MANTAR BILIMI (türkçe) anlamı
1. Mantarların yapılarını
2. yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı
3. mikoloji
MANTAR BILIMI (türkçe) almancası
1. n. Pilzkunde
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mikoloji

Mikoloji veya Mantar bilimi ya da Mantarbilim, (Yunanca μύκης, "fungus", mantar), Botaniğin, mantarlara ilişkin bölümü. Mantarlar alemini, onların genetik, biyokimyasal ve taksonomi özelliklerini ve kullanım alanlarını inceleyen bilim dalıdır.

Doku

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâkaları olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğu. İlkel canlılar bütün hayatları boyunca bir tek hücre olarak kaldıkları halde yüksek ...

JİNEKOLOJİ

Kadın hastalıkları ile ilgili tıp dalı. Kadın üreme organlarının hastalıkları ile ilgilenen tıp dalı. Jinekoloji, tıbbın en eski dallarından biridir. Mîlâttan önce 1550 yıllarına âit belgelerden o devirlerde Mısırlı hekimlerin kadın hastalıkları konusunda çalışmalar ...

Umami

Umami (旨味, /uːˈmɑːmi/); tatlı, ekşi, bitter (acımtırak/buruk) ve tuzlu ile birlikte beş temel tattan biridir. Umami Japonca "hoşa giden tat" anlamına gelen (うま味) .

Alternatif Tıp

Alternatif tıp vaya tamamlayıcı tıp , daha çok geleneksel doğal bitkileri kullanarak (çay veya bitki karışımlarıyla) elde edilen ilaçlarla tedavi etme yöntemidir. Modern tıp biliminin hastalık sebepleri ve tedavisi konusunda somut verileri olmadığı, hasta için henüz mevcut ...

Halk Latincesi

Halk Latincesi veya Vulgar Latince (Latince sermo vulgaris, "halk konuşması") Latin dilinin halk lehçelerinin ve sosyolektlerini kapsayan bir genel terimdir. Bu farklı lehçeler Orta Çağların başlarında birbirlerinden farklılaşarak 9. yy'da Roman dillerine dönüştüler.

Iplikçik

Botanikte, çiçeğin erkek organı olan başçığı (anter) tutan sap. Anatomide, bir kas veya sinir lifini meydana getiren daha küçük lifsi yapılar.

Biyoloji Sözlüğü - P

Paleontoloji : Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı. Pankreas : Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez. Parankima: Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel ...

Biyoloji Tarihsel Gelişimi

Biyoloji konusundaki bilgi birikiminin insanlık tarihi kadar eskiye dayandığı söylenebilir. İlk insan, çevresindeki bitküer ve hayvanlar konusunda bilgi biriktirmek zorundaydı, çünkü var oluşu, yiyebileceği zehirsiz bitkileri tanımasına ve yırtıcı hayvanlann davranışlannı ...

Bilim Tarihi

Bilim tarihi kısaca bilimin doğuş ve gelişme öyküsüdür. Amacı nesnel bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemektir.

Doku (biyoloji)

Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâkaları olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğu. İlkel canlılar bütün hayatları boyunca bir tek hücre olarak kaldıkları halde yüksek ...

Birlikte Evrim

Birlikte evrim veya eş evrim (''İng: co-evolution''), biyolojide iki veya daha fazla canlı türünün, birbirlerinin evrimini karşılıklı olarak etkilemesidir.''[http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_33 coevolution.]'' Berkeley Üniversitesi, erişim: 02 Kasım 2008 ...