Manna Devleti

Manna Devleti, Manna Krallığı ya da Mannalar (İncil'de Minni), Hurri bağlantılı olduğu düşünülen kadim bir millettir. M.Ö.

Manna Devleti

İran Manna Devleti, Manna Krallığı ya da Mannalar (İncil`de Minni), kökenleri bilinmeyen kadim bir millettir. M.Ö. 10. ve 7. yüzyıl civarında günümüz İran topraklarında yaşamışlardır. O zaman, Asurlular ve Urartu devletlerinin, ve de ikisi arasında kalan tampon bölgedeki Muassır ve Zikirta gibi küçük devletlerin komşularıydılar.

Orijinal yurtları, günümüz Mahabad`ını ortasına alacak şekilde Urmiye Gölü`nün doğusunda ve güneyinde yer alıyordu. En geniş sınırları, Kura nehrine kadar ulaşmıştı. 1956 yılında başlayan kazı çalışmaları Hasanlu şehrini günyüzüne çıkarmıştır.

Halkın orijinal etnik ve dil kökeni kesin değildir. Bazıları Hint-Avrupa kökenli olmadıklarını söyler. Fakat, bazı tarihçiler de Mannalar ile İskitler gibi Hint-Avrupa grupları arasındaki yakın benzerlikleri gösterirler. Mannalar, dil olarak Hint-Avrupalı olmayan Hurriler`in bir kolu da olabilirler.

İskitler ve Asurlular tarafından bir kaç defa mağlup edildikten sonra, geriye kalan Mannalar, M.Ö. 616 yılında Medler`e karıştılar.

iran-taslak tarih-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar