Mansur Bin Ammar evliyanın büyüklerinden. Çeşitli ilimlerde alim idi. Vaiz ismiyle de Ünlüdur. Miladi yedinci yüzyılda Basra'da yaşadı. Doğum tarihi ve ailesi hakkında bilgi yoktur. Menkıbeleri ve hikmetli sözleri Ünlüdur. İlim ve marifete kavuşması şöyle anlatılır: Bir gün yolda giderken üzerinde besmele yazılı bir kağıt parçası görür. Yerden alıp, yüksek bir yere koymak ister. Fakat koyacak uygun bir yer bulamayınca, besmele yazılı o kağıdı yutar. Gösterdiği bu hürmet ve hassasiyetten d

Mansur Bin Ammar

Mansur Bin Ammar evliyanın büyüklerinden. Çeşitli ilimlerde alim idi. Vaiz ismiyle de Ünlüdur. Miladi yedinci yüzyılda Basra'da yaşadı. Doğum tarihi ve ailesi hakkında bilgi yoktur. Menkıbeleri ve hikmetli sözleri Ünlüdur. İlim ve marifete kavuşması şöyle anlatılır: Bir gün yolda giderken üzerinde besmele yazılı bir kağıt parçası görür. Yerden alıp, yüksek bir yere koymak ister. Fakat koyacak uygun bir yer bulamayınca, besmele yazılı o kağıdı yutar. Gösterdiği bu hürmet ve hassasiyetten dolayı bir rüya görür. Rüyasında kendisine hikmet ve marifet verildiği bildirilir. Bundan sonra bir müddet riyazet (açlık ile terbiye, çile) çekti ve insanlara nasihat etmeye başladı.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar