MANIDAR (türkçe) anlamı
1. anlamlı
anlamı olan. manalı: manidar bir bakış .
MANIDAR (türkçe) anlamı
2. Anlamlı olan
3. manalı
MANIDAR (türkçe) ingilizcesi
1. meaning
2. meaningful
İlgili Konu Başlıkları Tümü

ATV

ATV aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Bismil

Bismil, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Beşik

BEŞİK Alm. Kinderwiege (f), Fr. Berceau (m), İng. Cradle. Küçük çocukları yatırmaya ve sallayarak uyutmaya yarayan özel yapılı küçük karyola. Topun namlusuna ateş sırasında kaydırarak yataklık yapan parça ile oymacılıkta kullanılan sivri uçlu yontma kalemine de beşik ...

Göç

Göç Alm. Wanderung, Aus- Ein-wanderung (f), Fr. Émigration, İmmigration (f), Exode (m), İng. Migration. Dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Hicret. Ferdi sebep ve maksatlarla yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen ...