Malzeme

Kısaca: Daha sonra kullanılabilir cisimler yapmak amacıyla doğal veya yapay olarak üretilmiş maddeler. Birçok materyal vardır bunlar şöyle gruplandırılabilir. ...devamı ☟

Daha sonra kullanılabilir cisimler yapmak amacıyla doğal veya yapay olarak üretilmiş maddeler. Birçok materyal vardır bunlar şöyle gruplandırılabilir.

Malzemelerin sınıflandırılması
  • Metal ve alaşımlar en legeringen
  • Seramik
  • Polimerler
  • Kompozitler
  • Yarı-İletkenler
  • Bio-malzemeler
  • Yumuşak materyaller: sıvı kristaller , kolloidler, jöle
  • Akıllı malzemeler
taslak-fizik Fizik Portalı konusu

Malzeme

1 . Gereç.
2 . Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

Malzeme

Türkçe Malzeme kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. material, materiel, necessaries, provisions, stock, requisite, outfit, apparatus, furnishing, furniture, kit, makings, turnout, utensil, findings, instruments, topping, ingredient

Malzeme

gereç, materyal. bir yapıtın hazırlanmasında yararlanılan tüm bilgi ve kaynaklar.

Malzeme

Türkçe Malzeme kelimesinin Fransızca karşılığı.
équipements, matériel [le], articles

Malzeme

Türkçe Malzeme kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Gerät, Gut, Material, Zeug

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Malzeme Bilimi
2 ay önce

Malzeme bilimi, yeni materyallerin tasarımı ve keşfi ile ilgilenen bilimler arası alandır. Paradigmalarıyla malzemeleri incelemeyi içeren yeni bir bilim...

Malzeme bilimi, Teknoloji, Askeri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Bilgi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilim, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Bomba, Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
2 ay önce

Kaynak malzemeleri üretimi Metal şekillendirme ve işleme sanayisi Elektrik-elektronik malzeme üretimi Manyetik malzeme üretimi Biyomedikal malzeme üretimi...

Mühendis, Sektör, Uçak, Teknoloji
Devlet Malzeme Ofisi
3 yıl önce

Devlet Malzeme Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili bir kamu iktisadi teşekkülüdür. 1954 yılında kurulan ve kısa adı DMO olan Devlet Malzeme Ofisi'nin...

Kompozit Malzemeler
2 ay önce

daha fazla bileşen malzemeden yapılan ve birleştirildiğinde öncekinden farklı özelliklere sahip olan bir malzeme üreten bir malzeme. Her kompozitte genellikle...

Kompozit malzemeler, Ansiklopedi, Beton, Fiberglas, Karbon, Kerpiç, Kum, Polietilen, Polimer, Polipropilen, Taslak
Sarf malzeme
2 ay önce

taşımak için kullanılan malzemeleri tanımlamak için kullanılır. Kâğıt, kutu, koli, bant, kurşun kalem, palet, vb. ürünler sarf malzeme kategorisindedir....

Malzeme elleçleme
3 yıl önce

Malzeme elleçleme, (İngilizce Material Handling), doğru malzemeyi, doğru yere, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru sıklıkla, doğru yönlendirerek,...

Yapıştırıcı
2 ay önce

kimyasal, yapışkan bir bütün oluşturmak üzere diğer malzemeleri tutan veya çeken herhangi bir malzeme veya maddedir. Daha dar anlamda, bağlayıcılar kimyasal...

Yapıştırıcı, Ansiklopedi, Ansiklopedik
Termoelektrik malzeme
2 ay önce

Termoelektrik malzeme, güçlü ve uygun biçimde termoelektrik etki gösterir. Termoelektrik etki, ya sıcaklık farkının elektrik potansiyeli oluşturması ya...