Manyetik Alan

Kısaca: Manyetik alan, bir mıknatısın manyetik özelliklerini gösterebildiği alandır. Mıknatısın çevresinde oluşan çizgilere de, mıknatısın o bölgede oluşturduğu manyetik alan çizgileri denir. Manyetik alan çizgilerinin yönü N’(Norden) den S’(Suden) e doğrudur. ...devamı ☟

manyetik alan
Manyetik Alan

Manyetik alan, bir mıknatısın manyetik özelliklerini gösterebildiği alandır. Mıknatısın çevresinde oluşan çizgilere de, mıknatısın o bölgede oluşturduğu manyetik alan çizgileri denir. Manyetik alan çizgilerinin yönü N (Norden) den S (Suden) e doğrudur.

 • Pusula iğneleri manyetik alan çizgilerine paralel dururlar.


Faraday, araştırmaları neticesinde maddelerin, manyetik alana tepki gösterdiğini ve bu tepki sonucunda etkileşimin olduğunu ortaya koydu. Verdikleri tepkiye göre maddeleri üç grupta toplanabildiğini gösterdi;
i) Diamagnetik maddeler : Zayıf bir şekilde etkilenenler; Bağıl magnetik geçirgenlikleri µr < 1 olan bu tür maddeler, güçlü bir magnetik alana dik şekilde kendilerini yönlendirirler. Diamagnetizma, tek sayıda elektronlara sahip ve tamamlanmamış içi kabuğu olmayan maddelerde görünür. Radyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, bakır, gümüş, altın ve su diamagnetik gruba girerler.
ii) Paramagnetik Maddeler : Bağıl magnetik geçirgenlikleri µr > 1 olan bu tür maddeler, güçlü bir magnetik alana paralel şekilde kendilerini yönlendirirler. Paramagnetizma çift sayıda elektronlara sahip maddelerde görülür. Hava, alüminyum ve silisyum paramagnetik gruba girer.
iii) Ferromagnetik Maddeler : Kuvvetli bir şekilde mıknatıslardan etkilenen maddelerdir, Demir, nikel, kobalt ve alaşımlarını içeren maddeler bu gruba girer.


Bir mıknatısta:
 • Aynı işaretli kutuplar birbirini iterlerken, zıt işaretli kutuplar birbirini çekerler.
 • İtme ya da çekme kuvvetleri kutup şiddeti ile doğru, aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.
 • Elektriksel yük konusundaki coulomb kuvveti gibi kutupların birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvvet skaler olarak birbirine eşit, fakat zıt yönlüdür.
 • Bir mıkantısın ikiye bölünmesi sonucu bölünen her bir parçanın N, S şeklinde yeniden kutuplaştığı görülür.
Burdan çıkaracağımız anlam, atomik boyutlara inildiğinde dahi tek kutuplu mıknatıs elde edilemeyeceğidir.

Manyetik kutuplar

Bir mıknatısı kütle merkezinden astığımızda bir ucunun kuzeyi diğer ucunun güneyi gösterdiğini gözleriz. Kuzeyi gösteren uca mıknatısın kuzey kutbu (N) , güneyi gösteren uca ise mıknatısın güney kutbu (S) denir.Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter, zıt kutupları ise birbirini çeker. Pusula bir noktadaki manyetik alanı gösterir. Pusula ince bir mıknatısın bir iğne üzerinde serbestçe dönebilmesiyle oluşur. Bir mıknatıs pusulaya yaklaştırıldığında pusula iğnesi sapma yapar.

Yerin Manyetik AlanıYerin manyetik alanı, dünyanın sıvı dış çekirdeğindeki konveksiyon akımları ile oluşur. Dış çekirdekteki konveksiyon hareketleri, zaman içinde manyetik alanı oluşturur. Bu konveksiyon hareketlerinin dünyanın oluşumundan beri meydana geldiği düşünülmektedir. Yeryüzü çekirdeğinin içi katı , dışı sıvı demir termal hareketlerle kendi mağnetik alanlarını yaratır.Atomların yeterli bir güçle ve düzenli bir şekilde değiştirmesi ve yönlendirmesi kalıcı mıknatıslanmaya neden olduğundan dünyanın kabuğunda kalıcı mıknatıslanma yaratır. Dünyayı, etrafı mağnetik alanla çevrelenmiş büyük küresel bir mıknatıs gibi düşünebiliriz.

Dünya mağnetik alanı, kuzey ve güney kutupları olan, merkezde yerleşmiş bir dipol mıknatıs çubuk olarak ta tanımlanır. Dünyanın dönüş ekseni ile dipolün ekseni arasında yaklaşık olarak 11 derece fark vardır. Bu kuzey ve güney coğrafi kutuplarla, magnetik kutupların üst üste gelmediğini gösterir. Herhangi bir noktadaki yer manyetik alanı, ölçülen bileşen ve yön ile belirtilir. Yerin içindeki dev mıknatıs Coğrafi kuzey-güney doğrultusuyla yaklaşık 11-15 derece lik bir açı yapacak şekilde konumlandığından pusulanın gösterdiği yön tam olarak coğrafi kuzey yönü olmayıp 11-15 derece arasında sapma yapar.

