Mansur Ney

Mansur Ney, boyu 77 cm ile 81 cm arası değişen ana ahenk neyidir. Piyanoda la sesine denk gelir. Ney'e kız ney ile başladıktan sonra diğer aşama olarak mansur ney önerilir.

Mansur Ney, boyu 77 cm ile 81 cm arası değişen ana ahenk neyidir. Piyanoda la sesine denk gelir. Ney'e kız ney ile başladıktan sonra diğer aşama olarak mansur ney önerilir. Ayrıca Bakınız * Ney * Neyzen }

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mansur Ney ilgili konular

 • Ney

  Klâsik Türk musikisindeki nefesli sazlardan biri. Bu musikideki ahenkler, ney'e göre yapıldığı için önemi büyüktür. 12 çeşidi...
 • çapçak

  Çapçak, ``Musikar-ı hatayi`` de denilen eski çalgılardan birinin ismidir. Birden fazla neyin birbirlerine ve hepsinin de bir boruya bağlanması
 • Giriftzen Asım Bey

  Besteci ve giriftzen Asım Bey, Yunanistan'ın Tesalya bölgesindeki Yenişehir Mevlevihanesi'nde ney çalmayı öğrendi. 18 yaşında İstanbul'a ye
 • Ender Doğan

  1970 Malatya doğumlu olan Ender Doğan’ın müzik hayatı 1984’te Eyüp Musiki Derneğinde başladı. Klâsik Türk Musikisi camiasından birçok
 • Tasavvuf müziği

  Tasavvuf müziği, İslamdaki Tasavvuf felsefesine uygun olarak, eğlendirmek için değil, insanın Allah`a olan kulluğunun farkına varmasını sa
 • Gökhan Özkök

  Gökhan Özkök, 1969 İstanbul doğumlu profesyonel bir ney yapım ustasıdır. Üretmiş olduğu neyler ülkemizde ve dış ülkelerde bir çok ney
 • Mansur Ney

  Mansur Ney, boyu 77 cm ile 81 cm arası değişen ana ahenk neyidir. Piyanoda la sesine denk gelir. Ney'e kız ney ile başladıktan sonra diğer aşa
 • Cam Ney

  Cam ve fotoğraf sanatçısı [http://www.serhatozdemir.com Serhat Özdemir]’in tasavvufla, cam sanatını bir araya getiren çalışmasıdır.
 • Ney (anlam ayrımı)

  Ney, üflemeli bir çalgıdır. Şu anlamlara da gelebilir: