • Bio-malzemeler
  • Yumuşak materyaller: sıvı kristaller, kolloidler, jöle
  • Akıllı malzemeler
taslak-fizik Fizik Portalı konusuİlgili Konu Başlıkları Tümü

Heykel Sanatı - Malzeme

MALZEME. Üç boyutlu bir biçim verilebi-l lecek her malzeme heykel yapımında kulla-1 nılabilir. Bunlar arasında en yaygın olanlar! taş, ahşap, metal, kil, fildişi ve alçıdır.

Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

İnsanlığın ihtiyaç duyduğu, geleceğe dönük mühendislik malzemelerinin, çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim yöntemleriyle üretilmesi ve geliştirilmesi, ancak "teknolojik - ekonomik - ekolojik" denge bileşenlerinin her birinin zorunluluk arz ettiği ...

Malzeme Bilimi

Malzeme bilimi, malzemelerin özelliklerini, yapılarını, ve davranışlarını inceleyen ve yeni malzeme türlerini araştıran, canlı ya da cansız kökenli doğal ya da yapay hammaddelerden, seramik, polimer benzeri ve metal mühendislik malzemelerinin üretimini, bu malzemelerin ...

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği seramik, metal, polimer ve kompozit malzemelerin çalışıldığı disiplinlerarası bir bilim dalı olup fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya ve makine mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Malzeme Bilimi ve ...

Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği

İnsanlığın ihtiyaç duyduğu, geleceğe dönük mühendislik malzemelerinin, çevresel sorumlulukların da göz önünde tutulduğu üretim yöntemleriyle üretilmesi ve geliştirilmesi, ancak "teknolojik - ekonomik - ekolojik" denge bileşenlerinin her birinin zorunluluk arz ettiği ...

T.C. Maliye Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi

Devlet Malzeme Ofisi, Maliye Bakanlığı ile ilgili bir kamu iktisadi teşekkülüdür.