Magnetik Alan ÇizgileriSağ el kuralı dediğimiz bir metod, çeşitli mıknatıslarda ve içinden akım geçen tel çubuklarda akımın, kuvvetin ve magnetik alanın yönünü bulmamıza yardımcı olur.

 • Magnetik alan çizgileri mıknatısın N kutbundan S kutbuna doğrudur.
 • Sürtünme yolu ile, dokunmayla ve etki ile geçici mıknatıslık elde edilebilir.


Birim yüzeyden geçen manyetik alan çizgileri sayısının ölçüsüne Manyetik akı denir.

Düzgün B manyetik alanına konulmuş bir yüzeyde N ile gösterilen ve yüzeye dik gelen vektör yüzeyin normalidir. B vektörü Manyetik alanın yönünü gösterir.

Mıknatıs Etkisinin Ortamdan Geçişi • Yumuşak demir gibi maddeler ferromagnetiktirler; mıknatısın kutupları arasına yerleştirildiklerinde magnetik alan çizgilerini sıklaştırırlar.
 • Magnetik alan çizgilerini zayıflatan maddeler magnetik özellik göstermemektedirler.

  Kaynaklar

  * Vikipedi

manyetik alan

Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan.

manyetik alan

Türkçe manyetik alan kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. magnetic field

manyetik alan

bir mıknatısın n ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp s ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan.

manyetik alan

Türkçe manyetik alan kelimelerinin Fransızca karşılığı.
champ magnétique

Emre Demir - 4 yıl önce

Kolay gelsin hayırlı faydalı ilimler olsun
"(N)orth"(Kuzey)
"(S)outh"(Güney) şeklindedir...


Emre Demir - 4 yıl önce

Kolay gelsin hayırlı faydalı ilimler olsun"(N)orth"(Kuzey) "(S)outh"(Güney) şeklindedir...


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Manyetik alan
2 yıl önce

değişimi sonucunda oluşur. Manyetik alanın birçok kullanımı vardır. Dünya kendi manyetik alanını üretir ve bu manyetik alan pusulanın temel çalışma prensibini...

Manyetik alan, Coulomb kuvveti, Demir, Dünya, Fizik, Güney, Kobalt, Kuzey, Magnetik kutup, Michael Faraday, Mıknatıs
Dünya'nın manyetik alanı
2 yıl önce

Dünya'nın manyetik alanı, diğer adıyla jeomanyetik alan, Dünya'dan uzaya doğru uzanan manyetik alandır. Dünya'dan çıkan manyetik alan, Güneş'ten gelen...

Manyetik akı
2 yıl önce

gösterilir ve birim kesit alandan geçen manyetik akı miktarının ölçüsüdür. Manyetik akı birimi weber 'dir. (Wb) Bu durumda manyetik akı yoğunluğu ise weber/...

Manyetik rezonans görüntüleme
2 yıl önce

manyetik alan 1 - 1,5 Tesla aralığındadır. Bir kıyaslama yapmak gerekirse, dünyanın manyetik alanı (pusulaların iğnesini kuzeye çeviren manyetik alan)...

Manyetik rezonans görüntüleme, Nükleer manyetik rezonans, Tıp
Nükleer Manyetik Rezonans
2 yıl önce

Manyetik  momenti  olan  bir  parçacık,  manyetik  alan  içerisine  bırakıldığı  takdirde  alan  yönünde hizalanma  eğilimindedir.  Manyetik  alana ...

Nükleer manyetik rezonans, 1938, 1946, 1952, Elektromanyetik dalga, Fizik, Foton, Hidrojen, Karbon, Manyetik alan, Manyetik rezonans görüntüleme
Manyetik çekirdek bellek
2 yıl önce

Ferromanyetik maddeler ortamdaki manyetik alanın yönelimini kaydeder ve manyetik alan kaybolsa da saklar. Kısacası ortamın manyetik alanına göre mıknatıslanır ve...

Manyetik Uyarım Tedavisi
5 yıl önce

ile manyetik alan oluşturulur. Bu manyetik alan 100-200 mikro-saniyede artıp azalma özelliğindedir. Bölgesel uygulanır. Dünyayı saran manyetik alanın 40...

Manyetik Uyarım Tedavisi, Beyin, Elektrik, Psikiyatri, Tedavi, The Cochrane Library
Manyetik Alınganlık
5 yıl önce

Elektromanyetizmada manyetik alınganlık χ m {\displaystyle \chi _{m}} (latince: susceptibilis “algısal”) uygulanan manyetik alana cevap olarak materyalde...