Manevi

manevi

Türkçe manevi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. moral, spiritual, inner, bodiless, unearthly, unworldly, ghostlike, ghostly, incorporeal, intangible

manevi

görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel: manevi değerler. manevi zarar .

manevi

Türkçe manevi kelimesinin Fransızca karşılığı.
moral/e, spirituel/le, adoptif/ive

manevi

Türkçe manevi kelimesinin Almanca karşılığı.
geistig, innerlich

manevi

Osmanlıca manevi kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Ma'nevi) Mânaya âit. Maddî olmayan. Mücerred. Ruhani.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Manevi zarar
2 yıl önce

Moral hazard ya da manevi zarar; sözleşmenin taraflarından birisinin, diğer taraf aleyhine sözleşmeden yararlanacak biçimde, davranışını değiştirmesi durumunda...

Zehra Aylin
2 yıl önce

Amasya – ö. 19 Kasım 1935, Amiens), Atatürk'ün ilk manevi kızıdır. 1924 yılında Atatürk’ün ilk manevi kızı olarak Çankaya Köşkü’ne girmiş; çok genç yaşta...

Spiritüalizm
2 yıl önce

veya sonsuzluk gibi manevi kavramlarla bağdaştırılabilir. Spiritüalizm’in sadece kesin sınırları ve temel anlayışı diğer manevi düşünce alanlarından...

Spiritüalizm, Agnostisizm, Akışkan, Animizm, Ateizm, Aura, Deizm, Determinizm, Din, Ekminezi, Ektoplazma
Ülkü Adatepe
2 yıl önce

Atatürk'ün en küçük manevi kızı. Bebekliğinden 6 yaşına kadar Atatürk'ün yanında Çankaya Köşkü'nde yaşamış; kendisi 6 yaşında iken manevi babası Atatürk hayatını...

Ülkü Adatepe, 1932, 27 Kasım, Atatürk, Makbule Atadan, Sabiha Gökçen, Zübeyde Hanım
Mutluluk
2 yıl önce

kimileri manevi alanda, kimileri ise hem maddi hem manevi alanda edinilebilecek bir ruhsal hal olarak ele almışlardır. Örneğin, mutluluğun manevi alanda...

Mutluluk, Atatürk, Bedri Ruhselman, Merhamet, Sevgi, Spiritüalist, Vazife, Wikimedia Commons, Şefkat
Kültür
2 yıl önce

toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey. İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan...

Kültür, Kültür (biyoloji), Latince, Toplum, Türk Dil Kurumu, Türkçe
Murakabe
2 yıl önce

ilgilenmek, gözleri açık tutmak anlamlarını da taşır. Metaforik açıdan kişinin manevi kalbine dikkatini yöneltmesi ve yaratıcısından gelecek sezgiyi beklemesini...

Murakabe, Mistisizm, Mistisizm Portalı
çilecilik
2 yıl önce

Çilecilik ya da asetizm, çoğu zaman manevi hedefleri izleme maksadıyla, dünya zevklerinden yoksun nitelikli bir hayat tarzı seçmeyi ifade eder. Çileciler...