MANIDAR (türkçe) anlamı
1. anlamlı
anlamı olan. manalı: manidar bir bakış .
MANIDAR (türkçe) anlamı
2. Anlamlı olan
3. manalı
MANIDAR (türkçe) ingilizcesi
1. meaning
2. meaningful
İlgili Konu Başlıkları Tümü

ATV

ATV aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Bismil

Bismil, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Beşik

BEŞİK Alm. Kinderwiege (f), Fr. Berceau (m), İng. Cradle. Küçük çocukları yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan özel yapılı küçük karyola. Topun namlusuna ateş sırasında kaydırarak yataklık yapan parça ile oymacılıkta kullanılan sivri uçlu yontma kalemine de beşik ...

Göç

Göç Alm. Wanderung, Aus- Ein-wanderung (f), Fr. Émigration, İmmigration (f), Exode (m), İng. Migration. Dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Hicret. Ferdi sebep ve maksatlarla yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen ...

Brezilya

Resmi adı Brezilya Fedaratif Cumhuriyeti olan devletin başkenti Brasilia'dır. Nüfusu yaklaşık 175 milyon olan ükenin yüzölçümü 8.511.965 km2, dini hıristiyanlık ve resmi dili Portekizce'dir.

Hacı Bektaş-ı Veli

Hacı Bektaş-ı Veli (1281 - 1338) Gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan , Hacı Bektaş-ı Veli Horasan'ın Nişabûr şehrinde 1281 senesinde doğdu. İlk eğitimini Şeyh Lokman-ı Perende’den aldı. Lokman-ı Perende, Ahmed Yesevi’nin halifelerinden olup, zahir ve ...

Abidin Paşa

Abidin Paşa Osmanlı devlet adamı ve şairlerinden. Arnavutluk ileri gelenlerinden Prevezeli Ahmed Dino Beyin oğludur. 24 Mart 1843 tarihinde bir Salı günü Preveze’de doğan Abidin Paşa, tahsilini tamamladıktan sonra, silahşörlük hizmetiyle saraya girdi.

Din Sosyolojisi

Din sosyolojisi, dini kurum ve dini yapılanmaları, dini temalarla toplumsal yapı arasındaki ilişkileri ve dinin toplum, toplumun din üzerindeki etkilerini araştıran bilimsel bir disiplindir.

Pontus Soykırımı Iddiaları

Pontus soykırımı iddiaları Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerine denk gelen bölge için tarihi isimlerden biri olan ve özellikle Yunanlılarca halen kullanılan Pontus coğrafyasında, 1923 Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi öncesinde kaydadeğer seviyedeki Rum nüfusun Osmanlı ...