MANEVI (türkçe) anlamı
1. (Ma'nevi) Mânaya âit. Maddî olmayan. Mücerred. Ruhani.
MANEVI (türkçe) anlamı
2. görülmeyen
3. duyularla sezilebilen
4. soyut
5. tinsel: manevi değerler. manevi zarar .
MANEVI (türkçe) ingilizcesi
1. adj. moral
2. spiritual
3. inner
4. bodiless
5. unearthly
6. unworldly
7. ghostlike
8. ghostly
9. incorporeal
10. intangible
MANEVI (türkçe) fransızcası
1. moral/e
2. spirituel/le
3. adoptif/ive
MANEVI (türkçe) almancası
1. geistig
2. innerlich
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Manevi Zarar

Moral hazard ya da manevi zarar; sözleşmenin taraflarından birisinin, diğer taraf aleyhine sözleşmeden yararlanacak biçimde, davranışını değiştirmesi durumunda ortaya çıkan sorun. Örneğin yangına karşı evini sigorta eden eve sahibinin yangını önlemede daha az dikkatli ...

Godfather

Baba, çocuğu olan erkektir. Ayrıca çocuğun dünyaya gelmesine etken olan kişi anlamına da gelmektedir (Biyolojik baba).